Rekrykoulutus avasi tien kylmäasentajaksi

21.3.2022

Huoltomies tekee töitä ilmanvaihtokoneen äärellä.

Kylmäasentajan Rekrykoulutus antoi Waltterille työpaikan MV-Jäähdytyksestä. Nyt opinnot jatkuvat oppisopimuksella kylmäasentajaksi.

Sähköasentajaksi keväällä 2018 valmistunut Waltteri Åberg hakeutui alkuvuodesta 2020 Careerian kylmäalan rekrykoulutukseen. Kiinnostus kylmäalaa kohtaan oli herännyt alalla työskentelevän perhetuttavan kautta. Kun Waltterin sähköpostiin kolahti tieto koulutuksesta, päätti hän hakea mukaan. 

– Kävin sähköasentajaksi valmistumisen jälkeen armeijan. Kun pääsin sieltä, aloin miettiä mitä muuta voisi tehdä. Kylmäasentajan työ kiinnosti senkin vuoksi, että siihen sisältyy myös sähköasennusta. Mutta se ei ole pelkästään kaapelin vetämistä, vaan työssä pääsee monipuolisemmin tekemään, tutkimaan ja ratkomaan asioita. Sähköasentajan koulutuksesta on ollut kuitenkin selvää hyötyä kylmäasentajan opinnoissa, Waltteri kertoo.

Rekrykoulutus on hyvä väylä tulla alalle

Rekrykoulutus toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa, joilla on rekrytointitarvetta. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen yrityksiin ja jatkavat kylmäasentajan opinnot loppuun oppisopimuksella.

Rekrykoulutus alkaa kartoitusjaksolla, jossa ensimmäinen viikko on korttikoulutuksia ja perehtymistä kylmäalaan teoriassa. Heti toisella viikolla opiskelijat siirtyvät työmaille ”pakinkantojaksolle”. Pakinkantojaksolla opiskelija pääsee näkemään, millaista työ on käytännössä, vastaako se omia odotuksia ja onko se sellaista, mitä haluaa tehdä. Myös työnantaja pääsee kartalle siitä, millainen henkilö opiskelija on, onko hänellä riittävästi motivaatiota ja sopiiko hän yritykseen. Kartoitusjakson aikana pelin voi viheltää poikki joko opiskelija itse tai työnantaja, jos todetaan ettei kylmäala olekaan opiskelijalle sopiva vaihtoehto tai opiskelija sopiva työntekijä yritykseen.

– Pakinkantojakso oli todella hyödyllinen. Silloin pääsi näkemään, millaisia kylmälaitteita on ja miten työt tehdään kunnolla. Samalla vahvistui käsitys alasta ja sen sopivuudesta minulle, Waltteri sanoo.

Waltterin valinnut rekrytoiva yritys oli MV-Jäähdytys Oy. Yrityksen palveluksessa on runsaat 100 asentajaa eri toimipisteissä, eniten Helsingissä ja Tampereella. MV-Jäähdytyksen huoltopäällikkö Esa Kyyrö pitää rekrykoulutusta hyvänä väylänä tulla alalle. – Työnhakijan kannalta voi olla turvallisempaa tulla alalle, kun pääsee ensin tutustumaan työhön ja saa koulutuksen alan tehtäviin. Meillä on uudelle työntekijälle hyvä tuki. Ensin tehdään keikkoja kokeneen asentajan kanssa, ja vasta sitten kun asentaja kokee itse olevansa valmis, aletaan tehdä keikkoja itsenäisesti. Ensimmäiset itsenäiset keikat ovat helpoissa kohteissa. Siitä lähdetään sitten vähitellen rakentamaan. Aina on kuitenkin apua tarjolla, ja voi mennä toisen asentajan kanssa, jos siltä tuntuu, Esa kertoo.

Teoriaa ja työssäoppimista

Kylmäasentajan Rekrykoulutus alkoi helmikuussa 2020. Rekrykoulutuksen alussa ehdittiin käydä korttikoulutukset ja jonkin verran teoriaopintoja Careeriassa, kunnes korona iski ja opetus siirtyi verkkoon. Verkko- ja etäopiskeluun sisältyi tehtäviä, kirjallisuuteen perehtymistä ja verkkoluentoja. Waltterille paikan päällä opiskelu olisi ollut sopivampi vaihtoehto. – Olisin ehkä oppinut enemmän, jos olisi oltu koulussa paikalla, hän arvioi.

