Osuuskauppa Varuboden-Osla — määrätietoista ja systemaattista osaamisen kehittämistä

28.2.2022

Kaksi myyjää keskustelemassa kaupan kassalla työn lomassa.

Careeria on Osuuskauppa Varuboden-Oslan osaamisen kehittämisen kumppani ja tarjoaa Osuuskaupan henkilöstölle urapolkuihin liittyvää teoriaopetusta sekä Osuuskaupan tarpeisiin luotuja erilaisia räätälöityjä kokonaisuuksia. 

Osaaminen näkyväksi

Varuboden-Oslalla tehdään systemaattisesti töitä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Henkilöstölle annetaan työkaluja päivittäiseen tekemiseen, tarjotaan mahdollisuuksia suorittaa tutkintoja tai syventää omaa osaamista ammattitutkinnoilla. Erilaisilla täsmäkoulutuksilla vastataan henkilöstön toiveisiin omasta kehittymisestään.

”Toimimme alalla, jossa pystymme työllistämään paljon ihmisiä, joilla ei välttämättä ole taustallaan virallista koulutusta. Henkilöstömme ei välttämättä aina tunnistakaan, miten paljon heillä on jo osaamista. Careerian kanssa pääsemme syventämään jo olemassa olevaa osaamista, laajentamaan osaamista uusille osa-alueille sekä ennen kaikkea tekemään osaamisesta näkyvää”, kuvaa henkilöstöpäällikkö Paula Pajunen.

“Careeria on tulkki työelämän ja koulumaailman välissä.”

Paula Pajunen, henkilöstöpäällikkö,
Osuuskauppa Varuboden-Osla

Osaamisen kehittäminen osana henkilöstöjohtamista

”Maailma muuttuu jatkuvasti ja muutostahti vain kiihtyy, joten elinikäisen oppimisen merkitys korostuu. Me haluamme työnantajana varmistaa, että henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan läpi työuransa. Meilläkin toimintatavat ja tietojärjestelmät kehittyvät vauhdilla, ja muutos voidaan kokea jopa pelottavana. On tärkeää, että henkilöstöllä on ymmärrys siitä, mitä tapahtuu, ja luotto uuden oppimiseen. Osaamisen kehittäminen on suoraan kytköksissä motivaatioon ja työssä viihtymiseen sekä työpaikkaan sitoutumiseen”, kertoo Paula Pajunen.

Kolme vinkkiä yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen:

  1. Luo ymmärrys ja tunnista todelliset tarpeet. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä kaikki lähtee liikkeelle yrityksen omista tarpeista. On tärkeää luoda ymmärrys siitä, mikä henkilöstön osaamisen tilanne on. On turhaa kouluttaa sellaista, mitä yrityksessä ei tarvita, ja minkä kaikki jo osaavat.
  2. Ajattele tulevaisuutta. Työvoiman saatavuus on jatkuvasti vaikeampaa, jolloin oman henkilökunnan kouluttamisen tärkeys korostuu. Myös tulevaisuuden tarpeet tulee pystyä ennakoimaan.
  3. Kaikkea ei voi mitata rahassa. Opiskelun mahdollistaminen on erittäin tärkeää henkilökunnan motivoinnin ja sitouttamisen kannalta. Yritysten tulisi mahdollistaa henkilöstönsä kasvaminen ja kehittyminen.

Tutustu Careerian yritysyhteistyöhön ja ota ensi askel henkilöstösi kehittämiseen.