Kansainvälisyys - Careeria

Kansainvälisyys

Careeriassa opiskellaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja opiskelijat edustavat useaa eri kansallisuutta. Careeriassa kansainvälistytään niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vastaanotamme paljon kansainvälisiä vieraita, teemme yhteistyötä opiskelija- ja opettajavaihdossa, ja projektit vievät opiskelijoita ulkomaille.

Kansainvälinen polku/opiskelijoiden kansainväliset jaksot

Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä ulkomaille vaihtojaksolle. Opiskelijaliikkuvuusjaksoon on mahdollista saada taloudellista tukea Euroopan Unionin rahoittamista Erasmus+ -hankkeista tai Opetushallituksen rahoittamista verkostoista. Mikäli matka suuntautuu kohteeseen, jota yllämainitut rahoitusvaihtoehdot eivät koske, on opiskelijan mahdollista saada Careerian kansainvälisyysstipendi. Lisäksi opiskelijat saavat valmennusta ennen ulkomaanjakson alkua.

Opiskelijoiden ulkomaan jaksoja toteutetaan monin eri tavoin. Jaksojen kestot, sisällöt ja kohdemaat vaihtelevat aloittain, mutta tärkeintä on kokonaisvaltainen oppiminen ja ainutlaatuinen kansainvälinen kokemus. Ulkomailla suoritettavat jaksot hyväksytään täysimääräisesti osaksi tutkintoa. Jaksolla suoritetaan ammatillinen tutkinnonosa ja lisäksi on mahdollista saada tunnistettua ja tunnustettua karttunut kieli- ja kulttuuriosaaminen.

Vaihtojaksolle lähdön edellytyksiä ovat mallikkaasti suoritetut opinnot, luotettavuus ja oman osaston puolto. Lisäksi kansainvälisyydestä kiinnostuneilta opiskelijoilta edellytetään kiinnostusta myös kotikansainvälisyystoimintaa kohtaan. Kotikansainvälisyystoimintaa on mm. ulkomaisten vaihto-oppilaiden tutorointi omassa koulussa, omista kv-kokemuksista kertominen ja raportointi muille kiinnostuneille.

Kansainvälityysinfo opiskelijoille

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin täällä.

Mikäli haluat tietää lisää, kysy omalta opettajaltasi tai vastuukouluttajaltasi tai ota yhteyttä oman alasi kv-vastaavaan, opoon tai KV-koordinaattoreihin. Voit lähettää Wilma-viestin suoraan Ville Vierimaalle, Jukka Hakalalle tai Seija Ruotsalainen-Karjulalle. Voit myös lähettää sähköpostia: ville.vierimaa@careeria.fi; jukka.hakala@careeria.fi; seija.ruotsalainen-karjula@careeria.fi