Careerian panostus hoitajapulaan: verkko/monimuotokoulutus

13.1.2022

Hoittaja auttaa asiakasta ruokailussa.

Iäkkäiden ihmisen suhteellinen määrä väestöstä kasvaa nopeasti. Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan ikääntyvien hoidon osaajia sekä joustavia väyliä ammatinvaihtoon ja nopeita reittejä työelämään. Careeria toi oman panostuksensa hoitajapulaan käynnistämällä uuden sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon verkko- ja monimuotokoulutuksena. Tämä lähihoitajakoulutus toteutetaan samanaikaisesti sekä Helsingissä että Porvoossa ja osaamisalana on ikääntyvien hoito ja kuntoutus. Nyt koulutus laajenee myös Tikkurilaan, Vantaalle. Koulutus sopii hyvin niin oppisopimusopiskelijoille kuin omaehtoiseen opiskeluun tai kun halutaan kouluttaa joustavasti osaavaa työvoimaa organisaatioon. Ensimmäinen ryhmä aloitti marraskuussa Helsingissä ja Porvoossa. Nyt koulutus käynnistyy Porvoossa ja Vantaalla.  Jatkossa uusi koulutus aloitetaan aina keväisin ja syksyisin. Lähipäivät toteutetaan ryhmille omalla campuksella, mutta verkko-opiskelu tapahtuu yhdessä. Verkko- ja monimuotototeutus mahdollistaa osallistujille joustavan opiskelun omaan tahtiin koulutuksen jatkumon tuomien mahdollisuuksien myötä. Mallia kehitetään edelleen opiskelijoilta ja työelämältä saatavan palautteen mukaan.

Joustavasti ammattiin

Lähihoitajan verkko- ja monimuotokoulutukseen osallistujille tarjotaan aito henkilökohtaistaminen opintoihin niin, että jokaiselle löytyy juuri hänelle sopiva polku ammattiin tutkinnon osien sisältä. Malli palvelee niin opiskelijaa kuin työelämääkin mahdollistamalla ripeän tutkinnon suorittamisen riippuen opiskelijan taustasta ja aiemmasta osaamisesta. Kun sama teoriakokonaisuus pyörii jatkumona joka kevät ja syksy, voi opiskelija suorittaa opintojaan joko tiiviissä tahdissa tai vaihtoehtoisesti tehdä välillä muita suorituksia, esimerkiksi YTO-aineita (yhteiset tutkinnon osat). Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen polkunsa ammattiin. Kun lähipäiviä tarjotaan limittäin eri campuksilla, voi opiskelija tarvittaessa paikata lähiopetuspäivän toisen ryhmän kanssa, jos osallistuminen oman toimipisteen koulutuspäivään ei onnistukaan. Joustoa opiskelijalle tuo myös se, että tutkinnon osat toteutuvat jatkumona puolivuosittain. Jos joku tutkinnon osa jää väliin tai kesken, niin sen uusiminen helpottuu, kun on heti tiedossa, milloin sen voi suorittaa uudelleen. Toteutukset on aikataulutettu jo vuoteen 2025 saakka. Lisäksi luentojen iltatoteutus klo 16.30–19.00 tuo joustoa työn ohessa opiskeluun.

Osaavat tekijät ovat hoitoalalla kysyttyjä, ja moni opiskelijoista työllistyykin jo opiskeluaikana. Kun opiskelijalla on työpaikka, voi opinnot suorittaa oppisopimuksella. Syksyllä 2021 aloittaneessa ryhmässä on runsaasti oppisopimuksella tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Malli palveleekin oppisopimusopiskelijoita erinomaisesti. Kun perinteisessä oppisopimusmallissa opiskellaan lähiopetuksessa yksi päivä viikossa, tarjoaa verkko- ja monimuotototeutus vielä tämän päälle illan verkkoluennot kaksi kertaa viikossa. Opinnot henkilökohtaistetaan kaikissa tilanteissa. Myös opintojen aikana tilanteiden muuttuessa voidaan opiskelusuunnitelmaa muuttaa palvelemaan opiskelijan tilannetta parhaiten. Lähihoitajaksi voi valmistua jopa puolessatoista vuodessa. Tämä vaatii vain riittävää motivaatiota ja ajankäytön hallintaa, varsinkin, jos suorittaa tutkinnon työn ohessa.

Lähihoitajan työ on monipuolista ja antoisaa

Verkko- ja monimuotokoulutuksesta valmistuvien lähihoitajien osaamisalana on ikääntyvien hoito ja kuntoutus. Työ ja suuntautumismahdollisuudet ovat monipuolisia. Koulutuksella voi työllistyä ikääntyneiden päivätoimintaan, vuodeosastoille, palveluasumisen yksiköihin tai kotihoitoon. Työ on ihmislähtöistä ja palkitsevaa ja edellyttää asiantuntevaa ja laaja-alaista osaamista.

Lähihoitajan perustutkinto sopii erilaisten ihmisten hyvinvoinnista, terveyden edistämisestä, kasvatuksesta sekä hoitamisesta ja kuntouttamisesta kiinnostuneille. Lähihoitajakoulutukseen hakeutuvilta varmistetaan ennen opiskelupaikan vahvistamista soveltuvuus ja edellytetään nähtäväksi rikostaustaote. Kielitaitotasovaatimus on B1. Suoritettu lähihoitajatutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluun ja yliopistoon. Tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolusta täältä.

Haku käynnissä 13.2.2022 asti Porvoossa ja Vantaalla

Lähihoitajakoulutus, iltapainotteinen verkko/monimuotokoulutus, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kysy lisää lähihoitajan verkkomonimuotokoulutuksesta:
Inka Pahajoki, inka.pahajoki@careeria.fi, puh. 040 632 6092