Yhteistyö on voimaa ammatillisessa koulutuksessakin

14.2.2024

Havainnekuva oppimiskamuksesta ylhäältä päin kuvattuna.

Pakko ei välttämättä ole paras motivaattori, mutta yhteiset haasteet voivat auttaa purkamaan vanhoja rakenteita yhteistyön tieltä.

Olen työskennellyt riittävän kauan ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä todetakseni, että toimintaympäristön muutokset ovat olleet 20 vuoden ajanjakson aikana valtavia. Tämä on luonut haasteita meille koulutuksen järjestäjille, mutta se ei tietenkään ole ihme. Emme ole saari, vaan osa yhteiskuntaa. Maailma, työelämä, oppijat, rahoitus ja arvot muuttuvat ja olisi kummallista, jos ammatillinen koulutus, elämänikäisen oppimisen mahdollistaja, ei muuttuisi maailman mukana.

Muutos ei ole aina helppo. Yleensä se sisältää tutusta luopumista, kokeiluja, onnistumisia ja epäonnistumisia, kunnes koemme saavuttaneemme toivotun tavoitteen ja huomaamme, että on taas seuraavan muutoksen aika. Vähenevien resurssien ja kaikille koulutustoimijoille yhteisten haasteiden myötä meidän on kehityttävä ja ennen kaikkea tehtävä yhteistyötä. Koen, että meidän kaikkien kannattaa pohtia vakavasti, olisiko meillä enemmän voitettavaa kuin hävittävää, jos työskentelisimme yhdessä jopa sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa emme ole joka hetki kaikista asioista samaa mieltä tai koemme olevamme keskenämme kilpailutilanteessa. Tällainen yhteistyö voisi olla avainasemassa, kun haluamme olla kokoamme suurempia ja toimia tehokkaasti ja menestyksekkäästi muuttuvassa toimintaympäristössämme oppijoiden ja työelämän eduksi.

Ammatillinen koulutus on kohdannut monia muutoksia ja näin tulee jatkumaan. Vastaamme muutoksiin ja haasteisiin kouluttautumalla itse, muuttamaan toimintamallejamme notkeammiksi ja rohkaisemalla aktiivisuuteen eri työrooleissa. Oppilaitoksilla voisi nyt olla oikea aika tarkastella vanhoja kilpailuasetelmia ja omaksua yhteistyön, luottamuksen ja avoimen keskustelun kulttuuri. Tämä ei ainoastaan rikasta meitä erilaisilla näkökulmilla ja osaamisella, vaan myös mahdollistaa sen, että voimme yhdessä kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät opiskelijoita ja työelämää laajemmin.

Mainio esimerkki tällaisesta yli organisaatiorajojen menevästä törmäyttäjästä on Tikkurilan osaamiskampus. Tämä rakenteilla oleva yhteistyömalli ja itse rakennushanke tuo yhteen koulutusorganisaatioita, yrityksiä ja muita sidosryhmiä. Tavoitteena on luoda ympäristö, joka vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Yhteistyön keskiössä toimii Kampusoperaattori, joka mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja osaamisen jakamisen oppilaitoskumppaneiden kesken. Tämä malli ei ainoastaan edistä oppilaitosten välistä yhteistyötä, vaan myös luo uusia mahdollisuuksia opiskelijoiden ja työelämän väliseen vuorovaikutukseen ja kokoaa työelämän tarpeiden mukaisia koulutusratkaisuja eri vahvuuksia hyödyntäen.

Yhteistyö ja liittoutuminen ovat kriittisiä tekijöitä, kun haluamme vastata tehokkaasti toimintaympäristömme muutoksiin ja mahdollisiin vaikeuksiin. Sen sijaan, että keskittyisimme yksinomaan omaan erinomaisuuteemme, agendaamme ja resurssien kuluttamiseen, meidän tulisi rohkeasti tutkia uusia yhteistyön muotoja. Avoin keskustelu ja eri näkökulmien arvostaminen luovat vankan perustan luottamukselle, joka on edellytys yhteiselle tekemisellemme. Tämä varmistaa, että voimme tarjota opiskelijoillemme työmarkkinoilla kysyttyä osaamista, joka auttaa heitä toimimaan alati kehittyvissä työtehtävissä.

Yhteistyön rakentamisen aikana kohtaamme väistämättä haasteita, mutta jos toimimme vilpittömästi, oppijan ja työelämän parhaaksi, ne auttavat meitä löytämään uusia tapoja kasvaa yhdessä. Uskon, että kun yhdistämme voimamme, jaamme osaamistamme ja resurssejamme, saavutamme paljon enemmän kuin yksin.

Tikkurilan osaamiskampus on osoitus siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun työskentelemme yhdessä yhteisen hyvän eteen. Kiitos Tikkurilan osaamiskampuksen hanketoimijoille osallistamisesta ja motivaatiosta yhteistyön rakentamiseksi haasteita ratkoen. Hanke mahdollistaa meille koulutustoimijoille yhteisen kentän tehdä yhteistyötä. Voimme olla voimakkaampia yhdessä, kun taas olemme uuden edessä vastaamassa haasteisiin, joista emme vielä edes tiedä.

Lisää tietoa: https://www.vantaa.fi/fi/tikkurilan-osaamiskampus

Marko Sinkkonen
Asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö
Careeria