Erityinen tuki - Careeria

Erityinen tuki

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijalle yksilöllisesti suunniteltua ja sovittua pedagogista tukea sekä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja määrittely tehdään opintoihin hakeutumisvaiheessa, opintojen alussa ja opiskelijan yksilöllistä opiskelupolkua laadittaessa. Tuen tarve voi ilmetä myös opintojen aikana.

Tukitoimet suunnitellaan tutkinnon osittain tai koko opintojen ajaksi. Erityiseen tukeen voi kuulua mm. selkokielinen materiaali, digiohjaus, yksilölliset tehtävät ja tuki työelämässä oppimisen ja näytön ajaksi.

Erityisen tuen tarpeen tai siihen liittyvien kysymysten ilmetessä ota yhteyttä erityinentuki@careeria.fi.

Eeva-Kaisa Pakkala
koulutuspäällikkö, erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
puh. 0400 209 821, eeva-kaisa.pakkala@careeria.fi

Erityisestä tuesta vastaavat opettajat:

Katarina Antman puh. 044 737 2418
Marjo Kullberg puh. 040 656 3906
Virpi Nurminen puh. 0400 980 351
Elina Palonen puh. 044 737 2456
Tanja Sauso puh. 040 149 6733