Kielikoulutusta räätälöidysti juuri Helsingin Seniorisäätiön tarpeisiin

30.5.2022

Talon sisäänkäynti, jonka edessä isoja pensaita.

Helsingin Seniorisäätiö on vanhusten hoivapalveluja tuottava voittoa tavoittelematon säätiö. Vanhusten asumis- ja hoivapalveluja tarjotaan viidessä eri yksikössä Helsingissä: Antinkodissa, Kannelkodissa, Mariankodissa, Pikku-Mariassa ja Pakilakodissa.

Careerian ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyön taustalla on kielikoulutustarve ulkomaalaistaustaiselle hoitohenkilökunnalle kielihaasteisiin, joihin vastattiin Työpaikkasuomi-koulutuksella. Kielikoulutus haluttiin toteuttaa räätälöidysti juuri Helsingin Seniorisäätiön tarpeisiin. Tavoitteena oli, että työntekijä oppii sellaista suomen kieltä, jota hän tarvitsee omassa työssään ja työyhteisössään menestyäkseen.

Kuva vanhainkodin oleskeluhuoneesta, jossa kaksi keinutuolia ja viherkasveja.

Sujuvaa yhteistyötä asiakkaan tarpeita kuunnellen

ELY-keskus oli mukana rahoittamassa Careerian ja Helsingin Seniorisäätiön suunnitteleman koulutuksen toteutusta.
– Kun rahoitus koulutukselle oli kunnossa, aloimme miettiä Careerian Eija Lenkkerin kanssa yhdessä määritellyn 70 kokonaistuntimäärän raameissa. Helsingin Seniorisäätiö maksaa koulutuksesta osan ja ELY-keskus loput, Helsingin Seniorisäätiön palvelutoiminnan johtaja Susanna Rantamaa kertoo.

Helsingin Seniorisäätiössä ollaan tyytyväisiä toteutettuun koulutukseen.
– Yleisesti ottaen kaikenlainen asioiden hoitaminen on ollut sujuvaa. Careerian yhteyshenkilömme Eija Lenkkeri on vastannut nopeasti aina, kun on ollut kysyttävää. Yhteistyö on ollut hyvää. Vain korona sotki hieman välillä aikatauluja. Koulutuksen aloitus siirtyi koronan vuoksi tammikuusta helmi–maaliskuulle ja siksi lähipäivät toteutettiin tiiviillä rytmillä, Susanna Rantamaa jatkaa.

Räätälöinti asiakkaan tarpeeseen näkyy sekä koulutusajoissa että sisällössä.
– Kymmenen päivän koulutuspaketti toteutettiin iltapäiväkoulutuksena klo 12.30–15.45. Näin henkilökunta pystyi koulutuksen lisäksi tekemään vaikka ensin aamuvuoron tai sitten koulutuksen jälkeen vielä menemään takaisin iltavuoroon, Susanna Rantamaa kiittelee toteutuksen joustavuutta.

Vanhainkodin oleskeluhuone, jossa kaksi sohvaryhmää.

Työpaikkasuomi-koulutusta asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä

Careerian Helsingin Seniorisäätiölle räätälöimä keväällä 2022 toteutettu kielikoulutus tarjoaa ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen kielellä. Koulutukseen osallistuvien työntekijöiden motivaatio kasvaa kielitaidon ja osaamisen karttuessa. Lisäksi kielitaidon kehittyminen ja ammattisanaston lisääntyminen parantavat asiakaspalvelua, työyhteisön arjen sujumista sekä työturvallisuutta. Tämä on työnantajalle suuri etu.

Helsingin Seniorisäätiön johtoryhmässä mietittiin henkilökunnan kielihaasteita ja keinoja näiden haasteiden voittamiseksi. Tavoitteena oli sellainen koulutus, jolla pystytään räätälöidysti vastaamaan juuri niihin haasteisiin, joita arjessa oli ilmennyt.
– Vieraskielisillä hoitajillamme on haasteita sekä suomen kielen puhumisessa, luetun ymmärtämisessä, että kirjoittamisessa. Opetuksesta vastannut Careerian Larissa Heikkinen ja Sanna Nummela Helsingin Seniorisäätiöstä kartoittivat yhdessä, minkälaista koulutusta kohderyhmälle tarvitaan, Susanna Rantamaa Helsingin Seniorisäätiöstä kertoo.
– Careerian Larissa Heikkinen oli todellakin oikea valinta tähän koulutukseen. Koska hän on itsekin vieraskielinen, hän ymmärsi todella hyvin opiskelijoiden välillä tuskaillessa suomen kielen kanssa. Erinomainen opettajavalinta tälle ryhmälle, Susanna Rantamaa kiittelee.

Onnistuneesti läpi viedylle koulutukselle on tiedossa jatkoa syksyllä

Koulutuksesta saatiin hyviä tuloksia ja syksyllä järjestetään jatkokoulutus. ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen koulutukselle, jolla syvennetään jo saatuja oppeja. Koulutusta tarjotaan nyt mukana olleille Helsingin Seniorisäätiön työntekijöille sekä muille hoitajille, jotka haluavat syventää osaamistaan.
– Olemme saaneet juuri sellaisen koulutuksen, jota johtoryhmässä lähdettiin hakemaan. On hienoa, että pääsemme toteuttamaan myös syventävän kurssin. Nyt saamme koulutettua tämän ryhmän, jonka osalta oli koulutustarve. Jatkossa tarvitsemme taas vastaavanlaisen koulutuksen, kun henkilöstöä eläköityy ja tulee vaihtuvuutta. Kielikoulutuksesta tulee jatkuvaa ja toivon, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä Careerian kanssa, Susanna Rantamaa kiittelee.

Kielikoulutuksen kautta työelämään

Nyt Helsingin Seniorisäätiössä toteutettua koulutusta voisi Susanna Rantamaan mukaan soveltaa myös muilla toimialoilla.
– Kun pääkaupunkiseudulla on kova työvoimapula ja vieraskielisillä on haasteita kielen kanssa, niin tätä nyt toteutettua pilottikoulutusta voisi soveltaa myös laajemmin, Susanna Rantamaa pohtii.
– Hoitopuolelta eivät työt lopu. Vieraskieliselle on CV:ssä meriitti, että hän on käynyt kielikoulutuksen. Haasteena kielikoulutuksessa toki on, että osallistujien kielitaitotasossa voi olla todella isotkin vaihtelut. Taitava opettaja osaa kuitenkin viedä eteenpäin myös ryhmää, jossa on eritasoisia osallistujia monesta eri kulttuurista. Ideaali olisi, että maahan muuttaneiden kielikoulutukseen panostettaisiin jo alan opintojen aikana voimakkaasti, Susanna Rantamaa summaa lopuksi.

Lisää tietoa Työpaikkasuomi-kielikoulutuksesta: https://careeria.fi/maahanmuuttaneille/koulutukset-yrityksille-ja-tyoyhteisoille/