Yhteishaun jälkeen

10.4.2024

Aallot lyövät vaahtopäinä vedestä nouseviin kiviin.

Perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Careeriassa on tarjolla 511 opiskelupaikkaa syksylle 2024, näihin ensisijaisia hakijoita oli 486. Suosituimmille, sähkö-, auto-, sosiaali- ja terveys-, logistiikka- ja liiketoiminta-alan perustutkinto, ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 57 yli tarjolla olevien opiskelupaikkojen. Kuitenkin kaikilla 9. luokan päättäneillä on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka kotipaikkakunnallaan joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Kestosuosikkeja aloissa on ollut vuodesta toiseen niin paikkakuntakohtaisesti kuin valtakunnallisestikin. Hius- ja kauneusala palvelualoista ja sähkö- ja automaatioala teknisistä ovat vuodesta toiseen suosituimpia. Valtakunnallisessa tarkastelussa yhdenmukaisuus alojen suosiossa yllättää. Hakijamääriä tarkasteltaessa näyttäisi selkeästi, että nuoret seuraavat valtakunnallista viestintää alojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden ennusteista aktiivisesti. Ainakin sillä näyttäisi olevan vahvasti vaikutusta uutisoinnissa esiintyville aloille hakeutumiseen. Esimerkiksi nyt 2023–2024 viestintä rakennusalan heikosta tilanteesta ja lähes päivittäisistä konkurssiuutisoinneista alalla näkyy kauttaaltaan rakennusalan perustutkintoon hakeutumisessa. Vastaavasti uutisointi liittyen sähköön ja energiaan pitänee sähköalan perustutkintoon hakijoiden määrän korkealla. Minkälainen uutisointi on verottanut eteläisessä Suomessa ajoneuvoalan ensisijaisten hakijoiden määrää aikaisemmasta?

Kesäkuussa hakutulosten tullessa n. 12 % Careeriaan hakeneista miettii alavaihtoehtoaan uudestaan. Toivottavasti heiltä löytyy motivaatiota tuolloin tarjottuun/tarjolla oleviin ammatillisiin perustutkintoihin tai tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen, vaikka ensisijainen ala jäisi tässä vaiheessa toiveeksi. Yhteishaku on prosessina ollut pitkä, odotukset tuleville opinnoille ovat vielä monella vahvasti mielikuvien varassa. Toisen tai kolmannenkin alatoiveen opiskelupaikka on merkityksellinen nuorelle. Miten vastata opintoihin sitoutumisen haasteisiin opiskelijan ammatillisten toiveiden ja odotusten ristiaallokossa?

Kaikissa perustutkinnoissa opitaan ja hankitaan osaamista työelämää ja/tai jatko-opintoja varten. Nuori voi löytää motivaation opintoihin siitä huolimatta, ettei itse ala ole ehkä ”hänen juttunsa”. Suuri merkitys on ihmisten kohtaamisella, yhdessä toimimisella – tunteella, että kuuluu yhteisöön ja on siinä paikalla yhtä arvokas kuin toinenkin, omana itsenään. Työviihtyvyyden merkityksen tunnistamme kaikki. ”Hyvinvointi työssä lisää tutkitusti työmotivaatiota, sitoutumista, luovuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.”

Nuoren ja aikuisenkin opiskelijan kohdalla on opettajan keskeistä ammatillista osaamista ohjata ja tukea opiskelijoita työyhteisötaitojen osaamisen hankkimisessa.

Merja Jämsén
Koulutuspäällikkö
Careeria

Vedestä lentoon lähtevä lintu kullankimalteisella järvellä.

Careerian koulutukset: https://careeria.fi/koulutukset/