Työllistymiseen ohjaaminen kotoutumiskoulutuksessa

19.4.2023

Mies ja nainen katselevat hymyillen yhdessä kannettavaa tietokonetta.

Yhteiskunta- ja työelämätaitojen kouluttajana vastuullani on saattaa kotoutumiskoulutuksen opiskelijat ensisijaisesti työelämään. Opiskelijoidemme lähtökohdat ovat hyvin erilaisia, jokainen kurssi on aina erilainen. Osalla opiskelijoistamme on hyvä työkokemus tai koulutus, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan Suomen työmarkkinoilla. Toisinaan opiskelija haluaa jättää aikaisemman ammattinsa taakseen ja kouluttautuu tai työllistyy aivan eri alalle. Osalla opiskelijoistamme taasen on niukka koulutus eikä työkokemusta lainkaan. Tällöin ohjauksessa korostuvat opiskelijan mielenkiinnon kohteiden selvittäminen, perustaitojen kohottaminen ja esim. kieliharjoittelusta saadun palautteen hyödyntäminen ammatinvalinnassa.

Onnistuneen ohjaustyön avain on henkilökohtaiset keskustelut riittävän usein koulutuksen aikana. Osalla opiskelijoista on hyvin selkeä suunnitelma tulevasta työpaikastaan Suomessa, osalla mielenkiinnon kohteet vaihtuvat koulutuksen aikana usein. Kuitenkin kurssin lopussa jokaiselle on suunniteltuna jonkinlainen alku kohti omaa opinto- ja koulutuspolkua. Joskus edetään pienin askelin eteenpäin, ja tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmia, toisinaan apuani tarvitaan vain CV:n ja työhakemuksen kirjoittamiseen sekä työpaikkojen etsimiseen. Työllistymisen kannalta tärkeänä nousee esille myös hyvät suhteet sidosryhmien kanssa.

Kouluttajana minulla on vastuu olla rehellinen silloin kun teemme suunnitelmia opiskelijan kanssa. Koen, että vastuullani on kertoa niistä aloista, jotka eivät työllistä tai jotka vaativat lähes aina yksityisyrittäjyyden, jotta voi työllistyä tavoiteammattiin. Kaikista ei ole yksityisyrittäjiksi ja yrittäjyys Suomessa voikin olla hyvin erilaista kuin mihin on aikaisemmin totuttu. Jokainen opiskelija toki vastaa viime kädessä omista suunnitelmistaan, mutta mielestäni tiedottaminen näistä asioista on mielestäni tärkeää.

Valitettavan usein olen huomannut, että opiskelijalla on hyvä koulutus ja työhistoria muualta hankittuna, mutta Suomessa sitä ei ole mahdollista hyödyntää. Kielitaidon asema työtehtävissä voi olla ylikorostettu, vähemmälläkin kielitaidolla pääsee alkuun ja työssä oppii lisää. Suomessa puhutaan paljon työperäisen maahanmuuton lisäämisestä. Itse toivoisin, että jo maassa olevien maahanmuuttajien osaaminen tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin. Meillä on reservissä hyvin koulutettuja ihmisiä, joilla on erittäin hyvä työkokemus ja monipuolinen kielitaito. Näillä henkilöillä on suuri halu työllistyä ja erittäin korkea työmoraali. Nämä henkilöt voitaisiin työllistää jo olemassa olevilla taidoillaan tai lyhyehköllä täsmäkoulutuksella. Myös oppisopimusta tulisi hyödyntää enemmän, tämä olisi monelle maahanmuuttajalle joustavin tapa hankkia ammatti ja samalla elättää perhe. Myös osatutkintoja tulisi tarjota enemmän, niillä pääsisi jo hyvin työllistymisen alkuun ja loput tutkinnosta voi suorittaa tarvittaessa oppisopimuksena. Yritysten käyttöön on tarjottu monia hyviä työllistämisen työvälineitä, kuten työkokeilua, palkkatukea ja erilaisia kuntalisiä, mutta hämmästyttävän harvoin työpaikat ovat näistä tietoisia. Myös suomen kielen opiskeluun on varattu rahallista tukea työpaikkasuomen nimikkeellä, joka on osa Talent Boost -ohjelmaa.

Opiskelijoillemme kuuluu koulutuksen loppupuolella kuuden viikon työharjoittelu ja tämä on monelle opiskelijalle loistava mahdollisuus tutustua ammatteihin käytännön tasolla ja työllistyä. Toisinaan tavoiteltu ammatti ei olekaan ollut se unelmatyö, vaan se oikea ammatti tai työpaikka onkin löytynyt aivan toiselta alalta juuri harjoittelun avulla. Mikäli harjoittelupaikka on ollut opiskelijalle mieluinen ja ala kiinnostava, keskustelen työpaikkaohjaajien kanssa lähes aina vähintäänkin työkokeilun aloittamisesta koulutuksemme päättyessä, opiskelijan luvalla tietenkin. Nämä ohjauskeskustelut ovat kullan arvioisia ja näistä onkin usein poikinut palkkatukijaksoja sekä myöhemmin työllistyminen tai oppisopimuksen solmiminen.

Jo Suomessa asuvat maahanmuuttajat voivat olla nopea ratkaisu työvoimapulaan jo nyt. Kun olemme valmiita puolin ja toisin tekemään työtä yhdessä ja sovittamaan yhteen tekijät ja työt, työttömyysongelmaan löytyy ratkaisu sangen nopeasti ja läheltä.

Lotta Heinonen
Yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettaja
Maahanmuuttajakoulutuksen palvelut, CareeriaPlus

Lähteet:

https://ek.fi/tavoitteemme/innovaatiot-digitalisaatio-ja-osaava-tyovoima/tyoperainen-maahanmuutto/

https://www.suomi.fi/palvelut/tyopaikkasuomi-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/e34b2432-8065-4351-9a12-e9627ec12f4a