Työelämäyhteistyö kehittyy sykleissä ja rakentuu jatkuvaan yhteydenpitoon

31.10.2023

Ihmisiä ryhmäkuvassa kauppakeskuksen aulassa.

Tässä blogipostauksessa käsitellään Careerian ja HOK-Elannon tekemää opiskelijatapahtumayhteistyötä. Lokakuussa 2023 oli järjestyksessään kolmas Risteilylaiva-Jumbo- opiskelijatapahtuma. Idea tapahtumaan on syntynyt HOK-Elannon HR:ssä, ja toteutus käynnistettiin saman tien vuonna 2021. Tapahtuma on kasvanut vuosien mittaan; ensimmäisen toteutuksen noin 50 osallistujasta tämän vuoden noin 100 osallistujaan. Tapahtumalla on loistava tulevaisuus ja sille on selkeä tarve niin opiskelija- ja kuin organisaationäkökulmista.

Tapahtumassa kierretään kahdeksan eri rastia, joiden avulla tutustutaan asiakaspalveluun, S-ryhmään, Careeriaan ja Jumboon sekä kouluhyvinvointiin. Ykkösvuoden merkonomiopiskelijat kiertävät rastit. Kakkos- ja kolmosvuoden opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat rastit. Kakkos- ja kolmosvuoden opiskelijat tekivät tapahtumatuotannon, palvelumuotoilun ja markkinoinnin näyttöjä tapahtumassa. Tapahtuma itsessään on kehittynyt paljon ja sen kehittämistä aiotaan jatkaa opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta saatujen palautteiden avulla.

Yhtenä Careerian kehittämisen kärjistä on juuri työelämäyhteistyö. Kolmen vuoden ajan tehty ”risteily-yhteistyö” näkyy meille opettajille organisaatiotuntemuksena. Ensimmäisen ”risteilyn” jälkeen olemme saaneet HOK-Elannon HR:stä apua koulutussopimuspaikkojen löytämiseen. Lisäksi olemme tänä syksynä aloittaneet räätälöidyn tutkinto-osakoulutuksen niille maahanmuuttajataustaisille, jotka tekevät harjoittelujaksonsa HOK-Elannon toimipisteissä. Yhteistyömme on siis laajentunut pelkästä tapahtumasta yhdessä suunnitellun koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen. Olemme kehittäneet yhteistä toimintaa sykleissä, joissa kokeilemme ja kehitämme.

Rivissä nauravia ihmisiä, joista neljä seisoo korokkeella jakolmella on päällään vihreä huppari, jossa lukee tilipäivä.

Miten tapahtuma vastaa Careerian työelämäyhteistyön tavoitteisiin?

Tapahtuman ilmeisin tavoite on tehdä opiskelusta mielekkäämpää; tuoda aitoja työelämään liittyviä oppimisympäristöjä osaksi opetusta. Tämän lisäksi tapahtumassa korostuu sosiaalinen vastuu niin opiskelijan, oppilaitoksen kuin HOK-Elannon näkökulmasta. Tästä näkökulmasta vastasi osittain myös Chillisti Mukana! -hanke, joka on Vanhempainliiton toteuttama.

Sosiaalinen vastuu toteutuu, kun opiskelijat tutustuvat toisiinsa, näkevät rinnakkaisluokkalaisia ja muita careerialaisia. Tämä tekee koulusta ja opiskelijakollegoista tutumpia. Lisäksi tavataan paljon opettajia ja muita tapahtumaan tulevia työntekijöitä.

Opiskelijat tutustuvat suureen työllistäjään, sen tarjoamiin harjoittelupaikkoihin ja saavat tärkeitä ensimmäisiä kontakteja työelämään. Tapahtumassa opiskelijat toimivat joukkueissa, samalla siis opitaan yhteistyötaitoja, eikä kukaan jää yksin. Opiskelijat oppivat myös kulttuurien ja kielien kautta toisiltaan lisää, mikä lisää suvaitsevaisuutta.

Careerialle ja etenkin liiketoiminnan perustutkinnon opetukseen yhteistyöllä on kehittävä ja kannustava merkitys. Olemme päässeet näkemään suuren työllistäjän ketterää ja opiskelijalähtöistä toimintaa. Pitkällä tähtäimellä yhteistyön jatkaminen nostaa halua tulla careerialaiseksi; haluamme olla haluttu hakukohde ja valmiit työelämäyhteistyömallit antavat työpaikkaesimerkkejä hakijoille ja opiskelijoille. Brändityön kehittäminen ja opiskelijatapahtuman lisätuotteistaminen on siis tarpeen, etenkin kun tapahtuma kasvaa. Tulevaisuudessa tapahtuma voisi olla myös näköalapaikka liiketoiminnan opiskeluun Vantaan Tikkurilan lähialueiden ysiluokkalaisille. Tapahtuma voisi olla myös kaikkia Careerian merkonomiopiskelijoita yhdistävä tekijä. Suuntia on monia ja kaikki nämä ovat mahdollisia.

Hannu Okkonen
Liiketoiminnan opettaja, tapahtuman vastaava tuottaja
Careeria