Careerian työelämäfoorumi avasi F-kaasuasetuksen uudistamisen vaikutuksia kylmäalalle

7.12.2023

Kuva auditoriosta takaapäin kuvattuna, etualalla näkyy penkeissä istuvaa yleisöä ja kuvassa takana esitystä pitämässä oleva mies.

Euroopan neuvosto ja parlamentti ovat päässeet sopuun kylmäaineita koskevasta F-kaasuasetuksesta, joka astuu näillä näkymin voimaan vuonna 2024 ja merkitsee alalle uusia rajoituksia ja kieltoja. Careerian kylmäalan työelämäfoorumi kokosi 29.11.2023 alan toimijoita yhteen kuulemaan asetuksen vaikutuksista kylmäurakointiin ja -huoltoon. Työelämäfoorumiin saatiin ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen kirjetervehdys.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kannustaa asetusten ja kieltojen tuomassa muutoksessa uudenlaisen osaamisen tarjoamiseen ilmaston hyväksi

Careerian työelämäfoorumiin 29.11.2023 saatiin Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen kirjetervehdys, jossa ministeri toi vuonna 2024 voimaan astuvaan asetukseen liittyen esille mm. seuraavia asioita:

  • Kylmäaineina käytettävät HFC-yhdisteet ja muut fluoratut kasvihuonekaasut ovat lämmityspotentiaaliltaan satoja, jopa tuhansia kertoja hiilidioksidia vahvempia. Vaikka F-kaasujen osuus EU:n kokonaispäästöistä on nyt alle 3 %, osuus kasvaisi merkittävästi muiden kasvihuonekaasujen päästöjen vähentyessä, jos mitään ei tehtäisi.
  • Samaan aikaan F-kaasusetuksen kanssa tulee voimaan myös uusittu otsoniasetus. Yhdessä näillä vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä EU:ssa noin 500 megatonnia vuoteen 2050 mennessä. Tämä vastaa suurin piirtein Suomen kymmenen vuoden aikaisia kokonaispäästöjä.
  • Uuden F-kaasuasetuksen mukaisesti HFC-yhdisteiden markkinoille saattaminen EU:ssa loppuu kokonaan vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi laite- ja tuotekohtaisilla kielloilla tuupataan tekniikan kehitystä siten, että vaihtoehtoisiin kylmäaineisin tai teknologoihin siirrytään eri käyttökohteissa niin nopeasti kuin nykytietämyksen valossa on mahdollista.
  • Ympäristöministeriön näkemys on jo vuosien ajan ollut se, että HFC-yhdisteistä tulisi aina kun mahdollista siirtyä suoraan ns. luonnollisiin kylmäaineisiin eli hiilivetyihin, hiilidioksidiin ja ammoniakkiin.
  • Muutoksen on tapahduttava turvallisesti. Uudenlaista osaamista ja koulutusta tarvitaan. Onkin hyvä, että koulutusta järjestävät tahot ovat valmiudessa heti tarttumaan uusiin haasteisiin.

Uudistetun F-kaasuasetuksen vaikutukset urakoitsijoille ja kylmäalalle

Mies pitämässä puhetta, taustalla dia, jossa kerrotaan kylmäalan pätevyyksistä ja koulutuksista.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja eli F-kaasuja käytetään lämmönsiirto- ja kylmäaineina jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa. Uudet säännöt vähentävät voimaan astuttuaan edelleen F-kaasujen päästöjä ilmakehään tavoitteena hillitä maapallon lämpötilan nousua Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. F-kaasuasetus astuu voimaan vuonna 2024, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Suomen F-kaasuasetuksen valmistelun taustaryhmässä mukana ollut Careerian kylmätekniikan opettaja Matti Jokela avasi kylmäalan toimijoille asennus- ja huoltotyön näkökulmasta asetuksen sisältöä ja vaikutuksia. Asetus vaikuttaa toimintaan päästöjen ehkäisyn, vuototarkastusten, kylmäaineen talteenoton, käyttövalvonnan, kiintiöiden, raportoinnin sekä pätevyyksien ja koulutusten näkökulmasta. Kielloilla on tarkoituksena laskea uusien järjestelmien kylmäaineiden GWP-arvot viimeistään vuonna 2030 alle 150 ja pienissä laitteissa kieltää kokonaan F-kaasujen käyttö. Kiintiöjärjestelmän lisäksi merkittävä osa laitteista tulee valmistaa hiilidioksidilla, propaanilla tai ammoniakilla. 1.1.2025 alkaen omistajat ja urakoitsijat vastaavat siitä, että F-kaasuja sisältävät (kylmähuone)elementit hävitetään niin, että F-kaasut otetaan niistä talteen. Myös F-kaasuasetuksen täytäntöönpanoasetus 2015/2067 pätevyyksistä tullaan uusimaan ja julkaistaneen vuoden 2025 lopulla.

Careeria tarjoaa kylmäalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä osatutkintoja. Lisäksi tarjolla on alan rekrykoulutusta. Ilmailumuseossa Vantaalla järjestetyssä kylmäalan työelämäfoorumissa 29.11.2023 oli mukana n. 30 kylmäalan yritysedustajaa ja vaikuttajaa ja päivän anti koettiin hyvin ajankohtaiseksi.

Lisätietoja:

Kristiina Eerola, Careeria, kristiina.eerola@careeria.fi, puh. 0400 360 738
Matti Jokela, Careeria, matti.jokela@careeria.fi, puh. 0400 360 737
Careerian kylmäalan koulutukset
www.kylmäextra.fi
EU-neuvoston tiedote 5.10.2023