Kehittämishankkeet - Careeria

Kehittämishankkeet

Hankkeilla kehitetään yhteistyössä opetusta reformin mukaiseksi. Careeria on laajasti mukana Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa verkostohankkeissa. Lisäksi Careeria toteuttaa useita ESR-rahoitteisia hankkeita, joilla tähdätään paikalliseen kehittämistoimintaan.

Opetushallitus:

LARK – Kohti huippulaatua

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Arvioimme, kehitämme ja kuvaamme laadunhallintajärjestelmäämme vastaamaan ammatillis ...

Yhdessä enemmän 2

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Tavoitteenamme on vahvistaa ja selkiyttää laadunhallinnan periaatte ...

Tolokusti verkossa

Tolokusti verkossa on Opetushallituksen rahoittama verkko-oppimisympäristöissä käytettävien opiskelumateriaalien tuottam ...

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Hankkeessa uudistetaan johtamisjärjestelmää ja vahvistetaan lähiesimiestyötä.

Vanhemmat mukaan kouluun

Nopea malli maahanmuuttajavanhempien tukemiseen opiskeluun ja työelämään

Parasta johtamista itäinen verkosto

Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja tiedolla johtamisen kehittäminen

KIELO

- kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

SimuPro

Prosessialan oppimisympäristöjen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus / ydint ...

Strategiarahoituksella on tarkoitus tukea koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämistä

Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

Oppiminen ja ohjaus työpaikalla -verkostossa käynnistämme omissa oppilaitoksissamme työelämävalmentajien toiminnan.

Euroopan sosiaalirahasto:

Äidit mukana

Uusi malli maahanmuuttajaäitien kotoutumiseen ja työllistymiseen

Puhtausala kiinnostavaksi hanke, Puhki

Uudenmaan alueella on suuri pula puhtausalan työntekijöistä.

Porvoon malli –maahanmuuttaja vahvuuksien kautta t ...

Porvoon malli on hanke jossa kehitetään ja tehdään erilaisia kokeiluja maahanmuuttajien työllistymisen ja ohjauksen malleista erityisesti puhdistuspal ...

Kumppanuushankkeet:

Olemme kumppanina mukana seuraavissa hankkeissa


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Taina Paananen: taina.paananen@careeria.fi   /  0407266903

Hankeassistentti Tina Kinos: tina.kinos@careeria.fi  /  0400 360 725