Careeria mukana energiansäästötalkoissa

28.10.2022

Aurinkopaneeleita ja puolipilvinen taivas.

Kaikki energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet ovat nyt tärkeitä. Careeriassa energiansäästöä tavoittelevia parannuksia on tehty ja tehdään jatkuvana toimintana liittyen toimipisteiden lämmitykseen ja ilmanvaihtoon, valaistukseen sekä energianlähteisiin.

Energiankulutusta pienennetään

Sisälämpötila:
Sisälämpötilaa on laskettu Careerian toimipisteissä 1–1,5 asteella. Tällä toimenpiteellä kaukolämmön kulutusta on saatu vähennettyä ja lämmitysenergiaa säästyy 7–8 %. Lisäksi ulkopuolelta ostettavan energian osalta tavoitteena on hiilineutraalin energian hankkiminen. Esimerkiksi Porvoon Energialta hankittavan energian osalta tämä tavoite jo toteutuu.

Ilmastointikoneet:
Ilmastointikoneet käyvät päiväsaikaan täysteholla, mutta puoliteholla yöaikaan. Kaikissa toimipisteissä on ilmanvaihdon lämmön talteenotto, mikä vähentää myös kaukolämmön käyttöä ja energian kulutusta. Lisäksi joissain paikoissa on hiilidioksidin mukaan säädeltävä ilmastointi, esimerkiksi liikuntasaleissa. Ilmastointi käy näissä tiloissa normaalisti 1/3 teholla. Ihmisten tullessa tilaan läsnäoloanturi huomioi sen ja hiilidioksidipitoisuuden noustessa ilmastointi lähtee puoliteholle ja edelleen täysteholle.

Aurinkoenergian tuotantoa lisätään

Tuotamme energiaa myös omilla aurinkolämpöpaneeleilla, joita löytyy toimipisteistämme seuraavasti:

  • Hevosenkengänkatu, Porvoo: 159 paneelia
  • Perämiehentie, Porvoo: 370 paneelia
  • Ammattitie, Porvoo: 100 paneelia
  • Askola: 40 paneelia
  • Vantaa: 92 paneelia

Aurinkolämpöpaneelien määrää on tarkoitus lisätä edelleen Perämiehentien ja Vantaan toimipisteissä. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Careerian aurinkolämpöpaneelien määrä seuraavan kolmen vuoden aikana. Kaikki aurinkoenergia, joka Careeriassa tuotetaan, käytetään omissa toimipisteissä. Koko Careerian energian kokonaistuotannosta 5,7 % tuotetaan aurinkoenergialla.

Valaistusta muutetaan LED-pohjaiseksi

Kaikkien Careerian toimipisteiden valaistus muutetaan LED-pohjaiseksi jatkuvana työnä korvaamalla vaihtovuorossa oleva valaistus LED-lampuilla. Nykyisellään jo noin puolet Careerian valaistuksesta on LED-pohjaista. Porvoossa Hevosenkengänkadun toimipisteessä kaikki valaistus on LED-pohjaista ja Perämiehentiellä noin puolet. LED-valaistukseen siirrytään sitä mukaa, kun toimipisteitä remontoidaan.

Sähköautojen latauspisteitä lisätään

Sähköautojen latauspisteiden määrää on kasvatettu. Niitä on nyt seuraavasti:

  • Perämiehentie, Porvoo: 8 autolle
  • Hevosenkengänkatu, Porvoo: 2 autolle
  • POMO-talo, Porvoo: 2 autolle
  • Ammattitie, Porvoo: 4 autolle
  • Vantaa: 2 autolle

Sekä yksilö- että yritystason teot merkitsevät. Me voimme kaikki omalla toiminnallamme olla mukana rakentamassa vastuullisempaa maailmaa. Vinkkejä energiansäästöön: Astetta alemmas