Careerialla on kevään 2024 yhteishaussa tarjolla 16 eri perustutkintoa sekä TUVA-koulutus

16.2.2024

Nuori mies ja nuori nainen istuvat vierekkäin kannettavien tietokoneiden ääressä.

Kevään perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa 20.2–19.3.2024 Careeriaan voi hakea opiskelemaan yhteensä 16 eri perustutkintoon sekä TUVA-koulutukseen. Yhteishaku on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Yhteishaun lisäksi Careeriaan voi hakea opiskelemaan ympäri vuoden jatkuvan haun periaatteella. Jo työelämässä olevien keskuudessa oppisopimusopiskelulla on vahva asema.

Careeriassa opintoja voi perustutkinnoissa painottaa yksilöllisillä opintopoluilla oman mielenkiinnon ja vahvuuksien mukaan. Perustutkinto-opiskelijalla on myös mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen ja laaja korkeakouluyhteistyö mahdollistaa väyläopinnot jo ammattiopintojen ohessa. Kansainvälistymisosaamista vahvistaa mahdollisuus suorittaa opintojaksoja myös ulkomailla.

Monta eri polkua ammattiin

Careerian yhteishaun tutkinnoista liiketoiminnan perustutkinto ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (ohjelmistokehittäjä) ovat Porvoon lisäksi tarjolla Vantaalla. Muut perustutkinnot ja TUVA-koulutus toteutetaan Porvoossa. Ruotsiksi yhteishaun tutkinnoista toteutetaan liiketoiminnan perustutkinto, Grundexamen i affärsverksamhet Porvoossa. Liiketoiminnan perustutkinto on mahdollista opiskella Careeriassa myös englanniksi Helsingissä. Siihen haetaan erillishaussa (Vocational Qualification in Business, QB) 14.4.–14.5.2024.

Opintoja voi painottaa oman mielenkiinnon ja vahvuuksien mukaan valitsemalla itseä parhaiten hyödyttävät valinnaiset sisällöt. Tutkintoon voi yhdistää esimerkiksi osia jostain toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai jopa erikoisammattitutkinnosta ja rakentaa itselleen sopivan, yksilöllisen ja omiin vahvuuksiin perustuvan tutkinnon.

Työelämälähtöisyydellä on ammatillisissa tutkinnoissa suuri painoarvo, ja yhteistyö työelämän kanssa on jo opintojen aikana tiivistä. Careeriassa opiskeltavat alat työllistävät hyvin ja yrittäjyys on osana kaikissa tutkinnoissa. Perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden hankkia osaamista ja lisäkoulutusta, edetä uralla tai vaihtaa kokonaan uudelle alalle. Oppisopimusopiskelu on hyvä vaihtoehto opiskella työtä tekemällä.

Väyläopinnot sujuvoittavat siirtymistä jatko-opintoihin

Ammatillisen perustutkinnon antama yleinen jatko-opintokelpoisuus mahdollistaa valmistumisen jälkeen hakemisen esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Careeriassa voi jo perusopintojen aikana opiskella ammattikorkeakouluopintoja ja sujuvoittaa näin siirtymistä korkea-asteelle. Väyläopintoina on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluopintoja, jotka luetaan opiskelijalle hyväksi, kun hän siirtyy korkea-asteelle. Väyläopintojen lisäksi pienemmän kokonaisuuden kurkistuskurssit tarjoavat mahdollisuuden nähdä, millaista ammattikorkeakouluopiskelu on. Careeria tekee väyläopintoyhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja Arcadan kanssa ja opintotarjonta kehittyy jatkuvasti.

Kaksoistutkinto edelleen suosittu

Myös kaksoistutkinto eli lukio-opintojen opiskelu ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä on edelleen suosittu tie kohti jatko-opintoja. Vuosittain Careerian perustutkinto-opiskelijoista n. 50 aloittaa kaksoistutkinnon suorittamisen. Yhteistyöoppilaitoksia ovat Linnankosken lukio Porvoossa, Sotungin etälukio Vantaalla ja Aftis / Vasa svenska aftonläroverk. Kaksoistutkintolaisten opiskelemat lukio-opinnot korvaavat ammatillisten opintojen YTO-aineet (yhteiset tutkinnon osat) eli mitään ylimääräistä ei opiskella.

Tervetuloa Careeriaan opiskelemaan!

