Mohamed ja Anne tekevät merkittävää työtä koulunkäynninohjaajina – kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa valmiudet monipuolisiin kasvatus-, opetus- ja ohjausalan tehtäviin

22.4.2022

Hymyilevä nainen ja mies.

Virolaistaustainen Anne Zinina ja egyptiläistaustainen Mohamed Maklad suorittivat Careeriassa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ja työllistyivät välittömästi valmistuttuaan, Anne Rajakylän kouluun ja Mohamed Taivallahden kouluun. Näiden kahden taustaltaan hyvin erilaisen opiskelijan osaaminen on ollut työssäoppimisjaksoilla merkittävässä roolissa koulun ja kodin välisessä yhteistyössä sekä ulkomaalaistaustaisten perheiden integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Careeriasta valmistuu jälleen kesän alussa yli 60 opiskelijaa. Tutkinto antaa valmiudet ohjata niin yksilöä kuin ryhmiä, tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat ja tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan sekä tunnistaa, ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Monipuolisen koulutuksen tavoitteena on lähettää työelämän palvelukseen opettajien työpareiksi koulunkäynninohjaajia, joista opettajat eivät halua luopua. Anne Zininan ja Mohamed Makladin esimerkit osoittavat, että tässä tavoitteessa on myös onnistuttu.
– Careeria haluaa tällä koulutusmallilla saada opiskelijat ymmärtämään opetustyön moninaisuuden. Koulutuksen aikana opitaan kohtaamaan erilaisia haasteita, ottamaan vahva ohjausote opiskelijoihin ja pitämään sydän mukana toiminnassa, jotta lapset ja nuoret saadaan etenemään koulunkäynnin lisäksi elämässään, Markus Suntila summaa Careerian koulutusmallia.

Mohamedilla on erityinen taito luoda yhteys nuoriin

Egyptiläistaustainen Mohamed Maklad valmistui tutkintoon jo etuajassa.
– Mohamed on kasvatusalan osaaja, jolla on kyky kulttuuriseen toimintaan sekä tasa-arvon ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseen. Hänellä on erityinen taito luoda yhteys nuoriin ihmisiin ja tukea heitä sitoutumisessa yhteiskuntamme arvoihin, Markus Suntila hehkuttaa.
– Peruskoulun viimeisiä luokkia käyville nuorille on ollut suuri merkitys sillä, että koulussa on ollut jämäkkä, mutta samalla pehmeä auktoriteetti. Nuorille on tärkeää juuri yläkouluiässä, että lähellä on ihminen, joka ohjaa oikeaan suuntaan, vaikka elämässä olisi haasteitakin. Mohamed on ollut juuri tällainen turvallinen aikuinen, joka on saanut hyvän kosketuksen nuorten elämään, ja toiminut näin tärkeänä tukena opettajalle, Markus Suntila jatkaa Mohamedin tavasta työskennellä nuorten kanssa.

Liikunnan opettajaksi ja jalkapallovalmentajaksi Egyptissä valmistunut Mohamed tuli Suomeen vuonna 2010 Palloliiton kutsumana opiskelemaan jalkapallovalmentajan C-lisenssiä, sai töitä Suomesta ja jäi maahan. Egyptissä hän ehti valmistuttuaan toimia opettajana neljä vuotta ja valmentaa barcelonalaista futisjoukkuetta. Tutuiksi tuli niin Messi kuin moni muukin maailman huippupelaaja. Suomessa Mohamed yritti saada töitä eri aloilta, opiskeli jonkin aikaan ammattikorkeakoulussa ja haki opiskelupaikkaa omalta alaltaan koulunkäynninohjaajaksi. Hän opiskeli jopa uuden ammatin ja työskenteli vuoden hitsaus- ja metallialalla. Careerian ja opiskelupaikan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon hän löysi TE-toimiston kautta.
– Careeria on ihan paras paikka. Suorittamani tutkinto liittyy kiinteästi omaan alaani ja osaamiseeni. Careerian toiminta oli erittäin ammattimaista aina lukujärjestyksistä ja opetusmateriaaleista siihen, kuinka opettajat pelasivat yhteen, Mohamed kiittelee.
– Hieman haasteita tuotti aluksi opiskeluun liittyvän työkirjan täyttäminen, koska suomen kieli ei ole äidinkieleni. Olin tottunut asioimaan vahvalla englannin kielelläni, jonka sain toimiessani vuoden verran liikunnan opettajana Lontoossa. Careeriassa erityisesti kirjalliset suomen kielen taitoni paranivat koko ajan, ja vähitellen vastuuopettajan hyväksymät työkirjan tuotokseni alkoivat olla aina vaan parempia, Mohamed kertoo.

