Hyvä työpaikkaohjaaja on kullanarvoinen – Careeria kiittää Neste K Gammelbackaa!

10.5.2022

Kolme ihmistä seisoo iltavalaistuksessa Neste K -kyltin alla myymälän edessä.

Careeriasta käy paljon opiskelijoita työssäoppimassa Porvoon Neste K Gammelbackassa. Kauppias Janne Halinen on saanut runsaasti hyvää palautetta työssäoppijoilta, erityisesti työuransa alussa olevilta nuorilta opiskelijoilta. Janne Halinen kiittelee itse nuorten kanssa työskentelemisen pitävän hänet virkeänä ja antavan uusia arvokkaita ajatuksia. Hän on itsekin suorittanut aikanaan liiketoiminnan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Haastattelimme viisi vuotta Neste K-kauppiaana toiminutta Janne Halista ja kysyimme, mikä hänen salaisuutensa on. Vastauksista nouseva asenne, kannustus ja positiivisuus puhuvat puolestaan.

Kolme ihmistä seisoo iltavalaistuksessa Neste K -kyltin alla myymälän edessä.
Oppisopimusopiskelijat Albin ja Sanna tulivat käymään kahvilla ennen lähiopetuspäivä alkua.

Ohjaat nuoria Careerian opiskelijoita mm. asiakaspalvelussa, myynnissä, markkinointiviestinnässä, sisällöntuotannossa ja kassatyöskentelyssä. Miten aloitatte työssäoppimisjakson?

Peruskuvio meillä menee niin, että opiskelija käy läpi lähes saman perehdytyksen, kuin muukin henkilökunta. Riippuu toki hiukan harjoittelujakson pituudesta ja niistä osa-alueista, joita opiskelijan on tarkoitus meillä opiskella tai harjoitella. Aloitamme aina tutustumisella liikepaikkaan, talon tapoihin ja sääntöihin. Ensimmäiset varsinaiset työtehtävät ovat yleensä kuorman vastaanottamista ja purkamista. Tässä työssä uusi työntekijä oppii hyvin tuntemaan kaupan, tuotevalikoimia ja tuotteiden sijaintia.

Mikäli työntekijällä on tavoitteena asiakaspalvelun oppiminen, niin 3–4 päivän jälkeen rupeamme harjoittelemaan kassajärjestelmiä, Veikkausta, autonpesukonetta ja muita teknisiä osa-alueita. Tämä kestää noin viikon, jonka jälkeen uusi työntekijä tai opiskelija osaa järjestelmät kyllin hyvin ja voi keskittyä kunnolla asiakkaisiin, lisämyynnin tekemiseen ja palvelukokemuksen parantamiseen. Tämä oppimisprosessi kestää vuosia, mutta jonkinlaisen tason saavuttaa muutamassa kuukaudessa.

Opiskelun tavoitteista riippuen, voimme tämän jälkeen keskittyä kaupan järjestelmien syvempään oppimiseen, esimerkiksi tilausjärjestelmät, SAP, saldohallinnat, valikoimien kehittäminen jne. Tai sitten opiskelijoilla on usein joku projektitehtävä, joka toteutetaan yhdessä. Näitä on ollut erilaisiin markkinointitapahtumiin, osastojen kehittämiseen, johtamiseen tai sidosryhmäyhteistyöhän liittyen. Aika paljon erilaisia projekteja on tätä kautta toteutettu.

Minkälaista on nuorten kanssa työskentely?

Nuorten kanssa työskentely on monella tavalla palkitsevaa. Ensinnäkin me saamme heiltä valtavasti ihan uusinta ajankohtaista tietoa erilaisista, tällä hetkellä usein someen liittyvistä asioista. Heillä on usein koulun kautta samaa osaamista kuin meillä, mutta päivitettynä tähän päivään. Enkä tietenkään väheksy heidän työpanostaan esimerkiksi projekteissa. Koen tuon työpanoksen kuitenkin niin, että me annamme heille ”palkkana” käytännön koulutusta, kokemusta ja oppimisympäristön. He sitten maksavat sen meille työpanoksena ja jakamalla osaamistaan meidän käyttöömme.

