Prosessiteollisuus

Haluatko monipuolisen ja haastavan ammatin alalta, joka työllistää tulevaisuudessakin? Tule opiskelemaan prosessiteollisuuden koulutuksiin.

Monipuolinen ala työllistää

Prosessiteollisuuden koulutustarjontamme painottuu kemianteollisuuteen. Kemianteollisuus on Suomessa vientialojen ykkönen ja toiseksi suurin teollisuuden ala. Kemianteollisuuden ala on monipuolinen. Tuotantoa on öljyn- ja muiden petrokemian tuotteiden jalostuksesta biopolttoaineisiin, lääkkeistä maaleihin ja teknokemian tuotteisiin sekä happojen ja lannoitteiden valmistukseen.Näiden lisäksi myös etenkin elintarviketeollisuus, energiantuotanto sekä vesi- ja jätevesilaitokset työllistävät prosessialan ammattilaisia.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä Porvoon Kilpilahdessa toimivien kemiateollisuuden suuryritysten, kuten Nesteen  kanssa. Kilpilahden alueen yritykset toimivat myös opiskelijoidemme työssäoppimispaikkoina ja tulevina työpaikkoina. Teemme koulutus- ja työssäoppimisyhteistyötä myös useiden muualla Suomessa sijaitsevien alan yritysten kanssa.

Työelämälähtöistä koulutusta 

Koulutuksemme on suunniteltu työelämälähtöisiksi; niiden sisällöissä ja toteutuksissa huomioidaan työelämän tarpeet. Näin saat työelämän arvostamaa osaamista, mikä edistää työllistymistä tai uralla etenemistä.

Careeriassa voit suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon, josta saat valmiudet työskennellä prosessiteollisuuden käyttö- ja valvontatehtävissä. Prosessinhoitajan työtehtävät vaihtelevat kevyestä ohjaamotyöskentelystä fyysistä kuntoa vaativiin tehtäviin. Työ on usein kolmivuorotyötä.

Jos olet jo alan konkari, voit syventää ja kehittää ammatillista osaamistasi kemianteollisuuden ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa. Ammattitutkinnossa syvennät prosessien tuntemustasi sekä turvallisuus- ja ympäristöosaamistasi. Opit lisää myös käynnissäpidosta. Erikoisammattitutkinnosta saat osaamista kehittää työpaikkasi toimintoja sekä valmiuksia esimiestehtäviin ja muiden työntekijöiden ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.

Ajankohtaista

Menestystarinat Careeriasta

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Careeriassa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Careeriasta. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.