Kieliopinnoilla ja merkonomin osatutkinnolla kaupan alan osaajaksi

26.1.2022

Kaksi punapuseroista kaupan myyjää seisoo esille asetettujen tavaroiden molemmin puolin.

Tammikuussa 2021 käynnistynyt maahanmuuttaneiden koulutus- ja työharjoitteluohjelma tarjosi 12 maahanmuuttaneelle pääkaupunkiseudulta mahdollisuuden opiskella työelämän suomen kieltä ja kaupan alan työtehtäviä pääkaupunkiseudun K-Citymarketeissa. Maksuton koulutusohjelma toteutettiin keväällä 2021 yhteistyössä Careerian kanssa tavoitteena työllistää maahanmuuttaneita henkilöitä kaupan alalle.

Koulutusohjelma koostui merkonomin osatutkinnosta, suomen kielen opinnoista ja työssäoppimisesta. Opinnot ja työharjoittelu vuorottelivat niin, että etäopiskelu ja harjoittelu työssäoppimispaikalla kulkivat koko ajan rinnakkain.  

Sarah, Smita, Aneliia ja Svetlana oppivat kieltä, liiketoimintaa ja saivat arvokasta työkokemusta kaupan alalta.

Sarah ja Smita, K-Citymarket Koivukylä:

Sarah ja Smita suorittivat työharjoittelunsa Koivukylän K-Citymarketissa käyttötavaran puolella. Heidän työnkuvaansa kuului esimerkiksi kuorman purkamista, siistimistä ja harjoittelun loppupuolella myös kassatyöskentelyä. Kaikki työtehtävät olivat heille mieluisia, joten suosikkeja työtehtävistä oli vaikea nimetä. Kassalle pääsyä he odottivat kuitenkin aina innolla. Harjoittelijat otettiin K-Citymarketissa hyvin vastaan, ja sekä Sarah että Smita toivovat työllistyvänsä kaupan alalle.

”Joka päivä oppi jotain uutta ja kaikki olivat tosi mukavia! Saimme tehdä monipuolisesti kaikkea, vaikka olimme harjoittelijoita.”

Sarahin yllätti harjoittelussa sen monipuolisuus. Suomessa kaupan alan harjoittelupaikassa pääsee tekemään monipuolisesti eri työtehtäviä – työ ei ole pelkästään kuorman purkamista. Harjoittelussaan Sarah ja Smita tutustuivat myös erilaisiin myyjän työvälineisiin, kuten esimerkiksi etikettitulostimen käyttöön.

Opinnoissa olennaista on myös suomen kielen taitojen karttuminen niin koulussa kuin työharjoittelussakin. Sarah ja Smita kokevat kielitaitonsa karttuneen eniten työssäoppimisen aikana. Etenkin sanavarasto kasvaa, kun hyllyttää tuotteita ja opastaa asiakkaita. Sarah nostaa esimerkkinä sanan päivävoide – ei sellaiseen sanaan välttämättä törmää opinnoissa. Sarahin ja Smitan puheessa vilisee kaupan alan sanastoa luontevasti muun puheen seassa.

Aneliia ja Svetlana, K-Citymarket Easton:

Aneliia ja Svetlana suorittivat työharjoitteluaan K-Citymarket Eastonissa. He olivat törmänneet hankkeeseen tahoillaan internetissä ja päättivät hakea mukaan. Aiempaa kokemusta kaupan alalta molemmilla oli jo jonkin verran: Svetlana on aiemmin ollut harjoittelussa kukkakaupassa ja Aneliia Venäjällä kaupassa. Kaupan työ ei heidän mukaansa itsessään eroa mitenkään Venäjän ja Suomen välillä – kieli ja sähköiset järjestelmät ovat tosin erilaiset.

Aneliian ja Svetlanan päivät sisälsivät Sarahin ja Smitan tapaan osastomyyjän työtehtäviä: kuorman purkua, asiakkaiden opastamista ja toimitusten tarkistamista sekä kassatyöskentelyn harjoittelemista. Työpäivät sujuivat nopeasti ja työssäoppiminen oli virkistävää etäopiskelun vastapainoksi.

Sekä Aneliia että Svetlana ovat tyytyväisiä koulutusohjelmaan ja erityisen iloisia harjoittelun myötä saatuun kesätyöpaikkaan. Molemmat jatkoivat kesätöissä Eastonin K-Citymarketissa. Harjoittelupaikan K-Citymarketeista opiskelijat saavat Careerian kautta, mistä Aneelia ja Svetlana ovat iloisia:

”Koska harjoittelupaikan löytäminen itse oli todella vaikeaa, oli hienoa, että saimme harjoittelupaikan täältä Careerian kautta!”

Kaikki haastateltavat suosittelevat koulutusohjelmaan osallistumista kaupan alasta kiinnostuneille. Hanke on hyvä tapa aloittaa merkonomin opinnot, opiskella suomen kieltä ja saada jalkaa oven väliin kaupan alan töihin. Etenkin tällaisena aikana, kun työ- ja harjoittelupaikat ovat kiven alla, voi tällaisen hankkeen kautta päästä hyvin harjoitteluun ja jopa työsuhteeseen.

Harjoitteluohjelman tuloksena neljä harjoittelijaa on työllistynyt joko määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen pääkaupunkiseudun K-Citymarketeissa.

Kiitos kokemusten jakamisesta Sarah, Smita, Aneliia ja Svetlana ja menestystä työelämään!

Lue myös: Työnantaja osana opintokokonaisuutta, K-Citymarket ja Careeria kehittävät yhdessä