Kehittämishankkeet

Hankkeilla kehitetään yhteistyössä opetusta reformin mukaiseksi. Careeria on laajasti mukana Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa verkostohankkeissa. Lisäksi Careeria toteuttaa useita ESR-rahoitteisia hankkeita, joilla tähdätään paikalliseen kehittämistoimintaan.

Opetushallitus:

DataOppijan tukena (DOT)

Tavoitteet DOT-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettises ...

Digi2Go

Hankkeessa tuotetaan, hankitaan ja jaetaan osaamista 3D tekniikan hyödyntämisestä ruoanvalmistuksessa ja konditoriatuott ...

LARK – Kohti huippulaatua

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Arvioimme, kehitämme ja kuvaamme laadunhallintajärjestelmäämme vastaamaan ammatillis ...

Yhdessä enemmän 2

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Tavoitteenamme on vahvistaa ja selkiyttää laadunhallinnan periaatteita ja puitteita ...

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Hankkeessa uudistetaan johtamisjärjestelmää ja vahvistetaan lähiesimiestyötä.

Parasta johtamista itäinen verkosto

Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja tiedolla johtamisen kehittäminen

Opetushallitus - Oikeus osata

OLO - oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Opinto-ohjauksen kehittäminen Opetushallituksen rahoittamassa Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen –hankkeessa keh ...

Perusteista poluille (Oikeus osata)

Hankkeessa kehitetään monipuolisia pedagogisia menetelmiä, joilla vahvistetaan kaikenikäisten oppijoiden perus ...

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus / ydint ...

Strategiarahoituksella on tarkoitus tukea koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämistä

Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

Oppiminen ja ohjaus työpaikalla -verkostossa käynnistämme omissa oppilaitoksissamme työelämävalmentajien toiminnan.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen Työllisyyden kuntakokeilu Vantaa-Kerava Malleja jatkuvan oppimisen kehittämiseen luodaan Opetus- ja kultt ...

Jatkuva oppiminen: Osaavana työhön

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Jatkuva oppiminen –hankkeessa haetaan ammatillisen koulutuksen osalta ratkaisuja ja malleja työttöminä olevien työllistymiseen.

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään

Tavoitteet Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeessa edistetään vantaalaisten maahanmuuttajavanhempien kotoutumista ja työllistymistä. Kohder ...

eCampus

eCampus tähtää Careerian digitaalisten oppimisympäristöjen harmonisointiin ja opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen monipuolistamiseen.eCampuk ...

Yhdessä Parasta! – Etelä 3

Henkilökohtaistamisen kehittäminen Careeria on mukana Opetushallituksen myöntämässä valtakunnallisessa verkostohankkeessa Yhdessä Parasta. Hanke on os ...

Euroopan sosiaalirahasto:

Puhtausala kiinnostavaksi hanke, Puhki

Uudenmaan alueella on suuri pula puhtausalan työntekijöistä.

Porvoon malli –maahanmuuttaja vahvuuksien kautta t ...

Porvoon malli on hanke jossa kehitetään ja tehdään erilaisia kokeiluja maahanmuuttajien työllistymisen ja ohjauksen malleista erityisesti puhdistuspal ...

MoveOn!

MoveOn! –hanke vastaa koronapandemian aiheuttamiin työllisyysvaikutuksiin kahdella eri tavalla: kehittämällä ja toteuttamalla uravalmentamista ja siin ...

Kumppanuushankkeet:

Olemme kumppanina mukana seuraavissa hankkeissa


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Taina Paananen: taina.paananen@careeria.fi   /  0407266903

Hankeassistentti Tina Kinos: tina.kinos@careeria.fi  /  0400 360 725