Yritys, entä jos monipuolistaisit henkilöstön osaamista oppisopimuksen kautta?

8.11.2022

5 asiaa, jotka sinun tulisi tietää oppisopimuksista

Jokaisella HR-päättäjällä on varmasti tiedossa se fakta, että nykypäivän työelämä tarvitsee uudenlaista henkilöstöstrategiaa. Tarvitaan jatkuvaa oppimista, uusia taitoja ja ratkaisuja vaikeisiin rekrytointitilanteisiin. Työn ohessa oppiminen oppisopimuksen muodossa on erinomainen vaihtoehto ammattitaidon päivittämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Kokosimme yhteen keskeiset asiat, jotka sinun tulisi tietää oppisopimuksesta.

1. Oppisopimus tekee osaamisen kehittämisestä sujuvaa

Tutkimuksen mukaan 58 % työvoimasta tarvitsee uusia taitoja voidakseen tehdä työnsä. Henkilön työnkuva on saattanut muuttua tai tiedostetaan tulossa olevat muutokset, joihin halutaan varautua.

Henkilöstön osaamisen kehittämisestä tulee sujuvaa ja suunnitelmallista, kun oppiminen tapahtuu työpaikalla työtehtäviä tekemällä. Työpaikalla tapahtuva työnohjaus vahvistaa uuden osaamisen siirtymistä käytäntöön.

2. Oppisopimuksella voi opiskella ja suorittaa tutkinnon osia tai koko tutkinnon

Oppisopimus on joustava tapa kasvattaa osaamista. Oppisopimus ei ole ryhmä- vaan henkilökoulutusta, ja sopiva kokonaisuus rakennetaan kokonaisista tutkinnoista, tutkinnon osista sekä organisaation omasta osaamisesta.

Oppisopimusta suunniteltaessa otetaankin aina huomioon yrityksen ja työntekijän tarpeet sekä työntekijän olemassa oleva osaaminen. Oppisopimuksen kesto, ajankohta ja toteutus sovitaan aina yksilöllisesti.

3. Oppisopimus sitouttaa

Useimmilla meistä on halu kehittyä ja oppia uutta. Tarjoamalla mahdollisuuden kehittää osaamista oppisopimuksen kautta työnantaja mahdollistaa konkreettisesti työntekijän osaamisen kehittymisen. Työntekijä sitoutuu myös uudella tavalla työnantajaan koko oppisopimuksen keston ajaksi.

4. Oppisopimus on myös rekrytoinnin työkalu

Yhä useampi työnantaja kokee osaavan henkilökunnan rekrytoinnin hankalammaksi kuin viisi vuotta sitten. Oppisopimus soveltuu myös uuden henkilökunnan rekrytointiin.

Työnhakijalla saattaa olla kova motivaatio hakea avointa tehtävää, mutta vaadittava osaaminen puuttuu. Tarjoamalla oppisopimusta työnantaja osoittaa tukevansa elinikäistä oppimista ja tarjoaa mahdollisuuksia kasvaa työhön.

Työnantajalle etuna on saada heti käyttöönsä työhön osallistuva henkilö, joka samalla täsmäkouluttautuu työnantajan tarpeisiin.

5. Koulutus on työnantajalle veloituksetonta

Oppisopimuksella saadaan uutta osaamista nopeasti ja kustannustehokkaasti, sillä oppisopimusopiskelijan kouluttamisesta ei aiheudu työnantajalle muita kustannuksia kuin työntekijän palkkakulut.

Lisäksi työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat koulutuksesta aiheutuvan kuluja työnantajalle ja sopivat koulutuskorvauksen maksamisesta oppisopimuksessa.

Mikäli työnantaja työllistää työttömän työnhakijan oppisopimuksen kautta, voidaan hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Haluatko tuoda uutta osaamista osaksi organisaatiotasi ketterästi ja kustannustehokkaasti? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kartoitamme tarpeesi ja luomme sinulle sopivan kokonaisuuden.

Ota yhteyttä!