Tulevana lukuvuonna Mohamed työskentelee helsinkiläisessä peruskoulussa, mutta jatkosuunnitelmissa hänellä on myös liikunnan opettajan pätevyyteen johtava maisterin tutkinto.
– Pystyn työssä hyödyntämään aiempaa osaamistani ja työkokemustani. Careerian koulutuksesta sain paljon lisää tietoa ja taitoa, esimerkiksi luokan hallintaan liittyen. Ja kesätyönä vedän Taivallahden koulun iltapäiväkerho Väinölää, Mohamed iloitsee.

Mohamed antaa kiitosta kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnolle ja Careerialle. Hän suosittelee omakohtaisten kokemustensa kautta tutkintoa erityisesti maahanmuuttajille, joilla on jo kotimaastaan kasvatusalan tausta.
– Tämä koulutus auttaa kehittämään opetustaitoa ja löytämään taas oman, vanhan ammattinsa, kuten minulle kävi. Ja myös kielitaito kehittyy samalla, Mohamed rohkaisee kouluttautumaan.
– Careeriassa ensimmäisenä kiitän tietenkin opettajaani Markus Suntilaa ohjauksesta. Kun valmistuin, tuli Markukselta jo vinkki jatkokoulutuksesta. Hän todella ohjaa eteenpäin. Mutta kaikki opettajat olivat loistavia ammattilaisia, Mohamed kiittää.
– Olen myös kiitollinen siitä, että Careerian kautta sain mahdollisuuden oppia työskentelemään kehitysvammaisten kanssa. Toimin opiskeluaikana Taivallahden koulussa sekä yläkoululuokkien että kehitysvammaisten ryhmän kanssa. Lähdin kehitysvammaisten kanssa ihan alkutekijöistä, mutta sain opettajilta kiitosta työstäni. Se oli loistavaa. Ylipäätään tämä mahdollisuus, jonka olen Careeriassa saanut, on ollut aivan mahtava. Heti, kun pääsin taas kouluympäristöön, tunsin, että tämä on minun paikkani, Mohamed kertoo.

Annen luontainen kyky työskennellä lasten kanssa ja heittäytyminen etäohjaukseen korona-aikana oli arvokas tuki opettajille

Anne Zininan Careerian opintoihin liittyvä työssäoppimispaikka oli Rajakylän koulussa koulunkäynnin ohjaajana toisella luokalla. Työssäoppimisjaksoon ajoittui myös koronapandemia ja etäopetus sekä näiden tuomat haasteet.
– Rajakylän koulussa on ollut Careerian opiskelijoita jo useamman vuoden ajan. Anne on virolaistaustainen ja puhuu myös venäjää. Annen kielitaito ja kulttuurinen ammattitaito on tullut toden teolla esille erityisesti etäopetuksen aikana ja mahdollistanut etäohjauksen ja kontaktin luomisen oppilaisiin usealla eri kielellä tavalla, joka on ollut erityisen arvokas tuki opettajille. Perheiden mahdollisuus käyttää omaa kieltään etäyhteydenpidossa on edesauttanut vanhempien ymmärrystä siitä, mitä koulussa tehdään ja tuonut syvyyttä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Koulunkäynninohjaajan työ on jatkossakin ohjaustyötä, etäohjausta ja kielellistä sekä kulttuurista tukemista opettajan työparina, Careerian opettaja Maija Tanneraho kuvaa Annen toimintaa ja koulunkäynninohjaajan työtä.

Anne Zinina teki kolme vuotta sitten päätöksen jäädä pysyvästi asumaan Suomeen, jossa hänen vanhempansa, pikkuveli ja poikaystävä jo asuivat. Anne on alanvaihtaja, jonka kasvatus- ja ohjausalan työ on nyt vienyt mukanaan – oppilaiden ja opettajien onneksi.
– Valmistuin Virossa aikanaan sisustusarkkitehdiksi. Työ tietokoneen äärellä ja ajoittain voimistuva migreeni pani harkitsemaan alan vaihtoa. Myös musiikki on ollut vahvasti mukana elämässäni, erityisesti laulu, mutta musiikistakaan ei ollut uudeksi uraksi, koska en varsinaisesti koe esiintymistä omaksi jutukseni. Kokeilin myös kauneusalaa ripsiteknikkona. Lopulta aloin katsella muita vaihtoehtoja. Veljeni toimii kitaransoiton opettajana ja siskoni on toiminut matematiikan opettajana. Heidän innoittamanaan kiinnostuin kasvatus- ja ohjausalasta, Anne kertoo taustastaan.

