Careeria keskittää toiminnan kahteen toimipisteeseen Porvoossa ja luopuu POMO-talosta

26.3.2024

Ilmakuva Careerian Perämiehentien toimipisteestä.

Careerian hallitus on päättänyt toimitilahankkeesta, jonka tavoitteena on keskittää kaikki Itä-Uudenmaan alueen toiminnot Hevosenkengänkadun ja Perämiehentien kiinteistöihin vuoteen 2027 mennessä. Toimipisteverkoston supistamisella ennakoidaan ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kiinteistöjen käyttöasteiden pienentymistä tulevien vuosikymmenten aikana.

Careeriassa käytyjen muutosneuvottelujen jälkeen hallitus päätti 20.3.2024 kokouksessaan, että POMO-talon toiminnot siirretään vaiheittain Careerian muihin toimipisteisiin.

POMO-talosta siirtyminen tehdään vaiheittain

Siirtyminen etenee vaiheittain niin, että ensimmäiset siirrot tehdään jo kesällä 2024, ja Careerian toiminta POMO-talossa voisi päättyä viimeistään uusien Perämiehentien tilojen valmistuttua arviolta vuonna 2027.

Opetustoiminta siirtyy muihin toimipisteisiin ja mahdolliset henkilöstövähennykset koskevat POMO-talon aula-, ravitsemis-, kiinteistö- ja toimitilahuollon palveluiden lakkauttamista vaiheittain toimipisteen sulkemisen myötä. Toimitilahankkeen edetessä arvioidaan näiden palveluiden tarvittava mitoitus tulevassa kahden toimipisteen mallissa. Suunnitelman tarkentuessa mahdollisten irtisanottavien määrä tarkentuu. Lakkautettavia tehtäviä on enintään yksitoista, ja Careeria pyrkii minimoimaan irtisanomiset tarjoamalla vaihtoehtoisia tehtäviä mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on taata toimivat oppimis- ja työympäristöt koko toimitilahankkeen ajan. Opiskelijoita ja henkilöstöä tiedotetaan säännöllisesti hankkeen etenemisestä.

Tarkempaa tilasuunnittelua tehdään työryhmissä ja henkilöstöä osallistetaan eri tavoin hankkeen aikana.

Toimitilahankkeen tavoitteena on laadukkaan ammatillisen koulutuksen turvaaminen tehokkaalla ja toimivalla toimipisterakenteella.

– Uudistuvat oppimisympäristöt ja kahdessa toimipisteessä toimimisen hyödyt tulevat näkymään pitkällä tähtäimellä koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden paranemisena, toimitusjohtaja, rehtori Pasi Kankare korostaa tehtyjen toimitilaratkaisujen tärkeyttä.

– POMO-talolle etsitään vuokraajaa ja kiinteistö on myös myynnissä. Olen varma, että hyväkuntoisille ja monikäyttöisille tiloille kaupungin keskustassa löytyy käyttäjiä jatkossakin, toteaa hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtonen.