Monipuolista osaamisen kehittämistä yrityksen tarpeisiin räätälöitynä

2.3.2022

Kuva kierrätysmyymälästä.

Careerian ja Pääkaupunkiseuden Kierrätyskeskuksen koulutusyhteistyö on laajentunut alun maahanmuuttajien työharjoittelusta ja työelämän passi- ja korttikoulutuksista aina liiketoiminnan, logistiikan, markkinointiviestinnän, tuotekehitystyön, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä johtamisen ja esimiestyön koulutuksiin, tutkintoihin ja oppisopimuksiin. Yhteistyön monia mahdollisuuksia ja koulutustarpeita kartoitetaan yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen HR-osaston, kierrätysmyymälöiden ja Careerian kouluttajien kanssa kumppanuuspohjalta. Yhteisenä tavoitteena on kouluttamalla ihmisiä auttaa heitä työllistymään ja pääsemään eteenpäin työelämässä.

Kumppanuusyhteistyötä laajasti Espoon, Helsingin ja Vantaan Kierrätyskeskuksen toimipisteissä

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on vuonna 1990 perustettu yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kokonaisuuteen kuuluu kymmenen pääkaupunkiseudun myymälää sekä valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa.
– Teemme yhteistyötä jokaisen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen myymälän kanssa. Maahanmuuttajakoulutustemme opiskelijat ovat niissä työelämäjaksoilla ja perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijat suorittavat työelämässä oppimisen jaksoja kierrätysmyymälöissä. Oppisopimusopiskelijoita on ollut kierrätysmyymälöissä runsaasti koko yhteistyön ajan. Tällä hetkellä heitä on n. 30 monipuolisesti eri tutkinnoissa aina kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon työvalmennuksen osaamisalasta liiketoiminnan eri tutkintoihin, logistiikkaan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan sekä tuotekehitystyön ja lähiesimiestyön tutkintoihin. Nyt myös koulutussopimuksella tutkinnon osien suorittaminen kierrätysmyymälöissä on selvässä kasvussa. Yhteistyömme on kuluneen kolmen vuoden aikana monipuolistunut jatkuvasti. Kumpikin osapuoli hyötyy: Careerian opiskelijat saavat edistettyä opintojaan työelämässä ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus voi sitouttaa omia työntekijöitään tarjoamalla mahdollisuuden kasvattaa osaamista työtehtävissä. Meillä on myös ajatuksia yhteistyön ja kumppanuutemme laajentamisesta edelleen, Careerian asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Marko Sinkkonen summaa yhteistyötä.
– Ja oppimista tapahtuu kumpaankin suuntaan. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen oma ympäristökoulu tarjoaa vaikuttavaa ja kestävää kasvatusta, jota Careeria voi tulevaisuudessa hyödyntää omassa vastuullisuustyössään, Marko Sinkkonen lisää vielä.

Sujuvaa yhteistyötä Kyläsaaren kaupan kanssa

Haastattelimme Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Kyläsaaren kaupan myymäläpäällikkö Kimmo Elosta ja työvalmentaja Mari Ahoa heidän kokemuksistaan yhteistyöstä Careerian kanssa.

Nainen ja mies istuvat tietokoneen äärellä.

Minkälaista yhteistyö Careerian kanssa on Kyläsaaren kierrätyskaupan näkökulmasta?

Mari Aho: Meillä on paljon opiskelijoita Careeriasta ja yhteistyö on tosi sujuvaa. Asiat menevät ripeästi eteenpäin ja vastaukset kysymyksiimme tulevat nopeasti. Suoritin itse yhdessä neljän muun työntekijämme kanssa Careerian valmentavan ohjaajan koulutuksen. Meistä huolehdittiin todella hyvin.

