Valintoja, väyliä ja verkostoja

24.1.2024

Vaaleansininen polkupyörä parkkeerattuna liikennemerkin viereen hämyisellä rannalla.

Elämme vapauden ja valintojen aikakautta, jossa saamme vaikuttaa ja halutessamme myös muuttaa suuntaa kohtuullisen helposti.

Suurin osa Careerian opiskelijoista tulee jatkuvan haun kautta, mutta edelleen oma lukunsa on yhteishaku, joka järjestetään tänä vuonna 20.2.–19.3.2024 peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Nuorelle tämä on ensimmäinen kerta, kun hän voi itse päättää suunnastaan. Helpottava tieto on se, että tämä on vain yksi valinta tulevaisuuden monien valintojen ja mahdollisuuksien joukossa. Mikään ei ole lopullista ja nykyinen koulutusjärjestelmä on joustava sekä yksilöllisyyteen kannustava.

Ammatillinen koulutus itsessään antaa jatko- opintokelpoisuuden korkea-asteelle. He, jotka haluavat sekä ammatin että yleissivistävän koulutuksen yhtä aikaa, voivat suorittaa kaksoistutkinnon eli tiettyjä lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Careerialla on kolme yhteistyölukiota, joissa opiskelee vuosittain yhteensä noin 100 opiskelijaa.

Careeria tekee yhteistyötä viiden ammattikorkeakoulun kanssa, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa laajoja opintokokonaisuuksia tai suppeampia kurkistuskursseja. Kurkistuskurssit antavat hyvän kuvan opiskelusta korkea-asteella. Varsinaiset, laajemmat väyläopinnot auttavat opiskelijaa pääsemään jopa ilman pääsykoetta suoraan jatko-opintoihin Careeriasta valmistuttuaan. Opinto-ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa ja tiedottavat opiskelijoita korkeakoulujen väylämahdollisuuksista.

Oppivelvollisten turvaverkosto on Suomessa pettämätön. Nuori ei pääse tippumaan avun piiristä. Esim.TUVA-koulutuksen (tutkintoon valmentava koulutus) aikana teemme jo ennakoivasti yhteistyötä kuntien yhteyshenkilöiden kanssa. Näin turvaamme, että jokaiselle löytyy oikea paikka omaan elämäntilanteeseensa nähden. Hyvällä ohjauksella ja kannustavalla otteella opiskelijoiden urahaaveet selkiintyvät, opinnot etenevät ja ammatteihin valmistutaan. Opiskelijoita ohjataan joko menemään suoraan työelämään, perustamaan oma yritys tai opiskelemaan lisää – joko samaa alaa tai täysin uutta.

Mihin ikinä päädymmekään, on onnellisuus pääasia. Onneksi Suomessa on laaja ammattilaisten verkosto tukemassa kaikenikäisiä elämän aikana erinäisten valintojen edessä. Yksin ei kenenkään tarvitse jäädä.

Katja Kangasmäki
Koulutuspäällikkö
Careeria