Unelmien toteuttamisen voima: Niinan matka uudelle uralle isännöintialalla

3.6.2024

Tummahiuksinen hymyilevä nainen kahden näyttöruudun takana.

Niina Minkkinen irtisanoutui kesällä 2023 pitkäaikaisesta työstään asuntorahoituspäällikkönä pankissa, jossa hänelle oli kertynyt 23 vuoden pituinen työura erilaisten rahoitusalan tehtävien parissa. Hän oli pitkään harkinnut alanvaihtoa ja uutta suuntaa työelämässä. Isännöintiala houkutteli ja Niina tiesi, että hänellä olisi loistavat mahdollisuudet menestyä alalla aiemman työkokemuksensa avulla.

Uudet urahaaveet

Niina tutustui ystävänsä inspiroimana Careerian opintovalikoimaan ja rohkaistui hakemaan isännöinnin ammattitutkintoon.

Niinan irtisanoutuminen pitkäaikaisesta työstään pankkimaailmassa oli yllättävä käänne monelle läheiselle, mutta hän itse tiesi päätöksensä olevan oikea. Niina koki tulleensa siihen vaiheeseen elämässä, että kysyi itseltään, haluaisiko vielä vaihtaa ammattia. Vielä ehtisi lähteä tavoittelemaan uutta uraa.

Niina toimii vapaa-ajallaan paljon hyväntekeväisyys- ja järjestötoiminnan parissa, jossa hän vaikuttaa myös hallituksessa. Tämä tausta sekä vankka tietotaito ja kokemus pankkimaailmasta vahvisti Niinan päätöstä uudelle uralle.

Koulutukseen hakeutuminen ja uuden opiskelu

Koulutukseen hakeutuminen oli helppoa. Aluksi lähetettiin oma CV, jonka perusteella kutsuttiin haastatteluun. Hakijoita oli lähemmäs 200, joista noin 20 valittiin. Niinalla itsellään oli koko hakuprosessin ajan luottavainen olo, koska hän tiesi, että aikaisempi työkokemus pankkialalla olisi varmasti hyödyksi.

Opinnot alkoivat syyskuussa 2023 lähiopintoina Vantaan Tikkurilan toimipisteessä, mikä mahdollisti sen, että pääsi heti verkostoitumaan muiden luokkatovereiden kanssa. Niina koki, että isännöitsijän työssä verkostoituminen jo opintojen alkuvaiheessa on erityisen tärkeää.
– Verkostoituminen koulun kautta on mahdollistanut tukiverkoston. Kun alalla jatkaa työskentelyä, niin tietää, keneltä voi tarpeen tullen pyytää apua, Niina toteaa.

Pian opintojen aloituksen jälkeen marraskuun lopulla Niina aloitti työharjoittelun Oiva isännöinnillä Helsingissä. Vankka kokemus rahoitusalalta on tuonut helpotusta uuden ammatin sisäistämisessä harjoittelujakson aikana, ja Niina pääsi heti tekemään isännöinnin avustavia tehtäviä. Tyypilliseen työpäivään kuuluu paljon erilaisia hallinnollisia tehtäviä, kuten keväällä tilinpäätöksiä, pääomavastikkeiden laskemista, kilpailutuksia, näihin kuuluvien dokumenttien hallintaa sekä kokouksia. Niina kertoo, että isännöitsijöillä on yleensä useampi kohde hallittavana samaan aikaan, ja se vaatii hyvää ajankäytön hallintaa.

Niina on viihtynyt loistavasti harjoittelupaikassaan, jossa myös jatkaa. Hän työllistyi jo harjoitteluaikana isännöitsijäksi Oiva Isännöinti Oy:öön. Niina valmistuu isännöitsijäksi toukokuussa 2024.

Niinan viesti alanvaihtoa pohtiville

Kaiken kaikkiaan Niina on ollut tyytyväinen saamaansa mahdollisuuteen opiskella uusi ammatti ja siihen, että koulutus on ollut nopea suorittaa, sillä hän on itse voinut vaikuttaa opintosuunnitelmaan. Niinan puheista tulee selkeästi esille into ja palo uutta ammattia kohtaan. Hän kannustaakin kaikkia alanvaihtoa pohtivia.
– Uskaltakaa lähteä toteuttamaan unelmianne ja vaihtamaan ammattia. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Ja jos mielessä pyörii ajatus siitä, että jaksaisinko ja osaisinko vielä opiskella uuden ammatin, niin kyllä, Niina kannustaa.

Careeria toivottaa Niinalle onnea ja menestystä uudelle uralle!