Kimmo Elonen: Minun näkökulmastani kaikki on vaivatonta. Jatkuvan aloituksen ansiosta kaikki ovat päässeet saman tien hienosti lennosta mukaan opiskeluun eikä ole tarvinnut odottaa milloin alkaisi seuraava koulutus. Yhteistyömme on vauhdikasta ja Careeria on vastannut hyvin tarpeeseemme.

Mari Aho: Opettajat ovat käyneet paikan päällä tutustumassa liikkeeseemme ja olemme voineet yhdessä miettiä miten meillä voi opiskella. Työntekijämme suorittavat mm. logistiikan, visualistin, markkinointiviestinnän ja lähiesimiestyön opintoja. Asioita on hienosti räätälöity tutkintosuorituksia varten opiskelijoidemme tarpeisiin niin, että he saavat niistä mahdollisimman suuren hyödyn. Ja kun meillä on useampi opiskelija eri oppilaitoksista, olemme voineet yhdistää voimat siten, että opiskelijat ovat oppineet toisiltaan. Järjestimme esimerkiksi varaston siivoustalkoot niin, että mukana oli opiskelijoita eri aloilta ja jokainen sai tässä yhteistyössä vahvistaa omaa osaamistaan ja suorittaa projektissa omiin opintoihinsa liittyviä asioita, esim. myynti ja markkinointiviestintä.

Kimmo Elonen: Tämä yhteistyöprojekti oli loistava oivallus Marilta. Yhdelle kuului kokousjärjestelyt, toiselle jokin muu vastuualue ja kokonaisuus toteutettiin yhteistyönä. Jokainen oppi oman osuutensa ja vielä toinen toisiltaan. Lisäksi projekti vahvisti työelämässä tärkeitä yhteistyötaitoja.

Mari Aho: Opiskelijat myös innostavat toinen toisiaan. Kun yksi kuulee, mitä toinen opiskelee, syttyy hänessäkin halu oppia uutta ja lisää. Lisäksi opiskelijat auttavat toisiaan opiskeluun liittyvissä asioissa. On hienoa, kun meillä on nyt useita opiskelijoita ja he voivat yhdistää voimiaan.

Mies seisoo visiiri päässä kirjoituspöydän takana ja tekee muistiinpanoja.

Minkälaiset tavoitteet Kyläsaaren kierrätyskaupalla on yhteistyölle Careerian kanssa?

Kimmo Elonen: Haluaisin, että jokaiselle työkokeilusta palkkatuelle siirtyvälle henkilölle löytyisi oma opintopolku. Tehtävämme on tukea ihmisiä eteenpäin tulevaisuuden työelämään ja luoda uskoa huomiseen. Kun ihmisille antaa mahdollisuuden ja vastuuta, se kannetaan yleensä hienosti ja syntyy hyviä asioita. Careerian koulutusyhteistyön avulla pystymme tarjoamaan ihmisille vielä mahdollisuuden laajentaa osaamistaan ja vahvistaa pinnan alla piileviä kykyjään. Työntekijöissämme on valtava potentiaali. Meille on aina ilo, kun joku pääsee töihin vakituiseen työsuhteeseen tai eteenpäin opiskelu-uralle ja löytyy oma paikka tässä yhteiskunnassa.

Mari Aho: Yhteistyön tavoitteena on sellainen opintopolku, joka johtaa joko töihin tai opintoihin. Haluamme nähdä Kierrätyskeskuksessa työskennellyn jakson vaikuttavuuden jatkoratkaisuihin. Meille tulee ihmisiä hyvin eri taustoista. Toivomme, että heille annetun vastuun kautta tulee myös oivallus oman työpanoksen merkityksestä kokonaisuuteen ja mahdollisesti halu kehittää omaa osaamistaan edelleen koulutuksen kautta. Kun on puoli vuotta työkokeilussa ja opiskelee sen päälle 1,5 vuotta oppisopimuksella, niin saa jo jatko-opintokelpoisuuden ja parin vuoden työkokemuksen. Meille tärkeää on fiilis ja ne mahdollisuudet, joiden kanssa ihmiset lähtevät meiltä eteenpäin elämässä.

