Isännöintialalla riittää tekijöille töitä

12.12.2023

Mies istumassa tietokoneruudun äärellä, vieressä nainen. Mies ja nainen keskustelevat keskenään.

Auktorisoitu isännöitsijä Hanna Latvala on toiminut isännöintialalla jo 18 vuotta. Hän pyörittää omaa Isännöinti Diili -nimistä toimistoaan, toimii hallitusammattilaisena, tarjoaa palveluita muille isännöintitoimistoille ja pitää koulutuksia kiinteistöalalla. Careeriassa hän toimii kouluttajana isännöinnin ammattitutkinnon suorittajille. Lisäksi tarjolla on myös täsmäkoulutuksena webinaareja alalla jo toimiville. Kysyimme Hannalta, millaista työ isännöintialalla tällä hetkellä on ja miksi alalle kannattaa kouluttautua.

”Missioni on saada isännöitsijät toimimaan oikein ja nykyaikaisesti”

Hymyilevä nainen, jolla on vaaleat pitkät hiukset katsoo kameraan.

Hanna Latvalalla on intohimona isännöintiala.

Hanna on tehnyt isännöintialan koulutusyhteistyötä Careerian kanssa keväästä 2021 alkaen. Hän toimii kouluttajana isännöinnin ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille.
– Opiskelijoilta saamani palaute on ollut oikein positiivista. Tavoitteenani on opettaa välttämään kaikki se, mihin olen itse aikanaan haksahtanut. Siksi tuonkin heti koulutusten alussa esille kaikki alan akilleen kantapäät. Opetukseni pohjautuu vahvaan omaan kokemukseen, Hanna kuvaa opetusmetodejaan.

Työpaikkaohjaus on olennaisessa osassa isännöinnin ammattitutkintokoulutuksessa.
– Tähdennän aina työelämässä oppimisen jaksojen osalta yrityksille sitä, että opiskelijalla täytyy olla sellainen vastuukouluttaja, joka jakaa tietoa ja opettaa oikein. Evästän myös opiskelijoita niin, että he osaavat vaatia ja kyseenalaistaa asioita, jos tehdään vääriä päätöksiä. Opiskelijat saavat yrityksissä arvokasta oppia, mutta tuovat myös työssäoppimispaikkoihin teoriaa ja uutta tietoa, Hanna kertoo.
– Oma missioni tällä alalla on saada isännöitsijät toimimaan oikein ja nykyaikaisesti. Pitkän tähtäimen tavoitteena on alan muuttaminen koulutuksen kautta. Parhaimmillaan tämä ala on tosi kiva, Hanna jatkaa.

Isännöintiala muuttuu koko ajan: yhtiökokoukset, pöytäkirjat, hallituksen kokouksen asiat, päivittäinen hallinto, korjaushankkeiden edistäminen jne. Siksi syksyllä 2023 aloitettiin Careerian ja Hannan yhteistyössä isännöinnin ammattitutkinnon lisäksi alan webinaarien sarja kohderyhmänä jo alalla toimivat isännöitsijät. Tulossa on 25.1.2024 Isännöitsijän tärpit ja 13.2.2024 Isännöitsijän pikaboostaus. Hanna suosittelee uusia webinaareja jo alalla oleville tai alalle juuri tulleille, joilla ei vielä ole paljoa kokemusta.
– Isännöitsijän tärpit -webinaarissa sisältönä on mm. kiinteistökäynti, hallinnolliset toimenpiteet, asiakirjojen tarkastus, sopimusten kilpailutus ja hallituksen kokouksen asiat. Isännöitsijän pikaboostaus
-webinaarissa keskitytään korjaushankkeiden läpivientiin isännöitsijän hallinnollisten tehtävien osalta, vesivahinkojen hoitamiseen ja vastuunjakoon, Hanna kertoo.

Työ isännöintialalla on vaihtelevaa, vastuullista ja vapaata

Työ isännöintialalla on Hannan mukaan monipuolista, joskin myös vastuullista.
– Ala sopii ihmisille, jotka pitävät vaihtelevasta ja vapaasta, mutta myös vastuullisesta työstä. Työssä tarvitaan hyvää stressinsietokykyä. Alalla pystyy pitkälti itse määrittelemään, miten työtä tekee. Välillä päivät voivat olla pitkiä, välillä taas lyhyempiä. Työssä tulee hallita suuri määrä lainsäädäntöä. Alussa tarvittava osaamisen määrä on suuri, mutta tasaantuu vuosien myötä kokemuksen karttuessa. Tässä työssä pitää osata myös olla välillä vähän pappi ja välillä psykologi, Hanna nauraa.

Työllisyystilanne alalla on hyvä ja tekijöitä tarvitaan.
– Isännöintialalla on käynnissä eläköitymisaalto ja jo siitäkin syystä työllistymisnäkymät ovat hyvät. Hyvän työllistymistilanteen lisäksi etuna on myös lyhyt koulutus, joskin työ vaatii venymistä ja paineensietokykyä. Toisaalta, kun asiakkuudet vakiintuvat ja kokemusta karttuu, työkin helpottuu, Hanna kannustaa ihmisiä isännöintialalle.
– On hyvä huomioida, että myös tällä alalla mennään kohti vihreää siirtymää. Hyvä isännöitsijä on tässäkin kullan arvoinen. Ylipäätään kannattaa jatkuvasti seurata, mihin ala menee ja kehittää omaa osaamistaan. Se tuo runsaasti lisäarvoa asiakkuuksiin, Hanna summaa.
– Olen onnekas, että saan kouluttaa Careeriassa. Koulutan isännöinnin ammattitutkinnossa korjaushankkeiden hallintaa, talousarvion laadintaa sekä isoimpana asiana isännöitsijän hallinnollisia tehtäviä ja nyt vedän lisäksi jo alalla oleville uutuutena webinaareja, Hanna hehkuttaa lopuksi.

Lisätietoa:
Isännöinnin ammattitutkinto: https://careeria.fi/koulutus/isannoinnin-ammattitutkinto/
Isännöitsijän tärpit -webinaari 25.1.2024: https://careeria.fi/koulutus/isannoitsijan-tarpit-webinaari/
Isännöitsijän pikaboostaus -webinaari 13.2.2024: https://careeria.fi/koulutus/isannoitsijan-pika-boostaus-webinaari-13-2-2024/