Toinen, ehkä vielä antoisampi puoli on auttaa nuoria työelämässä eteenpäin. On hienoa nähdä, miten olemme saaneet nuoria kiinni työelämään, auttaneet heitä saavuttamaan unelmiaan tai ainakin johtaneet sellaiselle urapolulle, joka ei ehkä olisi ilman meitä auennut. Erityisen antoisaa tämä on ollut silloin, kun olemme selkeästi saattaneet jonkun hiukan eksyneen tai joistakin ongelmista kärsineen nuoren asiat ihan uudenlaiseen kuntoon. Olen hakenut nuoria kotoa töihin sinnikkäästi ovikelloa pimputtamalla ja etsinyt heitä ostarilta vanhempiensa kanssa… Tästä meille jää usein pitkiäkin ystävyyssuhteita, ja kyllä heistä suurin osa käy meitä moikkaamassa, heti vanhempiensa luona käynnin jälkeen, vaikka elämä olisi kauaskin kuljettanut.

Olet saanut paljon kiitettävää palautetta. Mikä on salaisuutesi nuorten ohjauksessa?

Kiva kuulla, että on saatu positiivista palautetta. Tuohon on tietysti vaikea vastata, sillä eri nuorten tarpeet ovat niin kovin erilaiset. Jotkut kaipaavat ihan selkeästi vain paikkaa, jossa voi opiskeltuja asioita soveltaa käytäntöön ja suorittaa projektit säntillisesti. Joillekin tärkeämpää on saada asiat järjestykseen ja koulu jotenkin onnellisesti päätökseen. Ehkä se salaisuus on se, että koitamme tutustua kaikkiin nuoriin yksilöinä ja auttaa heitä siinä, minkä yhdessä keskustellen koemme hyväksi. Toki asiassa varmaan auttaa sekin, että meillä on muutenkin suhteellisen paljon nuoria töissä, eli he osaavat suhtautua toisiinsa luontevasti. Olemme myös todella monille se ensimmäinen työpaikka, eli meillä on valmiina sellainen kulttuuri, jossa nuoret osataan ottaa huomioon. Lisäksi minulla on omasta nuoruudestani myös yli kymmenen vuoden kokemus pikaruoka-alan eri tehtävistä, ja siellä oli käytännössä ihan sama tilanne, eli lähes kaikki uudet työntekijät olivat joko opiskelijoita tai koululaisia.

Mitä pidät tärkeänä työssäoppimisjaksolla ohjaajan kannalta? Mitä ohjaajan tulee mielestäsi muistaa?

Varmasti tärkein yksittäinen asia on luoda nuorelle sellainen turvallisen tuntuinen työpaikka, jossa virheet korjataan, mutta niihin ei sen kummemmin palata tai niistä ei rankaista. Tärkeää on myös ymmärtää, että nuoret ovat monin tavoin erilaisia ja heillä on hyvin erilaiset valmiudet ja lähtökohdat kohdata erilaisia asioita. Selkeästi turvallisuutta luova asia on ”Talon tavat”-ohjeistus, jonka jokainen meille tuleva lukee ensimmäisinä työpäivinään. Se on n. 30 sivua pitkä ja siinä käydään läpi kaikki työsuhteen kannalta tärkeät tiedot taukokäytännöistä, sairaslomista ja asiakaspalvelusta lähtien.

Nuoret, kuten kaikki muutkin toivovat esimiehiltään hyvin erilaisia asioita. Jollekin on tärkeintä toimia kuten on sovittu, ja joku haluaa kovasti itse kehittää jotakin. Tärkeää on myös yhteistyö oppilaitoksen kanssa, etenkin silloin, jos tulee jonkinlaisia ongelmia. Nämä tilanteet ovat aina hyvin luottamuksellisia ja siksikin haasteellisia, mutta aina olen saanut ammattitaitoista apua, kun sitä olen tarvinnut. On ollut hienoa huomata, että aitoa välittämistä nuorista on joka puolella.

