Työtä, elämää ja työelämää -podcast

2.2.2023

Työtä, elämää ja työelämää -podcastissa pohdimme osaamisen kehittämistä yksilön, yksiköiden ja kokonaisten organisaatioiden näkökulmasta. Keskustelemme Careerian asiantuntijoiden ja työelämän edustajien kanssa erilaisista ratkaisuista kouluttautua työn ohessa, edetä uralla tai vaihtaa alaa. Puhumme myös ylipäätään siitä, mitä osaamisen kehittäminen on tänä päivänä. Annamme jokaisessa jaksossa konkreettisia vinkkejä tai työkaluja entistä parempaan työelämään.  

Jakso 6: Kohti turvallisuusalaa – alan työnäkymät ja menestyksen avaimet

Minkälaisiin tehtäviin yksityisellä turvallisuusalalla on mahdollisuus suuntautua tai sijoittua? Millaista turvallisuusalan työ käytännössä on? Millaiselle ihmiselle tämä työ sopii? Tässä jaksossa perehdymme turvallisuusalan työpaikkoihin ja työskentelyyn sekä saat selkeän käsityksen siitä, millaisille henkilöille turvallisuusalan työ sopii ja millaiset taidot ja ominaisuudet ovat menestyksen avaimia alalla. Keskustelemme muun muassa erilaisista työtehtävistä, käytännön työstä ja siitä, millaiset henkilöt voivat menestyä turvallisuusalan ammateissa. 

Keskustelemassa ovat Securitaksen rekrytointikoordinaattori Teemu Leppäsalko sekä Careerian koulutuskoordinaattori Mia Niinikoski, ketkä jakavat arvokasta tietoa alasta ja antavat vinkkejä niille, jotka harkitsevat uraa turvallisuusalalla tai ovat jo alalla työskenteleviä. 

Jakso 5: Aikuisena opiskelu – polku uusiin mahdollisuuksiin

Millaista on opiskella aikuisena? Miten löytää rohkeus ja motivaatio astua opintojen pariin? Entä miten varautua aivan uuden alan haasteisiin? Monille aikuiselle opiskelu uudelle alalla voi olla houkutteleva vaihtoehto esimerkiksi aiempien työtehtävien päättymisen jälkeen. Tässä jaksossa sukellamme aikuiskoulutuksen maailmaan ja avarramme näkemystä siitä, millaista on palata oppimisen äärelle. 

Keskustelemassa ovat Careeriasta valmistunut opiskelija Sirpa Juutilainen sekä Careerian hakijapalveluiden opinto-ohjaaja Riina Salminen. 

Jakso 4: Kouluttautuminen uudelle alalle – rohkeutta, haasteita ja mahdollisuuksia alanvaihdossa

Millaista on kouluttautua uudelle alalle? Miten löytää rohkeus ja motivaatio lähteä vaihtamaan alaa? Entä miten valmistautua aivan uuden alan haasteisiin? Alanvaihtoon liittyy erilaisia huolenaiheita, kuten rahoitus, ja ajanhallinta opintojen aikana. Monille alanvaihto voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi aiempien työtehtävien päättymisen jälkeen. Jokainen alanvaihtaja on yksilö ja jokaisen kokemukset poikkeavat hieman muiden vastaavista.

Keskustelemassa ovat Careeriasta valmistunut opiskelija Mette Ahlgren sekä Careerian hakijapalveluiden opinto-ohjaaja Riina Salminen.

Jakso 3: Mitä kaikkea oppisopimusyhteistyö mahdollistaa yritysten osaamisen kehittämisessä?

Millaisia kokemuksia kuljetusliike M. Lindbergillä on oppisopimusyhteistyöstä? Minkälaisia asioita yritysten olisi hyvä tietää oppisopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista yritykselle ja sen työntekijöille? Millaisia vinkkejä on tarjolla oppisopimusyhteistyötä harkitseville yrityksille? Näitä asioita pohditaan Careerian Työtä, elämää ja työelämää -podcastin jaksossa “Mitä kaikkea oppisopimusyhteistyö mahdollistaa yritysten osaamisen kehittämisessä?”

Keskustelemassa ovat Kuljetusliike M. Lindbergin Jussi Lindberg sekä Careerian oppisopimustiimistä Susan Helenius-Nieminen ja Antti Väkevä.

Jakso 2: Mistä onnistunut koulutusyhteistyö rakentuu?

Mitä kaikkea tuloksellinen henkilöstön osaamisen kehittämisen yhteistyö pitää sisällään? Minkä asioiden varaan luottamuksellinen yhteistyö rakentuu? Mitä onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä ja mitä yritykseltä? Näitä asioita pohditaan Careerian Työtä, elämää ja työelämää -podcastin jaksossa “Mistä onnistunut koulutusyhteistyö rakentuu?”.  

Keskustelemassa ovat asiakaspalvelukumppaniyritys Dynava Oy:n rekrytointiasiantuntija Päivi Suutarinen, Careerian opettaja ja kumppanuusvastaava Veera Wejberg sekä Careerian asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Marko Sinkkonen. 

Jakso 1: Lähihoitajaksi joustavasti työn ohessa – miten se onnistuu?

Miten yhdistää joustavat lähihoitajaopinnot ja työskentely? Miten erilaiset opiskeluratkaisut helpottavat työnantajan arkea? Miten lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa? Näistä ajankohtaisista aiheista keskustellaan Careerian Työtä, elämää ja työelämää -podcastin jaksossa “Lähihoitajaksi joustavasti työn ohessa – miten se onnistuu?”  

Keskustelemassa ovat Careerian lähihoitajaopiskelija Melinda Dubb, Palvelutalo Hongaksen toiminnanjohtaja Miia Romppainen sekä Careerian sosiaali- ja terveysalan opettaja Inka Pahajoki.