Tieto mahdollisuudesta opiskella alaa Careeriassa tuli Annen poikaystävän äidiltä.
– Iso kiitos Mallelle, joka suositteli Careeriaa. Hän työskentelee itse päiväkodissa ja tiesi, että tulen hyvin toimeen lasten kanssa. Minulle rytmi, jossa oli viikossa yksi päivä teoriaa ja neljä päivää työssäoppimista oli hyvä. Teorian lisäksi sai koko ajan arvokasta käytännön oppia ja työkokemusta työpaikolla olleilta Careerian kouluttajilta sekä työpaikkaohjaajilta, Anne kiittää.
– Opintoihin kuuluva työharjoittelu iltapäiväkerhossa jäi koronan vuoksi alkuperäistä lyhyemmäksi, mutta minulle tarjottiin mahdollisuutta toimia Rajakylän koulussa opettajien apuna etäopetuksessa. Opettelin kaikki tarvittavat ohjelmat (WhatsApp, Google Classroom, Hangouts ja Meet) ja opetin myös lapsia käyttämään niitä, puheviestiä ja sen tallentamista. Opettajilla on ollut koronan vuoksi paljon lisätyötä, joten yritin mahdollisimman itsenäisesti oppia asiat ja selvitä. Katsoin YouTubesta mikä on paras tapa käyttää mitäkin ohjelmaa. Lohdutin etänä itkeviä lapsia, opetin uusia asioita, autoin lapsia selviytymään ja huolehdin, että he pitivät riittävästi taukoja. Emojit olivat apuna tunteiden näyttämisessä puolin ja toisin. Pidin myös aamunavauksia ja olin yhteydessä lasten vanhempiin osaamillani kielillä. Etäopetus oli erittäin antoisa kokemus ja antoi paljon hyödyllistä oppia myös tulevaa varten. Onnistuminen antoi voimaa ja uskoa itseen, Anne kertoo.
– Kaikilla on omat vahvuutensa ja he tarvitsevat erilaista tukea. Oppiminen ei riipu kansallisuudesta. Myös omassa opiskeluryhmässäni oli ihmisiä eri maista, ja heihin oli ilo tutustua. Opintoihinkin sisältyi asiaa eri kulttuureista, Anne jatkaa.

Annen tulevaisuudensuunnitelmat ovat nyt selvät.
– Halusin pois istumatyöstä ja päätteen takana olemisesta jo terveydellisistäkin syistä. Nykyisessä työssäni saan liikkua paljon, opin tuntemaan erilaisia ihmisiä ja opin monipuolisessa työssäni koko ajan uutta. Lisäksi psykologia on aina kiinnostanut minua. Saan koulunkäynninohjaajana keskittyä yksilöön ja opin paljon psykologiasta. Careeriassa käsiteltiin paljon positiivista psykologiaa lasten kanssa toimimisessa. Olen miettinyt myös vaihtoehtoa opiskella tulevaisuudessa vielä lisää, erityisesti lasten kasvatukseen liittyen, Anne pohtii alavalintaansa.
– Alussa murehdin suomen kielen osaamistani, mutta sekin on kehittynyt opiskelun aikana huimasti. Suomenkielisen teoriaopetuksen lisäksi opiskelin vielä omalla ajallani asioita omalla äidinkielelläni varmistaakseni, että olen ymmärtänyt asiat oikein. Perfektionistisena luonteena varmistin, että osaan sitten tehdä työtäni mahdollisimman hyvin. Opiskeluni Careeriassa sujui niin hyvin, että sain yllätyksekseni stipendinkin. Careeriassa opin kuitenkin myös tasapainon tärkeyden elämässä – aina ei tarvitse olla täydellinen, Anne kuvaa menestyksekkäitä opintojaan.

Anne antaa kiitosta Careerian opettajille ja suosittelee koulutusta kaikille, jotka haluavat rakentaa yhteiskuntaa lasten kautta.
– Hyvät opettajat parantavat maailmaa. Careeriassa on valittu oikeat ihmiset opettajiksi tähän koulutukseen – erityiskiitokset kaikille kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opettajille. Opettajat tekivät heti alussa selväksi, ettei ole vaikeita lapsia, vaan lapsia, jotka tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta, ja että asioihin löytyy aina ratkaisu. Hyvä opettaja on parempi kuin hylly täynnä kirjoja. Careerian opettajat jakoivat omaa osaamistaan meille luovasti, tasa-arvoisesti, kaikkia kunnioittaen ja esimerkkinä toimien, Anne kiittää.
– Lapset ovat meidän tulevaisuutemme, ja suosittelenkin tätä koulutusta kaikille, jotka pitävät lasten kanssa työskentelystä ja haluavat kehittyä ihmisinä. Mitä enemmän olemme tekemisissä erilaisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, sitä paremmiksi sosiaaliset kykymme ja suvaitsevaisuutemme kehittyy. Tässä työssä empatiakyky kasvaa, Anne summaa lasten kanssa työskentelyä lopuksi.