Oppiva organisaatio on täynnä mahdollisuuksia

Mari Aho: Meitä on tiimissä kolme vuorovastaavaa. Käymme yhdessä läpi HR-prosessit, alku- ja loppukeskustelut ja pohdimme kuka sopisi mihinkin tehtävään tai opintoihin ja ehdotamme eteenpäin. Työntekijöiden motivaatiotaso ja osallistuminen on tämän yhteistyön kautta ihan uutta luokkaa. Kun kysymme työntekijältä, haluaisiko hän suorittaa opintoja tai tehdä töitä oppisopimuksella, tuntuu vähän samalta kuin jos myyntipäälliköstä tehtäisiin myyntijohtaja. Työntekijä saa tunteen, että häneen uskotaan. Ja kun joku pääsee eteenpäin, niin toinenkin haluaa. Meitä pidetään hyvänä työnantajana ja haetaan töihin. Viestimme ulospäin on, että meillä on tietty vaatimustaso, mutta me myös palkitsemme ne, jotka pyrkivät eteenpäin. Voimme tarjota paikan oppia ja kehittyä. Ja monen kohdalla asia on niin, että kun saa mahdollisuuden, siihen tartutaan.

Yhteistyö Careerian kanssa on helppoa ja opiskelemaan pääsee matalalla kynnyksellä. Minä olen täällä sitä varten, että autan ihmisiä. Ei katso ikää, sukupuolta tai äidinkieltä, että voi opiskella. Tämä viesti tulee vahvasti myös Careerian opettajilta. Jos jollakulla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia, niin silloin etsitään vaihtoehtoinen tapa suorittaa opinto-osuus.

Kimmo Elonen: Osoitamme opiskelumyönteisyyden myös tulemalla vastaan työn ja opiskelun yhdistämisessä. Mahdolliset lähiopetuspäivät ovat työaikaa. Ja jos on tehtäviä tehtävänä eikä niiden tekeminen edisty kotona, niin niitä voi silloin tällöin tehdä myös töissä sopivina pätkinä.

Mari: Joskus on käynyt niinkin, että kun on myönnetty lupa opiskella työajalla, niin ihmiset ovat tulleet jo aiemmin omalla ajalla tekemään tehtävää työajan ulkopuolella eli ottavat itse hienosti vastuuta. Juuri nyt rakennamme yhteisiä pelisääntöjä kaikille Kierrätyskeskuksessa, että toiminta on yhtenäistä myymälästä riippumattomasti. Oppivana organisaationa meillä pitää olla myös yhtenäiset raamit itsensä kehittämisen mahdollisuuksiin koko organisaatiossa.

Mies tutkii maski päässä kirjaa kirjahyllyn edessä.

Terveisenne Careerialle

Mari Aho: Arvostan meidän tarpeisiimme räätälöityjä koulutuksia ja tutkinnon osia. Sitä toivon lisää yhteistyömme kehittämisessä. Kun Careerian opettajat tuntevat toimintamme, voimme rakentaa opettajien kanssa yhdessä meidän tarpeisiimme sopivia opintoihin integroituja tehtäviä. Olen itse hyvin kehitysmyönteinen. Yleensä, jos on kehitettävää, se yleensä kehittyykin matkan varrella yhteistyössä.

Kimmo Elonen: Yhteistyö sujuu meidän näkökulmastamme erinomaisesti.