Careerian koulutusjohtajat toivottavat hakijat tervetulleiksi Careeriaan. Koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen vastaa tekniikasta, digitaalisuudesta ja teollisuudesta ja koulutusjohtaja Ulla Posti liiketoiminnasta, hyvinvoinnista ja palveluista. Koulutusjohtaja Anja Leinon vastuualueena on pedagoginen tuki, yhteiset opinnot ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA.

Koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen:
– Tekniikan, digitaalisuuden ja teollisuuden tutkinnot antavat hyvät lähtökohdat työllistymiseen. Tarjolla olevat tutkinnot toimivat hyvänä ponnahduslautana työelämään, ovat mielenkiintoisia opiskella ja antavat hyvän pohjan myös alan korkeakouluopinnoille. Työelämässä oppiminen on opiskelussa isossa roolissa ja tutkinto toimii luonnollisena siirtymänä kohti ensimmäistä oman alan työpaikkaa.

Koulutusjohtaja Ulla Posti:
– Yhteishaun alla kodeissa tehdään nuorten kanssa päätöksiä tulevaisuuden suunnasta. Jos nuori on kiinnostunut ammatillisen koulutuksen tarjonnasta ja akateemisia lukio-opintoja käytännönläheisemmistä opinnoista, niin ammatillisen perustutkinnon opiskelu on varmasti motivoivaa ja mahdollistaa suoraan työllistymisen opintojen jälkeen tai vaihtoehtoisesti jatko-opinnot korkea-asteella.
– Liiketoiminnan, hyvinvoinnin ja palvelualojen työllistymisnäkymät ovat todella hyvät. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla on mahdollista työllistyä useisiin eri toimintoihin valittujen osaamisalojen mukaan. Liiketoiminnan perustutkinto antaa vahvan pohjan esimerkiksi kaupan alan töihin tai jatko-opintoihin tradenomiksi. Suosittu hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto antaa ammattitaidon lisäksi valmiudet alan yrittäjyyteen. Ravintola- ja matkailualat kaipaavat kipeästi osaavaa työvoimaa ja siksi työllistymisnäkymät aloille ovatkin erinomaiset.

Koulutusjohtaja Anja Leino:
– Hakijoita ja opiskelijoita tuetaan ja ohjataan koko opiskeluajan tarvelähtöisesti, moniammatillisesti ja yksilöllisesti. Vastaamme opiskelijoiden kysymyksiin ja autamme opintososiaalisissa asioissa. Hakijapalvelut auttaa ja palvelee kaikissa yhteishakuun ja jatkuvaan hakuun liittyvissä asioissa.
– Yhteiset tutkinnon osat (YTO) ovat osa ammatillista perustutkintoja (35 osaamispistettä). Ne syventävät ammatillista osaamista, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, matemaattisluonnontieteellisiä taitoja ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.
– Opiskeluhuolto tekee yhteistyötä hyvinvointialueiden henkilöstön kanssa.
– Tutkintoon valmentava koulutus, TUVA toteutetaan Perämiehentien toimipisteessä. TUVA-koulutuksen tuoma laaja-alainen osaaminen tukee opiskeluvalmiuksien kehittymistä, jotta opiskelija voi siirtyä lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Careerian yhteishaun koulutustarjontaan ja oppilaitoksessa opiskelevien kokemuksiin sekä ohjeisiin Careeriaan hakemisessa voi tutustua oppilaitoksen nettisivuilla osoitteessa www.careeria.fi.

Perusopetuksen jälkeinen yhteishaku 20.2–19.3.2024 osoitteessa www.opintopolku.fi 19.3.2024 klo 15.00 asti. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 13.6.2024.

Careeria pähkinänkuoressa

 • yli 20 eri koulutusalaa
 • n. 80 työelämän ammattitutkintoa: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • kaksikielinen järjestämislupa: suomi ja ruotsi
 • koulutusta myös englanniksi
 • mahdollista suorittaa tutkinto myös työelämässä esim. oppisopimuksella
 • opiskelijamäärä n. 11 000 vuodessa
 • koko konsernin liikevaihto n. 38 milj. euroa
 • konserniin kuuluu myös maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia tarjoava tytäryhtiö CareeriaPlus Oy
 • henkilöstöä n. 400
 • omistajakunnat: Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi
 • toiminta-alue koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
 • virtuaalisesti koulutustarjontaa valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti