Yhteiset tutkinnon osat (YTO) - Careeria

Yhteiset tutkinnot osat (YTO)

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin (1.8.2018 voimaan tulleet tutkinnon perusteet) sisältyvät yhteiset tutkinnon osat.

Yhteisten tutkinnon osien opinnoissa hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä. Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Opintojen alussa henkilökohtaistamiskeskustelussa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan pakollisten YTO-osa-alueiden osalta soveltuvin osin. YTO-HOKSaajat ovat YTO-opettajia, jotka käyvät kanssasi keskustelun YTO-osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

YTO-ohjaus

YTO-ohjaus on verkko-opiskelijoiden tuki

YTO-ohjauksessa voit

 • keskustella YTO-opinnoistasi
 • suunnitella sinulle sopivia suoritustapoja
 • tehdä arvosanatestejä
 • saada apua Moodle-kurssin aloittamiseen
 • saada tukea Moodle-tehtävien tekemiseen
 • saada suullista palautetta tekemistäsi Moodle-tehtävistä.

HUOM! YTO-ohjaus on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, jotka opiskelevat pääsääntöisesti työpaikoilla tai verkossa. Kaikki Careerian perustutkinto-opiskelijat ovat niihin kuitenkin tervetulleita.

YTO-ohjaus ja arvosanatestit lähitoteutuksena. Muista ilmoittautua: aira.itanen@careeria.fi!                                                                       

lauantai

3.10.2020

klo 9-12

Vantaa

perjantai

23.10.2020

klo 9-12

Porvoo, Perämiehentie

lauantai

24.10.2020

klo 9-12

Helsinki

perjantai

6.11.2020

klo 9-12

Porvoo, Perämiehentie

lauantai

7.11.2020

klo 9-12

Vantaa

perjantai

20.11.2020

klo 9-12

Porvoo, Perämiehentie

lauantai

21.11.2020

klo 9-12

Helsinki

perjantai

4.12.2020

klo 9-12

Porvoo, Perämiehentie

lauantai

12.12.2020

klo 9-12

Vantaa

YTO-ohjaus Teamsissä

Linkki ohjaukseen on jokaisen verkkokurssin alusta.

tiistai

29.9.2020

klo 15-16

keskiviikko

7.10.2020

klo 15-16

tiistai

20.10.2020

klo 15-16

tiistai

27.10.2020

klo 15-16

tiistai

3.11.2020

klo 15-16

tiistai

10.11.2020

klo 15-16

tiistai

17.11.2020

klo 15-16

tiistai

24.11.2020

klo 15-16

tiistai

1.12.2020

klo 15-16

tiistai

8.12.2020

klo 15-16

tiistai

15.12.2020

klo 15-16

YTO-paja

Yhteisten tutkinnon osien lähiopetus toteutetaan YTO-pajoissa.

Ensimmäisenä opintovuotena on 4 pajajaksoa ja toisena opintovuotena myös 4 pajajaksoa.
Jokaisen YTO-pajan kesto on 2 viikkoa (9 arkipäivää).

Pajassa saat henkilökohtaista tukea ja ohjausta sekä palautetta osaamisestasi.

Pajassa

 • opitaan ammatissa tärkeitä taitoja
 • hankitaan ja osoitetaan osaamista
 • tehdään suullisia ja kirjallisia tehtäviä
 • opiskellaan Moodlessa ja/tai kirjan avulla
 • osallistutaan aktiivisesti
 • tehdään yhteistyötä muiden kanssa

Sinulle valitut YTO-pajakaksot näet Wilman työjärjestyksestä.

Lähiopetuksen YTO-pajat

 • Yhteiset tutkinnon osat lähiopetus pyritään toteuttamaan lähiopetuksena turvavälit ja turvallinen oppimis- ja työympäristö huomioiden.
 • Opiskelijamäärän ollessa suuri tai tilojen puuttuessa, osa opiskelijoista ohjeistetaan etäopetukseen. Tavoitteena on, että opiskelijan työjärjestyksessä lukee selkeästi LÄHI- tai ETÄOPETUS. Opettajat ovat toimipisteissä.
 • Koko ryhmä ohjeistetaan. Vastuuopettaja on aina mukana YTO-pajan aloituspalaverissa, jonka kutsuu koolle YTO-opettaja. Vastuuopettajalla on viimeisin ja paras tieto opiskelijoiden tilanteesta ja esim. mahdollisesta riskiryhmään kuulumisesta.
 • Valinnaiset tutkinnon osat toteutuvat pääosin etäopetuksena, koska liikkuminen tilojen ja ryhmien välillä ei ole mahdollista.

 

Lisätietoja

Sari Maunula
sari.maunula@careeria.fi

YTO-hoksaajat
CYTO-hoksaajat@careeria.fi

På svenska
Alexander Kainberg
alexander.kainberg@careeria.fi