Careerian tavoitteena keskittää koulutukset kahteen toimipisteeseen Itä-Uudellamaalla

28.9.2023

Kolmikerroksinen rakennus, jonka edessä kipinä-logo ja teksti Careeria.

Careerian tiedote 27.6.2023

Careerian hallitus asetti strategiseksi tavoitteeksi keskittää kaikki Itä-Uudenmaan alueen nykyisen viiden toimipisteen toiminnot Hevosenkengänkadun ja Perämiehentien kiinteistöihin viimeistään kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Hanke edellyttää sekä saneerausta että lisärakentamista Perämiehentiellä. Tavoitteena on laadukkaan ammatillisen koulutuksen turvaaminen tehokkaalla ja toimivalla toimipisterakenteella.

Itä-Uudenmaan alueen toiminnot keskitetään Hevosenkengänkadun ja Perämiehentien kiinteistöihin

Careerian hallituksen asettamana strategisena tavoitteena on, että vuosikymmenen loppuun mennessä kaikki Itä-Uudenmaan alueen toiminnot keskitetään Hevosenkengänkadun ja Perämiehentien kiinteistöihin. Hevosenkengänkatu on valmistunut vuonna 2018, joten kiinteistö on teknisesti loistavassa kunnossa ja palvelee hyvin nykyaikaisen ammatillisen koulutuksen tarpeita. Perämiehentien kiinteistö on valmistunut 1984, mutta tiloja on saneerattu vuosien saatossa useita kertoja, joten korjausvelka on vähäinen. Toimintojen keskittäminen kahteen toimipisteeseen vaatii kuitenkin Perämiehentien toimipisteen saneerausta ja laajennusta.

Uudistuksilla Careeria tavoittelee toiminnallisesti järkevää ja tehokasta toimipisteverkkoa. Osaltaan toimipisterakenteen kehittämisellä vastataan tavoitteeseen tasapainottaa Careerian taloutta pitkällä aikajänteellä. Careerian hallituksen asettaman tavoitteen taustalla on tarkoitus panostaa opetukseen ja hakea sopeuttamiskohteita muualta, kuten kiinteistöistä. Modernit ja toimivat tilat ovat keskeinen kulmakivi laadukkaan opetuksen järjestämisessä. Ne myös lisäävät oppilaitoksen vetovoimaa.

Toimintojen keskittämisen taustalla on myös varautuminen ikäluokkien ja koulutusmäärien pienenemiseen. Koulutusmäärien pieneneminen voi johtaa myös Careerian rahoituksen pienenemiseen, joten toimipisteverkon kehittäminen on välttämätöntä. Careerian toimitilahankkeen suunnittelussa on arvioitu, että ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö tulee parin seuraavan vuosikymmenen aikana muuttumaan niin, että kiinteistöjen käyttöasteet tulevat pienenemään merkittävästi. Careerialla on tällä hetkellä Porvoon alueella yhteensä viisi toimipistettä, joista on tarkoitus siirtyä kahteen toimipisteeseen. Careerian hallitus on jo aiemmin tehnyt päätöksen siirtää Askolan toiminnot pääosin Perämiehentielle.

Perämiehentien toimipisteessä sekä saneerausta että lisärakentamista

Toimitilahankkeen aikana Perämiehentien kiinteistö tullaan saneeraamaan ja laajentamaan. Toimitilojen kehittämisen arvioidaan vaativan noin 30 miljoonan euron investoinnin Perämiehentielle, josta arviolta 21 miljoonaa euroa katetaan lainalla. Toimintojen keskittämisen arvioidaan vähentävän kustannuksia enemmän, kuin mitä lainan lyhennys nykyisellä korkotasolla tulee maksamaan. Perämiehentien kiinteistön käyttöikää saadaan investointien avulla jatkettua pitkälle yli 2040-luvun. Myös energiatehokkuus, turvallisuus ja käyttömukavuus paranevat huomattavasti. Hankkeen 20 vuoden hiilijalanjäljen on arvioitu olevan maltillinen, joka on linjassa Careerian ilmastotavoitteiden kanssa. Hankkeen jatkosuunnittelua, kilpailutuksia ja rakennusvaiheen valvontaa varten palkataan projektipäällikkö mahdollisimman pian.

Toimitilahankkeen tavoitteena on turvata laadukas ammatillinen koulutus

Careerian hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtosen mukaan hallituksen päätös on historiallinen ja välttämätön laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi.

”Tällä isolla strategisella päätöksellä turvaamme laadukkaan ammatillisen koulutuksen Itä-Uudenmaan alueella pitkälle tulevaisuuteen. Toimivat, modernit ja kustannustehokkaat tilat ovat avain siihen, että voimme jatkossakin tuottaa ammattitaitoisia osaajia alueen työelämän tarpeisiin”, sanoo Valtonen.

Toimitusjohtaja Pasi Kankare iloitsee hallituksen yksimielisestä päätöksestä ja rohkeudesta kehittää toimintaa.

”Olemme valmistelleet hankkeen taustaselvityksiä huolellisesti ja pitkään. Nyt voimme lopultakin siirtyä konkreettisesti piirustuspöydälle ja toteuttamaan tavoitetta kahdesta toimipisteestä Itä-Uudellamaalla”, sanoo Kankare.

Jatkosuunnittelu käynnistetään heti, jotta tilat olisivat valmiita käyttöön otettaviksi vuoden 2027 aikana. Tavoitteena on luopua vailla käyttöä jäävien toimipisteiden omistuksesta. Itä-Uudenmaan toimipisteverkon kehittäminen ei vaikuta pääkaupunkiseudun toimipisterakenteeseen.

Suunnittelutyössä osallistetaan laajasti opiskelijoita, henkilöstöä, sidosryhmiä ja omistajakuntia. Vain kuulemalla laajasti erilaisia näkemyksiä varmistetaan, että uudet toimitilat vastaavat tarpeita ja tarjoavat laadukkaan oppimisympäristön.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtonen, puh. 040 867 8250, mikko@mikkovaltonen.fi
Toimitusjohtaja Pasi Kankare, Careeria, puh. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi