Green Master ja Careeria kokeilevat ja kehittävät yhdessä

12.1.2022

Green Masterin koneita.

Green Master Oy on vuonna 2016 perustettu pyöräkuormaajia, kaivinkoneita, vaihtokoneita ja varaosia myyvä yritys. Yrityksellä on toimipisteet Oulussa ja Porvoossa. Liikeidea syntyi etsittäessä sopivaa työkonetta. Omiin tarpeisiin räätälöity pyöräkuormaaja tilattiin Kiinasta, ja hyväksi havaittua konetta ryhdyttiin myymään myös muille. Green Master on itse aktiivisesti mukana koneiden kehittämisessä ja ratkaisujen suunnittelussa pohjoisten olosuhteiden tarpeisiin. Myös koneiden jälkihoito varaosatoimituksineen ja huoltoineen on merkittävässä roolissa liiketoiminnassa.

Green Master Oy:n varastohylly Careeriassa.
Green Master Oy:n varastohylly Careeriassa.

Minkälaista on yhteistyö Careerian kanssa?

– Yhteistyö alkoi Green Masterin kannalta hyvään aikaan. Konekanta oli laajentunut ja varaosia oli tullut paljon lisää. Myynnissä oli kiirettä ja resurssit täydessä käytössä. Meillä oli kasa varaosia, joiden järjestäminen ja numerointi aloitettiin opiskelijayhteistyönä Careerian tiloissa Perämiehentiellä Porvoossa. Green Masterilla ei vielä yhteistyön alkaessa ollut verkkokauppaa, joten oli hienoa, että pystyimme aloittamaan näiden asioiden kehittämisen yhdessä Careerian kanssa. Lähdimme liikkeelle nollasta, mikä oli opiskelijoillekin kova haaste. Kaikki on toiminut hyvin, kertoo Janne Tiri.
– Toimintamme laajeni nopeasti eikä meillä vielä ollut kaikki valmiina. Meidän olisi joka tapauksessa pitänyt luoda järjestelmät verkkokaupalle ja varastotoiminnalle. Yhteistyö Careerian kanssa tuli näin ollen juuri hyvään aikaan ja pääsimme luomaan uutta yhdessä. Nyt suuri osa tavaroista löytyy jo verkosta ja osien inventaari on jo pitkällä. Paljon on kehitetty, ja nyt on hyvä jatkaa eteenpäin. Tämä on meidän kokoisellemme yritykselle loistava mahdollisuus kehittää toimintaa yhdessä opiskelijayhteistyöllä, Janne Tiri täydentää.
– Kaikki on mennyt hyvin. Tavoitteena on, että yhteistyö hyödyttää sekä Green Masteria että Careeriaa. Varastolle on yksi yhteinen puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteydenpito ja asioiminen opiskelijoiden kanssa on ollut helppoa, Kaisa Kivari kiittelee.
– Tämä yhteistyö on kyllä helpottanut meidän työtämme. Alkuun yhteistyö vaati meiltä tietenkin paljon, mutta toiminta on kehittynyt koko ajan ja helpottaa myös koko ajan enemmän meitä, Kaisa Kivari jatkaa.
– Perämiehentien varaston täytyy pyöriä myös kesällä. Tämäkin hoitui hienosti Careerian opiskelijan toimesta. Homma pyöri hyvin, Janne Tiri kiittää.

Minkälaisia kehittämisajatuksia teillä on yhteistyölle?

– Haluamme luoda sellaiset edellytykset, että yhteistyö on kummallekin osapuolelle helppoa ja että nuoret uskaltavat rohkeasti tuoda myös omia näkemyksiään esille. Nuoret opiskelijat osaavat esimerkiksi käyttää hyvin tietokoneita. Jatkossa voisikin enenevässä määrit rohkaista opiskelijoita itse ehdottamaan mitä ja miten voisi tehdä. Esimerkiksi liittyen tuotteiden kuvaamiseen ja esille tuomiseen verkkokaupassa. Heitä voisi rohkaista tuomaan esille omia ideoitaan toiminnan kehittämiseksi. Tämä toiminta on Green Masterillekin uutta, joten otamme mielellämme ideoita vastaan, Janne Tiri rohkaisee opiskelijoita.
– Yksi kehityskohde voisi olla esimerkiksi verkkokaupan visuaalinen ilme. Olisi mahtavaa, jos opiskelijoista joku haluaisi ottaa siitä vaikka oman kehittämisprojektin. Olemme kaikille ideoille avoimia, Kaisa Kivari kannustaa.
– On tärkeää, että viestintä on molemminpuolista ja kehittämisajatukset tuodaan esille puolin ja toisin. Jos kellään ei ole mielipidettä, mikään ei myöskään muutu. Voisimme ehkä käydä kummankin osapuolen prosesseja myös yhdessä läpi ja tavata säännöllisesti kehittämisen merkeissä, Kaisa Kivari jatkaa.
– Perustoiminnot yhteistyössämme rullaavat nyt hyvin. Tavarat ovat paikoillaan Perämiehentien varastossa ja kuvat ovat kunnossa verkkokaupassa. Tällainen opiskelu antaa hyvät lähtökohdat opiskelijoille työelämään. Myös se, että pitäisimme säännöllisesti opiskelijoiden kanssa yhteistyöpalavereja, tukee työelämään valmistautumista. Myös siellä työhön kuuluu jatkuva kehittäminen. Hommat eivät lopu, kun jokin asia saadaan tehtyä. Sitten kehitetään edelleen, Janne Tiri tuo esiin kehittämisen periaatteita.
– Green Master kasvaa myös koko ajan yrityksenä. Meillä on juuri valmistumassa Sipooseen uudet toimitilat ja saamme myynnin parempiin tiloihin. Myös Oulussa avattiin syksyllä uudet tilat. Toivomme, että pääsemme palkkaamaan myös lisää työvoimaa. Tässä esimerkiksi oppisopimusyhteistyö Careerian kanssa voisi olla yksi mahdollisuus kouluttaa ja palkata työntekijöitä, Janne Tiri pohtii.

