Careerian ja ravintola Vårin menestyksekäs yhteistyö

10.4.2024

Careeria haastatteli ravintola Vårin keittiömestaria Oskar Kotkaa, joka toimii myös työpaikkaohjaajana. Kysyimme Oskarilta, kuinka hän kokee työpaikkaohjauksen ja yhteistyön oppilaitoksen kanssa. 

Ravintola Vår haluaa tukea opiskelijoiden oppimista työelämässä

Oskar mainitsee tärkeäksi asiaksi sen, että he voivat tarjota opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja siten tukea oppimista. Työpaikkaohjaajana toimiminen on myös opettanut Oskaria tarkastelemaan omaa tapaansa työskennellä ja opettaa muita. 

Tärkeimmät ominaisuudet toimia työpaikkaohjaajana ovat avoimuus, ymmärtäväisyys, määrätietoisuus sekä halu opettaa. Rooli tuo myös ajoittain haasteita, sillä hektinen työympäristö saattaa viedä helposti mukanaan. Siksi ohjaajan roolissa pitääkin aina varmistaa, että opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta kaikesta kiireestä huolimatta. Oskar kokee, että yhteistyö opettajien ja oppilaiden kanssa sujuu hyvin sekä kiittääkin Careeriaa erinomaisesta ja sujuvasta yhteistyöstä. Katso alla olevasta videosta koko haastattelu.

Palkittu työpaikkaohjaaja 

Oskar Kotka on palkittu vuoden 2023 ravintola- ja cateringalan työpaikkaohjaajaksi. Careerian opettaja Saija Niemi perusteli vuoden 2023 työpaikkaohjaajan valintaa seuraavasti: ”Nuori ja innovatiivinen keittiömestari, joka pyyteettömästi ja innostavasti jakaa omaa osaamista Careerian ravintola- ja cateringalan opiskelijoille, tehden yhteistyötä myös työssäoppimisjaksojen ulkopuolella.” 

Careeria kiittää ravintola Våria onnistuneesta ja monipuolisesta yhteistyöstä. 

Videon on kuvannut ja editoinut Careerian media-alan opiskelijat.