Erityinen tuki

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijalle yksilöllisesti suunniteltua ja sovittua pedagogista tukea sekä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja määrittely tehdään opintoihin hakeutumisvaiheessa, opintojen alussa ja opiskelijan yksilöllistä opiskelupolkua laadittaessa. Tuen tarve voi ilmetä myös opintojen aikana.

Tukitoimet suunnitellaan tutkinnon osittain tai koko opintojen ajaksi. Erityiseen tukeen voi kuulua mm. selkokielinen materiaali, digiohjaus, yksilölliset tehtävät ja tuki työelämässä oppimisen ja näytön ajaksi.

Erityisen tuen tarpeen tai siihen liittyvien kysymysten ilmetessä ota yhteyttä erityinentuki@careeria.fi.

Eeva-Kaisa Suvanto
koulutuspäällikkö, erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
puh. 0400 209 821, eeva-kaisa.suvanto@careeria.fi

Campusten erityisestä tuesta vastaavat opettajat (campus-erva) 

HKK-Campus

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

 

 

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

Katarina Antman

puh: 044 737 2418

 

 

 

Helinä Aaltonen

puh. 040 481 7707

 

liiketalouden tutkinnot

ruotsinkielisten ja englanninkielisten opiskelijoiden erityisen tuen tukitoimien päätösten valmistelu ja tukitoimet

 

hyvinvointi ja kasvatus

Herttoniemi-Campus

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

 

erityinen tuki

Helinä Aaltonen

puh. 040 481 7707

 

 

Birgitta Ylevä

puh. 040 664 7707

 

kaikki tutkinnot

 

 

 

kaikki tutkinnot

Valma

POMO-talo Campus

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

Virpi Nurminen

puh. 040 098 0351

kaikki tutkinnot

Ammattitie-Campus

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

Virpi Nurminen

puh. 040 098 0351

kaikki tutkinnot

Askola-Campus

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

Elina Palonen

puh. 044 737 2456

 

kaikki tutkinnot

Perämiehentie-Campus

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

Marjo Kullberg

puh. 040 656 3906

 

 

 

 

Elina Palonen

puh. 044 737 2456

 

Autoalan pt
Elintarvikealan pt
Tieto- ja viestintätekniikan pt
Kone- ja tuotantotekniikan pt
Sähkö- ja automaatioalan pt
Valma

 

Logistiikan pt
Prosessiteollisuuden pt
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt

Vantaa-Campus

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

erityinen tuki

Tanja Sauso

puh. 040 149 6733

 

Anne Berg puh. 040 610 5894

kaikki tutkinnot

 

 

kaikki tutkinnot

Kerava-Campus

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta ja erityinen tuki

Anne Berg puh. 040 610 5894

kaikki tutkinnot

Careerian OPSO-opiskelijat

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

Tanja Sauso

puh. 040 149 6733

 

kaikki tutkinnot

Careerian maahanmuuttaja-taustaisten opiskelijoiden erityisen tuen tarpeen arviointi

 

erityisen tuen päätösten valmistelu ja seuranta

 

Virpi Nurminen

puh. 040 098 0351

kaikki tutkinnot