Muodin myyntispesialisti -koulutuksesta lisää tehoa yritystoimintaan

1.2.2022

Nainen istuu penkillä, taustalla kenkäkaupan hyllyt.

Lea tehosti koulutuksen avulla yrityksensä markkinointia ja kehitti verkkokauppaa. Tulokset näkyivät heti käytännössä.

Kenkäkauppias Lea Byysing on luotsannut puolisonsa kanssa Töölöntorilla sijaitsevaa Kenkä-Ralea jo 12 vuoden ajan. Liike on erikoistunut erityisjalkineisiin. Toiminta painottuu kivijalkakauppaan, sillä asiakkaat, joilla on ongelmia jalkojen kanssa, tarvitsevat yksilöllistä palvelua.

Koulutukseltaan Lea on jalkaterapeutti, ja vaikka hänellä on vankkaa käytännön kokemusta kenkäkaupasta, päätti hän tilaisuuden tarjoutuessa hakeutua Careerian ja Fashion Finlandin yhteistyössä toteuttamaan Muodin myyntispesialisti -koulutukseen.

– Koska minulla ei ole aiempaa markkinoinnin ja myynnin koulutusta, koin että Muodin myyntispesialisti -koulutuksesta olisi hyötyä. Plussaa oli myös se, että koulutuksen pystyy suorittamaan työn ohessa, Lea kertoo.

Mies sovittamassa kenkiä. Myyjä auttaa.
Asiakkaat tulevat kivijalkakauppaan, koska haluvat yksilöllistä palvelua.

Muodin markkinointi ja myynti fokuksessa

Koulutuksen sisältö on laadittu spesifisti muodin myymiseen ja markkinointiin. Opinnoissa käydään läpi markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa, palvelumuotoilua, myyntiä, muotia ja stailausta sekä myymälän visuaalista ilmettä ja esillepanoa.

– Olen jonkin verran joutunut soveltamaan tehtäviä kenkäkauppaan sopivaksi. Esimerkiksi stailaustehtävässä muut pohtivat eri vartalotyyppien mukaista pukeutumista ja värien käyttöä, ja minä suunnittelin jalkoihin oikeanlaisten mallien löytämistä ja värien valitsemista sen mukaan, mikä on mahdollista, Lea havainnollistaa.

Opit heti käyttöön

Lea on saanut koulutuksesta paljon osaamista, jota hän on voinut soveltaa heti käytännössä.

– Olen ottanut työkaluja haltuun. Olen muun muassa avannut Kenkä-Ralelle Instagram-tilin ja tuottanut sinne sisältöä. Tarkoitus on ottaa somemarkkinointikin haltuun, sillä asiakaskunta on myös somessa.

– Olen stailannut fyysistä myymälää ja tuotteiden esillepanoa siellä sekä kehittänyt pari vuotta sitten avattua verkkokauppaa. Olen tuottanut verkkosivuille uutta sisältöä ja käyttänyt palvelumuotoilun keinoja asiakkaan ostopolun hahmottamiseen. Verkkokaupassa asiointia olen kehittänyt esimerkiksi lisäämällä informaatiota, joka helpottaa tuotteiden etsimistä ja verkkokaupassa asiointia. Olen stailannut ulkoasua ja yhtenäistänyt sivuston ilmettä uusilla valokuvilla.

Uudistukset ovat näkyneet myönteisesti verkkokaupassa, ja asiakkaat ovat löytäneet Kenkä-Ralen paremmin myös hakukoneista. Se on näkynyt myös lisääntyneinä ostoksina kivijalkakaupassa.

Mentori kannustaa, sparraa ja tarjoaa uusia näkökulmia opintoihin

Yrittäjälle on hyödyksi, jos opintojen aikana häntä sparraamassa on mentori. Lean mentorina on toiminut Monika Nyström, jolla on parinkymmenen vuoden kokemus jalkinealalta. Monika toimii nyt päätoimisesti asuntomyyjänä Bo LKV Oy:llä ja hänellä on myös oma agentuuriliike, joka edustaa neljää brändiä. Monika on toiminut tavarantoimittajana Kenkä-Ralelle jo 12 vuoden ajan.

Hymyilevä nainen nojaa katuseinämään.
Monika Nyströmillä on pitkä kokemus kenkäkaupan alalta. Se oli eduksi Monikan toimiessa Lean mentorina.

– Lähdin mielelläni mentoriksi, kun Lea pyysi. Kokemus on ollut antoisa. Olen keskustelujemme myötä itsekin saanut paljon ideoita ja ajatuksia siitä, miten asioita voi tehdä, Monika sanoo.

Mentorin ja mentoroitavan suhde on parhaimmillaan vastavuoroinen molempia osapuolia hyödyttävä. Mentorin tehtävänä on kannustaa ja sparrata mentoroitavaa. Mentorille on myös eduksi, että hän tuntee alaa, sillä se auttaa ymmärtämään koulutuksen teemoja alan näkökulmasta.

– Olen pyrkinyt tarjoamaan Lealle erilaisia näkökulmia ja nostanut esille sellaisia asioita, joita Lea ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Meillä on ollut monia hyviä keskusteluja, joista on syntynyt ahaa-elämyksiä ja oivalluksia puolin ja toisin.

Lealla ja Monikalla on ollut tapaamisia kerran tai kaksi kuukaudessa. Lisäksi keskusteluja on käyty Whatsappissa ja sähköpostin välityksellä. Tapaamisissa on keskusteltu muun muassa opinnoissa esiinnousseista teemoista.

– Olen kokenut mentoroinnin hyödylliseksi, koska olen joutunut soveltamaan koulutuksen sisältöä ja miettimään sitä kenkäkaupan kannalta. Monikan vahva tuntemus alasta on ollut tässä eduksi. Keskustelumme ovat herätelleet ajatuksia, antaneet uusia ja laajempia näkökulmia sekä mahdollistaneet syvällisemmän paneutumisen koulutuksen teemoihin, Lea kertoo.

Markkinointiekonomina Monika on pystynyt sparraamaan Leaa markkinoinnissa ja someasioissa.

– Olen kannustanut ja sparrannut Leaa Instagramin ja Facebookin käyttöönotossa. Olen rohkaissut häntä tekemään ja kokeilemaan, ja sitä kautta löytämään, mikä toimii ja mikä ei.

Muodin myyntispesialisti -koulutus sopii muotikaupan yrittäjälle

Lean mielestä koulutus sopii kaikille muotikaupassa toimiville – myös yrittäjille, jotka haluavat kehittää yrityksensä myyntiä ja markkinointia.

– Koulutuksesta saa varmasti eväitä myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen ja kehittämiseen, vaikka olisi ollut jo pitkäänkin alalla. Opiskelu on mielekästä, kun tulokset näkee heti käytännössä.

Lue myös: Uusia muodin menestystarinoita Fashion Finlandin ja Careerian koulutusyhteistyöllä