Kenelle suosittelette logistiikka-alan koulutusta?

– Ala on käsitteenä hyvin laaja ja käsittää paljon eri tehtäviä. Logistiikka-alalla työskentelevällä pitää olla paineensietokyky sekä hyvä looginen ajattelukyky, että osaa miettiä vaikka 4–5 siirtoa jo eteenpäin, mitä tapahtuu seuraavaksi ja missä kohdassa on kuljettajan lepoaika. Peruskielitaidon on myös hyvä olla kunnossa. Pelkkä suomi ei riitä, vaan vähintään englantia on hyvä osata. Tämä ala sopii tekijälle, sellaiselle henkilölle, joka osaa pelata laitteiden kanssa ja harkita mitä tekee. Asioiden tulee olla järjestyksessä myös työturvallisuusnäkökulmasta. Kuljettaja on liikenteessä isolla autolla, joten pitää myös olla harkintakykyä ja tietää mitä tekee. Vastuu on suuri, Janne Tiri kuvaa työskentelyä alalla.
– Myös kokonaisuuden näkeminen on tässä työssä tärkeää ja vastuu kuljetettavasta tavarasta, Kaisa Kivari jatkaa.
– Voisin suositella koulutusta ajojärjestäjille. Meillä liikkuu tavaraa koko ajan ilmassa, merellä ja maalla eli tilaamme päivittäin kuljetuksia eri tavaroille, Kaisa Kivari lisää.

Millaisena näette logistiikka-alan tulevaisuuden näkymät? Miksi kannattaa kouluttautua alalle?

– Alalla on huutava pula hyvistä työntekijöistä. Kun löytää alalla oman sektorinsa, niin töitä löytyy kyllä. Ala tarjoaa paljon vaihtoehtoja ja työ on vaihtelevaa. Harvoin on kahta samanlaista päivää. Ja tavaran liikkuminen ei lopu koskaan. Ihmisten täytyy syödä ja roskat täytyy viedä pois. Tätä alaa ei voida kokonaan siirtää nettiin, Janne Tiri kannustaa.
– Kehitys on menossa siihen suuntaan, ettei välttämättä aina asioida kaupassa, vaan tuotteet ostetaan netistä ja tuodaan kotiovelle. Ala on murroksessa. Terminaaleja automatisoidaan tekniikan kehittyessä. Uusia työpaikkoja ja uusia tapoja tehdä asioita tulee lisää. Lisäksi maailma pienenee koko ajan, kun meillä on nykyään koko maailman kauppojen tavarat ostettavissa, kun ennen oli vain oman kylän kauppa. Logistiikka-alalla on loistava tulevaisuus. Kaisa Kivari maalaa alan näkymiä.
– Teknisessä kehityksessä mukana pysyminen on tärkeää. Uusien laitteiden käyttöä on tärkeää päästä harjoittelemaan jo opiskeluaikana, Janne Tiri neuvoo.

Terveisenne Careerialle?

– Kiitos yhteistyöstä tähän asti. On tehty iso työ yhdessä. Tästä on hyvä jatkaa kehittämistä eteenpäin. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana, Janne Tiri kiittää.
– Ala on hyvin miesvoittoinen. On hienoa, että Careerian opiskelijaryhmissä on myös nuoria naisia, Kaisa Kivari lisää.
– Tulevaisuuden työntekijät tulevat oppilaitoksesta. Mitä enemmän voimme tehdä yhteistyötä jo opiskeluaikana, sitä valmiimpia opiskelijat ovat, kun pääsevät työelämään, Janne Tiri kiteyttää lopuksi.

Green Masterin logo.
Careerian logo

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto

Lue myös: Jetta suorittaa logistiikan perustutkintoa – kesätyökin löytyi Careeriasta Nordic Labelin ja Green Masterin varastojen parissa