Vastuullisuus on vanha hyvä juttu 

30.11.2022

Käsi pitelee lasista palloa, taustalla merimaisema auringonlaskulla.

Yhteiskuntavastuu, yritysvastuu tai ytimekkäästi vastuullisuus on vanha asia, jonka tärkeys ja moninaisuus on noussut yhä vahvemmin esille. Parikymmentä vuotta sitten olin arvioimassa yritysten vastuullisuusraportointia ja kirjoitin aiheesta tuolloin jutun Taloussanomiin. Tuolloin ajattelin, että tulevaisuudessa yhteiskuntavastuun sosiaaliset puolet saavat enemmän painoarvoa. Ratkaisevaa on se, noudatetaanko hyviä liike-elämän tapoja ja avoimuutta, toteutuuko oikeudenmukaisuus ja otetaanko myös ympäristö huomioon yritystoiminnassa. Vastuullinen toiminta ja hyvä yrityskuva lisäävät kiinnostavuutta työnantajana. Työvoimasta kilpailtaessa vastuullinen yritys saa parhaat osaajat.

Oikeaa asennetta arvostetaan

Usein rekrytoija ja työnantaja arvostaa ammattiosaamista ja oikeaa asennetta. Työntekijä puolestaan arvioi potentiaalisten työnantajien toimintaa arvojensa kautta. Erityisesti nuoret, alle 30-vuotiaat työntekijät odottavat tulevilta työnantajilta vastuullisuutta ja arvioivat löytyykö sitä kyseisestä organisaatiosta, ennen kuin alkavat naputtelemaan työhakemustaan. Työnhakijakin omalla tavallaan arvostaa myös oikeaa asennetta – vastuullisuudessa.

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta

Sosiaalinen vastuu ilmenee muun muassa organisaatiossa monimuotoisuutena ja yhdenvertaisuutena, henkilöstön hyvinvointina, osaamisen kehittämisenä ja työturvallisuutena. Sosiaalinen vastuu on myös avointa toimintaa, yhteistyötä sekä suvaitsevaisuutta. Opiskelijoiden palautteen perusteella meillä on monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistetty muun muassa muuttamalla muutamien toimipaikkojen wc:t sukupuolineutraaleiksi.

Keräämme jatkuvasti koulutuspalautetta opiskelijoilta, mukaan lukien kestävän kehityksen näkymisestä koulutuksissa. Koulutusta kehitetään joka päivä luokassa, mutta myös työpaikoilla yhdessä työpaikkojen henkilökunnan kanssa. Palautteiden perusteella muutetaan tarvittaessa koulutuksien sisältöjä ja toteutusta vastaamaan opiskelijoiden ja työnantajien tarpeita.

Mielekästä työtä ja osaamisen kehittämistä

Kaikilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet mielekkääseen työhön ja riittävään toimeentuloon. Me careerialaiset valmennamme työtä vailla olevia, ammatinvaihtajia, ensimmäistä alaansa etsiviä, kielitaitoa ja osaamisen lisäämistä tarvitsevia sekä ammattipätevyyttä tarvitsevia. Luotsaamme monia kohti mielekästä työtä tai seuraavaa tavoitetta.

Sosiaalinen vastuu on henkilöstön hyvinvointia ja tasavertaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä osaamisen kehittämistä. Meillä keskeistä on oppiminen ja opetus, joka luonnollisesti näkyy positiivisena suhtautumisena henkilökunnan opintoihin. Sosiaalinen vastuu on myös avointa toimintaa, yhteistyötä ja suvaitsevaisuutta. Kun työpaikalle on mukava tulla, niin sosiaalinen vastuu on useimmiten silloin hyvällä mallilla ja henkilökunta motivoitunutta. Motivoitunut ja osaava henkilökunta puolestaan on tuottavuuden lisääjä ja kilpailutekijä.

Vastuullisuus on pitkäjänteisiä tekoja

Vastuullisuudesta on viime vuosina tullut ehkä liiankin moninainen muotisana, joka tarkoittaa eri tahoille erilaisia asioita. Yhdelle se tarkoittaa yhteiskuntavastuullista toimintaa verojen asianmukaisessa maksamisessa, toiselle alihankintaketjun lapsityövoiman käytön minimointia ja kolmannelle työelämän tasa-arvoisuuden toteutumista. Vastuullisuus on lainsäädäntöäkin parempia tekoja.

Kaksikymmentä vuotta sitten kirjoitettu, mutta edelleenkin ajankohtainen. Kannattaako yrityksen tai organisaation ottaa maineriski unohtamalla vastuunsa? Ei ainakaan, jos se pyrkii pitkäjänteiseen taloudelliseen tulokseen toiminnassaan. Kuluttaja viime kädessä ratkaisee yrityksen ja brändin maineen sekä olemassaolon, tai kuolemisen.

Taloussanomat 11.11.2022: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001374802.html

Johanna Krabbe
Opettaja
Careeria