Teoriaopintojen jälkeen siirryttiin työssäoppimaan työpaikalle. – Työpaikalla oppii parhaiten, kun pääsee näkemään, miten työtä tehdään ja millaisia laitteet ovat käytännössä, ja pääsee itsekin tekemään. Itse tekemällä asiat jäävät parhaiten mieleen, Waltteri kertoo.

Oppisopimuksessa opitaan käytännön työtä tehden

Kun rekrykoulutus päättyi kesäkuussa, jatkuivat Waltterin kylmäasentajan opinnot oppisopimuksella MV-Jäähdytys Oy:n palveluksessa. Tavoitteena on suorittaa talotekniikan perustutkinto ja valmistua sitä kautta kylmäasentajaksi. Oppisopimuksessa painopiste on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, jota täydennetään opinnoilla Careeriassa. – Olen työskennellyt useamman eri asentajan kanssa erilaisissa työkohteissa, ja saanut heiltä hyvää oppia, Waltteri kiittää.

– Nyt oppisopimuksen aikana olen jo päässyt tekemään enemmän itsekin. Enää ei tarvitse vain katsoa vierestä, mitä muut tekevät.  Vielä toistaiseksi teen kokeneemman asentajan kanssa keikkoja. Omien keikkojen aika tulee vasta myöhemmin, ehkä jo ensi kesänä.

Waltteri työskentelee pääasiassa suurkeittiöissä kuten ravintoloissa ja päiväkotien keskuskeittiöissä. Kohteissa on kylmäkaappeja, joille tehdään erilaisia huolto- ja korjaustöitä. Kohteissa joutuu myös usein ottamaan siisteys- ja hygienia-asiat huomioon. – Keittiöissä pitää korjata omat jäljet ja viedä roskat mennessään. Etenkin nyt koronan aikana olemme vastanneet asiakkaiden toiveisiin maskien ja muiden suojavarusteiden suhteen.

Kylmäasentajan ammatti sopii tarkoille ja ongelmien ratkomisesta tykkääville – positiivinen asenne ja halu oppia kuitenkin tärkeintä

Kylmäasentajan työ vaatii tarkkuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Waltterin mielestä kylmäasennus sopii sellaiselle henkilölle, jolla on kärsivällisyyttä ”räpeltää” pienissä koloissa ja halua käyttää päätään vian etsinnässä ja muussa ongelmanratkaisussa. – Kylmäasennuksessa tarvitaan myös tietynlaista silmää, ettei vaan vedä kaapeleita roikkumaan seinää pitkin, vaan työnjäljen on oltava siisti ja turvallinen. Tarvittaessa pitää osata käyttää kiinnikkeitä ja sormisuojia. Jonkin verran sosiaalisuutta tarvitaan myös, että tulee ihmisten kanssa tarvittaessa juttuun.  Koulutus sopii mielestäni esimerkiksi sähköasentajille, jotka haluavat monipuolisen työn, johon sisältyy heikkovirtasähköä ja automaatiota. Alan töissä pääsee perehtymään myös jonkin verran putkiasennukseen.

– Kylmäalan töissä mukavinta on vaihtelevat työmaat, mukavat työkaverit ja asiakkaat. Mukavaa on myös se, että voi työkavereiden kanssa vaihtaa kokemuksia ja että kaveria autetaan tarvittaessa, Waltteri kehuu.

Itsekin kylmäasentajaksi oppisopimuksella opiskellut ja nyt kylmämestariksi Careeriassa opiskeleva Esa Kyyrö kertoo kylmäalan opintojen madaltaneen kynnystä lähteä kokeilemaan ja tutkimaan erilaisia asioita. Opintojen myötä on ymmärrys sähköstä, putkista, vedestä ja ilmastoinnista lisääntynyt, ja siitä on hyötyä monilla elämänalueilla – myös yksityiselämässä.

Esa kannustaa hakemaan koulutukseen, jos vain kiinnostusta alaa kohtaan ja intoa oppimiseen löytyy.

 – Arvostamme etenkin positiivista asennetta ja työmoraalia. Työssä tarvittava osaaminen saadaan kyllä opetettua, jos vain mielenkiintoa ja motivaatiota riittää.