Erityinen tuki - Careeria

Erityinen tuki

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijalle yksilöllisesti suunniteltua ja sovittua pedagogista tukea sekä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja määrittely tehdään opintoihin hakeutumisvaiheessa, opintojen alussa ja opiskelijan yksilöllistä opiskelupolkua laadittaessa. Tuen tarve voi ilmetä myös opintojen aikana.

Tukitoimet suunnitellaan tutkinnon osittain tai koko opintojen ajaksi. Erityiseen tukeen voi kuulua mm. selkokielinen materiaali, digiohjaus, yksilölliset tehtävät ja tuki työelämässä oppimisen ja näytön ajaksi.

Erityisen tuen tarpeen tai siihen liittyvien kysymysten ilmetessä ota yhteyttä erityinentuki@careeria.fi.

Eeva-Kaisa Pakkala
koulutuspäällikkö, erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
puh. 0400 209 821, eeva-kaisa.pakkala@careeria.fi

Erityisestä tuesta vastaavat opettajat

Askola:
Elina Palonen, 044 737 2456 

Helsinki:
Helinä Aaltonen, 040 481 7707
Marjo Kullberg, 040 656 3906

Kerava:
Tanja Sauso, 040 149 6733

Porvoo, Ammattitie:
Virpi Nurminen, 0400 980 351

Porvoo, Hevosenkengänkatu:
Katarina Antman,  044 737 2418
Helinä Aaltonen, 040 481 7707

Porvoo, Perämiehentie: 
Marjo Kullberg, 040 656 3906
Elina Palonen, 044 737 2456 

Porvoo, Pomo-talo:
Virpi Nurminen, 0400 980 351

Vantaa: 
Tanja Sauso, 040 149 6733

Careerian oppisopimusopiskelijat:
Tanja Sauso, 040 149 6733

Careerian maahanmuuttajataustaiset opiskelijat:
Virpi Nurminen, 0400 980 351