Työelämässä oppiminen tukee urapolkuja

8.6.2022

Kaksi naista ravintolatiskin takana, toinen ohjaa toista työssä.

Maanantaina sain oppisopimuksen hakijatiedot Wilmaan. Soitin työnantajalle ja hakijalle, jonka seurauksena he istuivat tiistaiaamuna huoneessani kertomassa koulutustavoitteestaan. Nuori mies oli käynyt lukiota vuoden ja sen jälkeen puoli vuotta tietotekniikan koulutusta. Nyt hän oli ollut pari kuukautta töissä samassa työpaikassa, jossa oli aiemmin ollut kesätöissä. Tuntui, että tämä on se hänen juttunsa ja työnantaja oli ehdottanut oppisopimuksella alan koulutusta. Keskustelussa havaittiin paljon kertynyttä osaamista suunnitteilla olevaan tutkintoon. Siinä on urasuunnitelman alkuaskeleet aseteltu.

Usein kesken jääneitä opintoja harmitellaan ja pidetään epäonnistumisena. Kun pyydän opinnoista todistusta, niin henkilöt/opiskelijat huomaavat, että kaikki kertynyt osaaminen on omaa edistymistä työmarkkinoille. Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen motivoi koulutuksen aloittamiseen – eihän tämä nyt niin raskas juttu olekaan, kun osaamista jo on ja työssä voi oppia paljon lisää!

Työelämässä oppiminen – onko vaikuttavaa? Kuulemma on. Poikkeuksetta ne nuoret, jotka ovat olleet koulutussopimuksella ”harjoittelussa” kertovat oppineensa työssä paljon. Seuraava vaihe on, että he saavat jatkaa samassa paikassa työsuhteessa ja rakennetaan oppisopimusta. Miksi sitten oppiminen työssä on vaikuttavaa? Luonnollisesti, kun työssä ollaan 8 tuntia/päivä, 5 päivää viikossa ja koko ajan on tekemistä – oppii asioita.

Mikä on meidän, työssä olevien, työelämässä oppimisen muoto? Uskoisin että se on ”kysyn kollegalta” -menetelmä. On se ainakin nopein ja ehkä vaikuttavin tapa oppia uutta. Tämän menetelmän lanseeraus on varmaan kesken, koska en tiedä millä termillä sitä kuvataan. Tai no, onhan koulutuskielellä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus tuollaista menettelyä.

Urasuunnittelu nuorilla ammattiin opiskelevilla toteutuu koulutuksen suunnittelun ja sen päivittämisen kautta. Urasuunnittelun näen tavoitteen kuvaamisena, joka luonnollisesti voi vaihtua, kun uusia tilanteita tulee vastaan. Vaikkapa harjoittelupaikka, jossa tehtävät tukevatkin toisen tutkinnon osaa. Osaamisperusteisuus ja uusi tutkintorakenne mahdollistavat monipuoliset vaihtoehdot sopivan väylän löytymiseen.

Aikuisten urasuunnittelu tulee luonnollisesti heiltä itseltään ja esim. tavoitekeskustelujen kautta työpaikalta. Näissä tilanteissa meidän roolimme on tukea oikean koulutuksen avulla urakehittymistä. Näissä on onnistuttukin, jos vaikka seurataan henkilön historiaa meidän opiskelijanamme. Sieltä löytyy koko toisen asteen koulutustasot useinkin aika pitkällä aikavälillä, 4–10 vuotta. Tällainen on hyvää kumppanuutta henkilön ja usein vielä saman työnantajan kanssa. Muutamia esimerkkejä:

Valma-koulutus > hoiva-avustaja ikäihmisille (kaksi tutkinnon osaa) > sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Prosessialan ammatillinen perustutkinto > ammattitutkinto > erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto > yrittäjyyden ammattitutkinto > tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Työelämässä oppiminen on organisaatioiden uudistumisen elinehto. Nykyisin lähes kaikkeen koulutukseen kuuluu opiskelua työpaikalla. Työelämälähtöisyyden lisääminen oli vuonna 2018 toteutuneen ammatillisen koulutuksen reformin keskeisimmistä tavoitteista. Työelämässä oppiminen on opiskelijan kannalta motivoiva tapa hankkia työelämässä tarvittavaa ammattiosaamista käytännönläheisesti aidossa työympäristössä ja -tilanteissa. Työelämässä oppiminen toteutetaan yksilöllisesti, tavoitteellisesti ja ohjatusti.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Tällaisen koulutuksen suunnittelussa haluan käyttää termiä ”työpaikkakohtaistaminen”, joka tehdään henkilökohtaistamisen yhteydessä. Tällä tavoin vastaamme siihen osaamistarpeeseen, joka työpaikoilla juuri tällä hetkellä ja tulevaisuudessa on.

Miten jatkuu alussa kertomani esimerkki? Työnantaja sai tehtäväksi kartoittaa suunniteltua työnkuvaa niistä tutkinnon osista, jotka nimen perusteella osuvat yrityksen palveluihin. Koulutukseen hakija lähettää todistuksia aiemmista opinnoista ja kuvaa myös osaamistaan tarkastellusta tutkinnosta. Tapaan heidät opettajan kanssa parin viikon kuluttua ja on todennäköistä, että oppisopimuskoulutus alkaa elokuussa, kun päivitetty tutkinto on astunut voimaan.

Petri Simander
Careerian oppisopimuspalvelut

Lisää tietoa oppisopimuksesta: Oppisopimuskoulutus