Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

Haluatko ihmisläheisen ja vastuullisen ammatin alalta, jossa työtä riittää myös tulevaisuudessa?

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla työskentelet eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen sekä osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen edistäminen. Ammattialaan sisältyy ennalta ehkäiseviä ja kuntouttavia työtehtäviä.

Monipuolisia työtehtäviä

Alalla on monenlaisia pätevyysvaatimuksia, tutkintoja ja ammattinimikkeitä. Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suoritettuasi, voit työllistyä ohjaajaksi. Lähihoitajan työympäristöjä ovat mm. vammais-, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vanhustyön yksiköt sekä varhaiskasvatuspalvelut ja lastensuojelun yksiköt. Työpaikkasi voi olla myös perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa moniammatillisessa verkostossa.

Lisäksi voit täydentää osaamistasi suorittamalla erikoisammattitutkinnon vanhus-, vammais- tai mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykiatrisen hoidon osalta.

Hierojana ja jalkojenhoidon ammattilaisena työskentelet sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan asiakaspalvelutehtävissä. Toimit itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaiden kodeissa. Hierojan ja jalkojenhoidon ammattilaisen asiakkaita ovat sekä terveet että sairaat, enimmäkseen aikuiset ihmiset. Lasten ja nuorten parissa hieroja toimii urheiluvalmennuksen ryhmissä lihashuollon tehtävissä.

Vaativa ja kehittyvä ala haastaa osaamisen

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla työn lähtökohtana on ajantasainen tietoperusta, suunnitelmallinen ja turvallinen työskentely sekä ohjaaminen terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä kansansairauksien ennaltaehkäisemiseen.

Tulevaisuuden haastetta alalla lisäävät väestön ikääntyminen, lapsiperheiden tuen tarve, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä muut kansansairaudet. Työ sisältää yhä enemmän varhaista puuttumista sosiaalisiin ongelmiin ja kansanterveydellisiin riskeihin, yhteisöllisiä toimintatapoja sekä kumppanuusyhteistyötä verkostojen kanssa.

Kodeissa tapahtuva hoito, huolenpito, kuntoutus, kasvatus ja vanhemmuuden tukeminen lisääntyvät ja monipuolistuvat. Uusia palvelumuotoja ja digitaalisia palveluja sekä robotiikkaa kehitetään tukemaan kaikkien väestöryhmien kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä.

Ajankohtaista

Menestystarinat Careeriasta

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Careeriassa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Careeriasta. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.