Osaaminen karttuu työtä tekemällä

Yksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen henkilöstölleen tarjoamista osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista on liiketoiminnan perustutkinnon tai sen osien suorittaminen. Tässä yhteistyökumppanina toimii Careerian liiketoiminnan opettaja Hannu Okkonen. Työtehtäviä opinnollistetaan asiakkaan tarpeet edellä niin, että osaaminen on mahdollista näyttää omissa työtehtävissä merkonomitutkinnon perusteiden mukaisesti. Prosesseja on kaksi: oppisopimusopiskelu ja työharjoittelu.
– Pidän säännöllisesti myymäläpäälliköille tilaisuuksia, joissa kerron merkonomitutkinnosta. Yleensä opiskelu alkaa työyhteisössä toimiminen ja asiakaspalvelu -tutkinnon osista. Kun nämä menevät hyvin, voidaan jatkaa vaikka asiakkuuksien hoitamiseen, myyntiin ja visuaaliseen myyntityöhön opiskelijan tavoitteiden mukaan. Suunnittelemme yhdessä opiskelijan kanssa osatutkinnon tai koko tutkinnon suorittamisen ja mahdollisuuden opiskella oppisopimuksella, Hannu Okkonen kertoo.
– Räätälöimme tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt opiskelijan tilanteeseen sopivaksi ja osaamisen arvioinnissa pyrimme siihen, että se olisi tulevaisuutta mahdollisimman hyvin palveleva ja oikeasti osaamisen näkyväksi tekevä. Pyydän myös opiskelijaa pitämään päiväkirjaa oppimisprosessista, että näen, kuinka opiskelija reflektoi omaa tekemistään ja oppimistaan suhteessa tutkinnon kriteereihin. Arviointikeskustelu käydään yleensä henkilön viimeisten työviikkojen aikana. Siinä näkee hienosti osaamisen kehityskaaren. Toimin uraohjauksellisesti ja haluan olla tukemassa myös jo seuraavaa hyppyä toimimalla tarvittaessa suosittelijana henkilön jatkosuunnitelmia silmällä pitäen, Hannu Okkonen kuvaa oppimisprosessia.
– Uskon vahvasti ryhmä- ja vertaisoppimiseen. Jatkossa toivon, että pystyn yhdistämään eri myymälöiden henkilöstöä yhteisellä oppimisalustalla jakamaan oppimiskokemuksiaan. Toisten kokemuksista oppii paljon. Siksi haluan pyrkiä yksilöprosessista vielä enemmän ryhmän toimintaan, Hannu Okkonen maalaan mahdollisuuksia kehittää toimintaa.

Mahdollisuus kehittyä työssä opiskelun kautta on erinomainen keino sitouttaa henkilöstöä

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen tulee työntekijöitä hyvin erilaisista taustoista ja vaihtuvuus on suuri. Koulutusyhteistyö Careerian kanssa on yksi työkalu, jolla pidetään yllä oman henkilökunnan ammattitaitoa ja edistetään sitoutumista.
– Arvostan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen henkilöstölleen tarjoamaa kouluttautumismahdollisuutta. Näen työssäni, että koulutukseen tulee todella motivoituneita opiskelijoita. Työnantajan myönteisyys opiskeluun sitouttaa hyviä työntekijöitä pysymään ja tekemään työnsä entistäkin paremmin, Hannu Okkonen kiittelee.
– Yhteistyö on myös avannut omat silmäni Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta vastuuntuntoisena työnantajana ja yhteistyökumppanina. Nautin yhteistyöstä ja siitä, että olen päässyt tutustumaan ihmisiin, jotka tekevät eettisesti todella tärkeää työtä. Työntekijöiden kehittymiseen todella panostetaan, Hannu Okkonen kuvaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskusta työnantajana.
– Lisäksi tämä yhteistyö toimii kahteen suuntaan. Kun minulla on esimerkiksi omassa ryhmässäni nuori, jolta puuttuu harjoittelupaikka, voin soittaa kontaktilleni Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen ja kysyä mahdollisuutta työharjoitteluun heillä. Ihmiselle on tärkeää, että hän pääsee mukaan työyhteisöön, jossa hänet hyväksytään, Hannu Okkonen toteaa lopuksi.

Lisää tietoa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta: https://www.kierratyskeskus.fi/