Miten mielestäsi opiskelijan tulee valmistautua työssäoppimisjaksolle tullessaan?

Avoimuus on tärkeää monella tavalla. Pitää olla avoimesti kiinnostunut asioista, ja antaa meidän opettaa. Pitää myös olla valmis kertomaan meille, mikäli on asioita joko töissä tai elämässä muuten, jotka häiritsevät opiskelua tai työntekoa. Me emme vaadi keneltäkään mitään mahdottomia, mutta koitamme pitää vaatimustason sillä tavalla reiluna, että jokainen kokisi oppivansa meillä jotakin ja saavansa tarpeeksi haasteita tilanteensa mukaan.

Mikä on tärkein oppi, jonka haluat, että työssäoppija saa harjoittelujaksoltaan Neste K Gammelbackassa?

Tämä vaihtelee hiukan sen mukaan, mikä on tavoite. Mikäli opiskelijalla on selkeä opintokokonaisuus, joka pitää meillä suorittaa, niin silloin keskitymme tietenkin siihen. Toki erilaiset valmiudet työelämässä pärjäämiseen kehittyvät siinä sivussa. Mikäli opiskelija suorittaa meillä pitempää opintokokonaisuutta, esimerkiksi tutkintoa oppisopimuksella, niin silloin kyllä keskustelemme paljon laajemminkin tulevaisuuden tavoitteista ja toiveista oman uran suhteen. Näiden kohdalla mieltä lämmittää aina, kun opiskelijat eri uravaihtoehtoja pohtiessaan soittavat ja kyselevät neuvoja, joskus vuosienkin päästä. Toinen mieltä lämmittävä asia on kiitosviestit oppilaiden vanhemmilta. Heistä aika moni on nykyään ihan vakioasiakkaitamme ja vaihtelemme kuulumisia nuorten tilanteesta palvelun ohessa.

Onko moni työssäoppija ollut kesätöissä Neste K Gammelbackassa?

Kyllä, ihan tarkkaa lukumäärää en osaa sanoa, kun työssäoppijoita on ollut kauppiaana Gammelbackassa 2015 aloittamiseni jälkeen useita kymmeniä. Mutta tuon viiden vuoden aikana vähänkään pidemmissä kesä- tai viikonlopputöissä on ollut jonkinlaisen harjoittelun tai työelämään tutustumisen jälkeen n. 15 nuorta. Näiden lisäksi on neljälle nuorelle saatu valmis tutkinto koulutettua oppisopimuksella. Yksi opiskelija toteutti meillä erikoistumisjaksonsa opinnäytetyön ja yksi opintoihinsa kuuluneen lopputyöprojektin. Parhaillaan on töissä ja koulutuksessa kaksi oppisopimusopiskelijaa, joista toinen tuli taloon työharjoittelun kautta. Osa-aikaisina on kaksi työntekijää, jotka olivat meillä ensin työharjoittelussa.

Tämä koulutusprosessi ja siihen liittyvät asiat ovat meille todella suuri juttu ja merkittävä osa toimintamme, sillä olemme melko pieni työyhteisö. Meitä on yrittäjäpariskuntamme lisäksi vain kaksi vakituista kokoaikaista ja kuusi osa-aikaista työntekijää.

Pidän tätä toimintaa myös erittäin tärkeänä rekrytointikanavana. Se toimii molempiin suuntiin. Nuoret pääsevät meille näyttämään kyntensä ja meidän ei tarvitse käydä läpi raskaita rekrytointiprosesseja etsiessämme uusia kykyjä.

Careeria kiittää erinomaisesta yhteistyöstä Neste K Gammelbackan kanssa.