Vastuullista markkinointia – onko sitä?

29.11.2023

Vastuullisuus on tämän päivän muotisana ja megatrendi myös markkinoinnin kentässä. Mutta jääkö vastuullisuus helposti pelkäksi sanahelinäksi ja viherpesuksi, vai perustuuko se todelliseen käytännön toimintaan ja sitoumukseen?

Aidon vastuullisen markkinoinnin tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

 1. Todelliset toimenpiteet
  Markkinointi ei tapahdu irrallaan yrityksen muusta toiminnasta. Aito vastuullinen markkinointi vaatii perustaksi konkreettisia toimenpiteitä ja käytännön tekoja. Liiketoimintaprosessien tulisi tukea vastuullisuutta, esimerkiksi ympäristöystävällisten käytäntöjen avulla tai yhteisöllisiä hankkeita tukemalla.
 2. Läpinäkyvyys
  Avoimuus on keskeinen osa vastuullista markkinointia. Kerrotaan avoimesti, mitä yrityksessä tehdään vastuullisuuden eteen ja millaisia tuloksia toimenpiteillä on saavutettu. Läpinäkyvyys vahvistaa luottamusta yrityksen ja sen sidosryhmien välillä.
 3. Pitkäaikainen sitoutuminen
  Vastuullisuus ei ole mikään lyhyen aikavälin markkinointistrategia. Aito sitoutuminen vaatii pitkäaikaista näkemystä ja jatkuvaa pyrkimystä parantaa toimintaa yhteiskunnallisissa, ympäristöllisissä ja eettisissä kysymyksissä.
 4. Sidosryhmien osallistaminen
  Vastuullinen yritys kuuntelee herkällä korvalla sidosryhmien näkemyksiä ja odotuksia vastuullisuudesta. Sidosryhmien näkemysten huomioon ottaminen auttaa yritystä varmistamaan, että sen vastuullisuusteot ovat relevantteja ja vaikuttavia.
 5. Objektiiviset arvioinnit
  Riippumattoman ulkopuolisen toimijan myöntämät sertifikaatit ja tekemät arvioinnit tai muut validoinnit lisäävät uskottavuutta vastuullisuusväitteille.
 6. Eettiset markkinointikäytännöt
  Vastuullinen markkinointi noudattaa eettisiä periaatteita. Markkinointiviestinnän on oltava totuudenmukaista ja asiakkaalle rehellistä. Jatkuva itsearviointi auttaa varmistamaan, että markkinointi heijastaa todellista vastuuta.

Vastauksena otsikon kysymykseen: vastuullista markkinointia on silloin, kun se perustuu aitoihin arvoihin, sitoumuksiin ja todelliseen toimintaan.

Tuija Monto
markkinointiasiantuntija, Careeria