Careerian panostus hoitajapulaan: verkko/monimuotokoulutus

19.5.2022

Kaksi hoitajaa avustamassa liikuntarajoitteista asiakasta.

Iäkkäiden ihmisen suhteellinen määrä väestöstä kasvaa nopeasti. Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan ikääntyvien hoidon osaajia sekä joustavia väyliä ammatinvaihtoon ja nopeita reittejä työelämään. Careeria toi oman panostuksensa hoitajapulaan tarjoamalla aikuisille ja alanvaihtajille sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yhdistettynä verkko- ja monimuotokoulutuksena.

Toteutus Porvoossa ja pääkaupunkiseudulla

Lähihoitajakoulutuksen verkko- ja monimuotokoulutuksessa kaksi ryhmää aloittaa opintonsa samanaikaisesti sekä Helsingissä että Porvoossa. Nyt haussa olevissa koulutuksissa osaamisalavaihtoehtoina ovat ikääntyneiden ja kuntoutuksen osaamisala sekä lasten ja nuorten osaamisala. Koulutus sopii hyvin niin oppisopimusopiskelijoille kuin omaehtoiseen opiskeluun tai kun halutaan kouluttaa joustavasti osaavaa työvoimaa organisaatioon. Yhdistetty verkko- ja monimuotokoulutus aloitetaan pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa aina keväisin ja syksyisin. Lähipäivät toteutetaan ryhmille omalla campuksella, mutta verkko-opiskelu tapahtuu yhdessä sisarryhmän kanssa. Verkko- ja monimuotototeutus mahdollistaa osallistujille joustavan opiskelun omaan tahtiin koulutuksen jatkumon tuomien mahdollisuuksien myötä. Mallia kehitetään opiskelijoilta ja työelämältä saatavan palautteen mukaan.

Joustavasti ammattiin

Sosiaali- ja terveysalan yhdistettyyn verkko- ja monimuotokoulutukseen osallistuvien opinnot henkilökohtaistetaan niin, että jokaiselle löytyy juuri hänelle sopiva polku ammattiin. Malli palvelee niin opiskelijaa kuin työelämääkin mahdollistamalla ripeän tutkinnon suorittamisen riippuen opiskelijan taustasta ja aiemmasta osaamisesta. Kun sama teoriakokonaisuus pyörii jatkumona, voi opiskelija suorittaa opintojaan joko tiiviissä tahdissa tai vaihtoehtoisesti tehdä välillä muita suorituksia, esimerkiksi YTO-aineita (yhteiset tutkinnon osat). Kun lähipäiviä tarjotaan limittäin eri campuksilla, voi opiskelija tarvittaessa paikata lähiopetuspäivän toisen ryhmän kanssa, jos osallistuminen oman toimipisteen koulutuspäivään ei onnistukaan. Jos joku tutkinnon osa jää väliin tai kesken, niin sen uusiminen helpottuu, kun on heti tiedossa, milloin sen voi suorittaa uudelleen. Verkkoluentojen iltatoteutus klo 16.30–19.00 tuo joustoa työn ohessa opiskeluun.

Osaavat tekijät ovat hoito- ja kasvatusalalla kysyttyjä, ja moni opiskelijoista työllistyykin jo opiskeluaikana. Kun opiskelijalla on työpaikka, voi opinnot suorittaa oppisopimuksella. Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 aloittaneissa ryhmissä oli runsaasti oppisopimuksella tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Malli palveleekin oppisopimusopiskelijoita erinomaisesti. Kun perinteisessä oppisopimusmallissa opiskellaan lähiopetuksessa yksi päivä viikossa, tarjoaa verkko- ja monimuotototeutus vielä tämän päälle illan verkkoluennot 2–3 kertaa viikossa. Opinnot henkilökohtaistetaan kaikissa tilanteissa. Myös opintojen aikana tilanteiden muuttuessa voidaan opiskelusuunnitelmaa muuttaa palvelemaan opiskelijan tilannetta parhaiten. Lähihoitajaksi voi valmistua jopa puolessatoista vuodessa. Tämä vaatii vain riittävää motivaatiota ja ajankäytön hallintaa, varsinkin, jos suorittaa tutkinnon työn ohessa.

