Kasvatus- ja ohjausala

Careerian kasvatus- ja ohjausalan koulutukset antavat sinulle osaamista työskennellä ensisijaisesti lasten ja nuorten parissa erilaisissa tehtävissä. Koulutuksissa opit muun muassa kasvun ja kehityksen tukemista, ohjaamista ja vuorovaikutustaitoja eettisiä ja yksilöä arvostavia toimintatapoja unohtamatta.

Ihmisläheinen, haastava ja palkitseva ala

Kasvatus- ja ohjausalalla teet työtä perhepäivähoitajana, koulunkäynnin- sekä aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaajana alakoululaisille. Voit toimia myös nuorten vapaa-ajan ohjaajana ja henkilökohtaisena avustajana päiväkodissa, kouluissa eri asteilla tai nuoriso- ja sosiaalityössä. 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittaneena toimit vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Työalueina ovat lapsi- ja nuorisotyö muun muassa varhaiskasvatuksessa, lapsi- ja perhetyössä, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnassa, erityisryhmien työpajoissa sekä kansalais- ja järjestötoiminnassa.

Yksilö työn keskiössä

Kasvatus- ja ohjausalalla korostuvat yksilön arvokkuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vastuut ja velvollisuudet sekä empatia ja välittäminen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Ammattilaisena kohtaat monikulttuurisuuden, erityisyyden ja verkostotyöskentelyn ilmiöt.

Yhteiskunnan ja tulevaisuuden muutospaineissa korostuu ohjaajuus eettisenä ja vuorovaikutteisena ihmissuhdetyönä. Lasten ja nuorten ongelmat, häiriökäyttäytyminen, normeja uhmaava käytös ja yhteiskunnan vastaiset alakulttuurit tuovat ohjauksen työkenttään tarvetta kehittää työalaa jatkuvasti.

Ajankohtaista