Talon sisäänkäynti, jonka edessä isoja pensaita.

Kielikoulutusta räätälöidysti juuri Helsingin Seniorisäätiön tarpeisiin

Helsingin Seniorisäätiö on vanhusten hoivapalveluja tuottava voittoa tavoittelematon säätiö. Vanhusten asumis- ja hoivapalveluja tarjotaan viidessä eri yksikössä Helsingissä: Antinkodissa, Kannelkodissa, Mariankodissa, Pikku-Mariassa ja Pakilakodissa. Careerian ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyön taustalla on kielikoulutustarve ulkomaalaistaustaiselle hoitohenkilökunnalle kielihaasteisiin, joihin vastattiin Työpaikkasuomi-koulutuksella. Kielikoulutus haluttiin

Lue lisää