Jo toteutetuista koulutuksista hyviä kokemuksia

Verkko/monimuotokoulutus tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia eri lähtökohdista osaamisen kehittämistä hakeville ihmisille. Nyt käynnissä olevissa ryhmissä opiskelijoiden taustat ovat hyvin moninaiset. Opiskelijoista löytyy useita korkeasti kouluttautuneita alan vaihtajia ja heidän kokemuksensa ovat rohkaisevia.
– Opiskelu on sopinut elämäntilanteeseeni hyvin. Voin tehdä ja palauttaa verkkotehtäviä omaan tahtiin silloin, kun minulla on aikaa. Olen tutustunut kurssikavereihini, koska tapaamme myös kasvokkain. Käytännön taitoja pitää myös harjoitella itse tehden. Verkkokoulutuksessa voimme myös jakautua pienempiin ryhmiin jakamaan ajatuksia, joten luennot eivät ole pelkästään opettajan kuuntelemista. Minulle on tehty oma opintopolkuni huomioiden aiemmat opintoni ja kokemukseni, mikä motivoi opiskeluun. Olen myös pystynyt tekemään töitä osa-aikaisesti koko opiskeluni ajan, kertoo opiskelija Stiina Piirainen.
– Olen valmistunut proviisoriksi 90-luvulla ja työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta apteekkarina, siis yrittäjänä lääkealalla. Halusin laajentaa osaamistani käytännön hoitotyöhön, tähtäimessä mahdollisesti yrittäjyys hoitoalalla, hän jatkaa.
– Monimuotokoulutus on erinomainen mahdollisuus siirtyä pehmeästi uudelle alalle. Elämään pystyy yhdistämään työntekoa ja opintoja omien voimien mukaan. Verkko-opinnot joustavat ja Teams-koulutus on tehokasta, ei mene aikaa siirtymiseen koululle ja takaisin. Toisaalta lähipäivät vahvistavat ryhmää ja helpottavat muihin tutustumista, Stiina Piirainen kiittelee lopuksi.

Myös koulutuksen järjestäjän puolelta kokemukset uudesta toteutusmallista ovat positiivisia.
– On ollut antoisaa olla mukana mahdollistamassa yhdistetyn verkko- ja monimuotokoulutuksen toteutusta. Koulutuksista saadun palautteen perusteella ajatus tämän tyyppisen koulutuksen tarpeesta on vahvistunut, ja tulemme hyödyntämään toteutustapaa myös jatkossa kehittämällä ja laajentamalla tarjontaamme. Koulutuksen avulla pystymme palvelemaan monipuolisesti niin työnantajia, kuin opiskelijoitakin. Opettajiemme monipuolinen osaaminen mahdollistaa laadukkaan koulutuksen myös osittaisella etätoteutuksella, summaa Careerian koulutuspäällikkö Nina Vainio.
– Yhdistetty verkko- ja monimuotokoulutus on lähtenyt hienosti liikkeelle. Olen ollut alusta asti ideoimassa ja kehittämässä tätä uutta koulutusmallia/koulutustuotetta. Toimin kolmessa neljästä yhdistetyn verkko- ja monimuoto-opetuksen ryhmässä vastuuopettajana sekä opetan hoitotyön sisältöjä. Yhdistetty verkko- ja monikoulutus on osoittautunut erittäin toimivaksi. Opettajana olen erityisen tyytyväinen oppilaitoksen tarjoamaan opetusresurssiin, verkko-opetuksen vuorovaikutuksellisuuteen sekä opiskelijoiden motivaatioon ja innostuneeseen asenteeseen. Opiskelijoilta ja työelämältä saamamme palaute on ollut rohkaisevaa. Olemme valmiit kehittämään tätä koulutusmuotoa myös jatkossa, sanoo hoitotyön opettaja Inka Pahajoki.

Lähihoitajan työ on monipuolista ja antoisaa

Verkko- ja monimuotokoulutuksesta valmistuvien lähihoitajien osaamisalana on syksystä 2022 aloittavista ryhmistä eteenpäin ikääntyvien hoito ja kuntoutus tai lapset ja nuoret. Työ ja suuntautumismahdollisuudet ovat monipuolisia. Koulutuksella voi työllistyä esimerkiksi varhaiskasvatukseen, kouluun, ikääntyneiden päivätoimintaan, vuodeosastoille, palveluasumisen yksiköihin tai kotihoitoon. Työ on ihmislähtöistä ja palkitsevaa ja edellyttää asiantuntevaa ja laaja-alaista osaamista.

Lähihoitajan perustutkinto sopii erilaisten ihmisten hyvinvoinnista, terveyden edistämisestä, kasvatuksesta sekä hoitamisesta ja kuntouttamisesta kiinnostuneille. Lähihoitajakoulutukseen hakeutuvilta varmistetaan ennen opiskelupaikan vahvistamista soveltuvuus. Kielitaitovaatimus on B1. Suoritettu lähihoitajatutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluun ja yliopistoon. Tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolusta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Alkavat koulutukset

Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Porvoo
Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Helsinki

Lisätiedot:
Inka Pahajoki, Careeria, inka.pahajoki@careeria.fi, puh. 040 632 6092
Nina Vainio, Careeria, nina.vainio@careeria.fi, puh. 040 661 7371

Yhdistetty verkko- ja monimuotokoulutus pähkinänkuoressa.