”Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään” – 2. asteen yhteishausta 2023

5.4.2023

Krookuksia vierekkäisissä kuvissa kahdelta eri vuodelta kuvattuna samana kalenteripäivänä.

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen vetovoima säilyi verraten samana aikaisempiin vuosiin keväällä 2023. ”Perusopetuksen päättävistä hakijoista 40 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 54 prosenttia lukioon. Noin kuusi prosenttia haki valmentaviin koulutuksiin ja kansanopistoihin.” (AMKEn uutiset 23.3.23)

Careeriassa yhteishaun koulutuspaikkoja Itä-Uudellamaalla oli tarjolla perustutkintoihin 388 ja TUVA-koulutukseen 40. Ensisijaisia hakijoita perustutkintoihin oli 359, vetovoima 0,92 ja TUVA-koulutukseen 19, vetovoima 0,48. Kaikille haussa olleille tutkinnoille oli ensisijaisia hakijoita! Haussa suosituimpia olivat ajoneuvo-, hius- ja kaudenhoito-, sosiaali- ja terves-, sähkö- ja automaatioala sekä tieto- ja viestintätekniikka, ohjelmistokehittäjä. Lopputulemana voidaan todeta Careerian tarjonnan kattavan perusopetuksesta hakeutuvien koulutuspaikkatarpeen määrällisesti. Ensisijaisen toiveensa ulkopuolelle jää tässä vaiheessa 14 % hakijoista. Koulutuspaikka järjestyy heillä toivottavasti 2. tai 3. toiveeseensa, elleivät ole hakeneet niillä sijoilla suosituimpiin toisen asteen tutkintoihin.

Tarjottavilla tutkinnoilla tuetaan alueen työelämän tarpeita. Yhteishaussa perusopetuksen päättäville tutkintotarjonta pyritään pitämään riittävän monipuolisena opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden hyödyntämiseksi tulevissa toisen asteen tutkinnon opinnoissaan. Perustutkintotarjontaa voidaan rakentaa lisäksi toimintakokonaisuuksien kannalta; kiinteistö tarvitsee rakentajan, sähkö-, lvi-asentajan, pintakäsittelijän, tarvikkeet on varastoitava, kuljetettava, ostettava yms. Henkilötyövuosikysyntä voi hajautua eri aloilla suurestikin, sitä puolestaan säädetään vuosittain tarjottavilla koulutuspaikoilla. Tutkintojen tarjonta toimintakokonaisuuden pohjalta mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen toteutumista ja vahvistaa työllistymistä.

Tätä kirjoittaessani käynnissä on eduskuntavaalit 2023. Vaalien alla on nuorilta kysytty, mikä vaikuttaa heidän äänestysaktiivisuuteensa. Lähes poikkeuksetta vastaukset ovat liittyneet siihen, kokevatko he ehdokkaiden teemat omalta kohdaltaan kiinnostavaksi, heitä koskettavaksi, heidän kielellään esitetyiksi. Mitä selkeämmin ne liittyvät heidän arkeensa sitä todennäköisemmin antavat äänensä vaaleissa. Opinnoissa tutkinnon suorittaminen korreloi henkilökohtaiseen kiinnostukseensa.

Yhteishaku on yksi (1) hakuväylä opintoihin, marginaaliselle hakijajoukolle, merkittävä perusopetuksen päättävälle. Heillä vaihtoehtoja koulutuksen lisäksi ei juuri ole. Tähän nivelvaiheeseen kohdentuu laajalla rintamalla reilun vuoden ajanjaksolla ohjausta, arkikielessä yhteishaun markkinointia, toisen asteen tarjontaan. Ensiarvoisen tärkeää on suunnitella ohjauksen toteutus hakuvaiheen tueksi, jolla perusopetuksen päättävällä nuorella on tilaisuuksia nähdä, kokea ja kuulla omakohtaisesti eri vaihtoehdoista henkilökohtaisen valintansa pohjaksi ja vahvistamaan tavoitteellista opiskelua.

Careeriassa opiskeli vuonna 2022 noin 1870 tutkinto-opiskelijaa, joista 385 oli hakenut yhteishaussa ja 1485 jatkuvassa haussa. Perustutkintojen tarjonnan jatkuvuuden ja tarpeellisuuden arvioinnissa yhteishaun tulokset ovat osa kokonaisuutta. Ammatillisesta koulutustarjonnasta puhuttaessa on muistettava myös jatkuvan haun kautta hakeutuvat. Heidän määränsä ei ole rajallinen, tarpeet koulutukseen perustuvat laajempaan taustaan kuin oppivelvollisilla. Monipuolisilla hakeutumisväylillä ja opiskelumuodoilla varmistamme koulutuksen jatkuvuutta.

Monipuolisuus on valttia!

Porvoossa 2.4.2023
Merja Jämsén
Koulutuspäällikkö, Careeria

Lähteet:

AMKE: https://www.amke.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/ammatillisen-koulutuksen-suosio-pysyi-tasaisena-yhteishaussa.html

Krookuksia samalla paikalla kuvattuna samana kalenteripäivänä eri vuosina.
Krookukset 30.3.2020 ja samalla paikalla vasta kurkistavat 30.3.2023.