Careerian todistukset sähköistyvät

19.8.2022

Sulkakynä kirjoittamassa paperille

Careeria siirtyy 1.9.2022 alkaen kaikkien tutkintokoulutusten ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) osalta sähköisesti allekirjoitettuihin ja toimitettuihin todistuksiin. Siirtymää on ollut vauhdittamassa Kansallisarkiston antama määräys (22.12.2021, KA/15906/07.01.01.00/2021), jonka mukaisesti 1.1.2022 alkaen muodostetut pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat arkistoidaan yksinomaan sähköisessä muodossa.

Opiskelija ja sähköinen todistus

Opiskelijalle sähköisen todistuksen käyttöönotto tarkoittaa, ettei opintojen päätyttyä enää jaeta paperista todistusta, vaan sähköisesti allekirjoitettu todistus toimitetaan opiskelijan sähköpostiin suojattuna sähköpostina. Sähköpostin liitteenä on PDF-muotoinen todistus, jonka opiskelija tallentaa itselleen. Jos todistus katoaa, oppilaitoksesta voi tilata uuden kappaleen.

Jokaisen todistussivun lopusta löytyy allekirjoituksen tarjoavan tahon tiedot ja dokumentin tarkistus-ID:

Kuvakaappaus todistuksen alalaidan tekstistä.

Lisäksi jokaiseen todistukseen tulee yksi lisäsivu loppuun, jossa on allekirjoittajan nimi ja allekirjoitukseen liittyvät vahvan tunnistautumisen ID-tiedot:

Kuvakaappaus todistuksen allekirjoitus-kohdasta.

Tutustu Opintopolku.fi -palveluun

Opiskelijan todistuksen lisäksi tiedot suoritetuista opinnoista ovat Opetushallituksen Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolussa ei ole saatavilla varsinaista todistusta, mutta sitä kautta pystyy luotettavasti jakamaan opintotietojaan.

Sähköisten allekirjoitusten tasot 

Euroopan Unionin sähköistä tunnistautumista ja luottamuspalveluja säätelevän eIDAS-asetuksen ((EU) 910/2014) mukaan sähköiset allekirjoitukset jaetaan EU-lainsäädännössä kolmeen eri kategoriaan. Nämä ovat
• sähköinen allekirjoitus (electronic signature),
• kehittynyt sähköinen allekirjoitus (advanced electronic signature, AES) sekä
• hyväksytty sähköinen allekirjoitus (qualified electronic signature, QES).

Careerian allekirjoitustaso todistuksissa on kehittynyt sähköinen allekirjoitus (AES), jossa allekirjoittaja voidaan yksilöidä ja allekirjoitus liittää muuhun sähköiseen tietoon. Jos sähköistä asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, aiemmin tehty allekirjoitus ei täsmää muutetun asiakirjan sisällön kanssa.

Todistuksen formaatti

Careerian sähköinen todistus on PDF-muotoinen ja noudattaa PDF/A-1b-standardia. Standardin on määrittänyt International Organization for Standardization (ISO) ja PDF/A-standardit koskevat sähköisten dokumenttien pitkäkestoista arkistointia.

PDF/A-1b standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset asiakirjan visuaalisen ulkoasun luotettavalle toistolle. Mahdollisen PDF-muunnoksen aikana käsiteltävää tiedostoa verrataan määritettyyn standardiin. Jos PDF-tiedosto ei ole valitun ISO-standardin mukainen, käyttäjää kehotetaan joko peruuttamaan muunnos tai luomaan tiedosto, joka ei ole yhteensopiva standardien kanssa.