Digitaitaja – digiosaamista opintoihin -hankkeen päätösseminaarissa Taidetehtaalla 10.10.2023 laitettiin hyvät tulokset jakoon

16.10.2023

Kaksi naista keskustelemassa estradilla mikrofonit kädessä.

Careeria järjesti 10.10.2023 Porvoossa Taidetehtaalla Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Digitaitaja – digiosaamista opintoihin -hankkeen päätösseminaarin. Tilaisuudessa kuultiin hankkeessa kehitetyistä toimintatavoista ja -malleista ja siitä, miten ne jalkautetaan pysyviksi käytännöiksi. Ohessa tunnelmia seminaarista ja tuloksia hankkeista.

Yleisöä elokuvateatterissa, jonka screenillä mies ja logo, jossa lukee Careeria.

Osaamisen parantaminen merkittävin muutostekijä digitalisaation edistämiselle

Ammatillisen koulutuksen uusissa oppimisympäristöissä opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti entistä enemmän digitalisaatiota hyödyntäviksi. Tutkimusten mukaan merkittävin muutostekijä digitalisaation edistämiselle on osaamisen parantaminen. Keskitetty digitaitojen kehittäminen parantaa tasa-arvoisuutta niin opiskelijoiden kuin opettajien välillä. Erityisesti muista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen ja työllistymisen mahdollisuuksia digitalisoituvassa Suomessa on tärkeää tukea erilaisin menetelmin.
– Hanke on jo nyt hyödyttänyt Careerian strategisia tavoitteita digitalisaation edistämisessä niin henkilöstön kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Työ jatkuu hyvin organisaation prosesseihin juurrutetuilla toimenpiteillä, vaikka hanke päättyykin, sanoo Careerian Digitaitaja-hankkeen projektipäällikkö Riitta Malmberg.

Digitaitaja-hankkeen eri osa-alueilla rakennettuja toimintatapoja esiteltiin päätösseminaarissa

Seitsemän henkilöä estradilla paneelikeskustelussa, screenissä lukee Careeria, Digitaitaja.

Careerian Digitaitaja – digiosaamista opintoihin -hankkeen päätösseminaarissa esiteltiin hankkeella syntyneitä toimintatapoja ja -malleja sekä niiden jalkauttamista.

Seminaarissa esiteltiin Digitaitaja-hanke, kuultiin opiskelijan digitaitopolusta, esiteltiin Pedagoginen kahvila -konsepti sekä muita digihankkeen tuloksia, mm. virtuaaliympäristöjen pedagogisesta hyödystä opiskelussa, erityisesti korostusmenetelmästä. Hankkeessa on kehitetty myös Careerian rakenteita strategisen kehittämisen edistämiseksi, kuten kehittäjäopettajafoorumi ja digitiimit.

Tilaisuus järjestettiin hybriditapahtumana, joten sitä pystyi seuraamaan myös verkon yli. Päätösseminaarin juonsi Sanna Laitinen ja tunnelmia livekuvitti Linda Saukko-Rauta Redanredanista. Pedagogisessa kahvilassa keskusteltiin laajasti digitalisaation vaikutuksesta ammatilliseen koulutukseen ja keskustelussa oli mukana myös Minna Taivassalo Opetushallituksesta. DigiLoungessa kehittäjät esittelivät hankkeen aikana tehtyjä konkreettisia tuotoksia sekä vastailivat juontaja Sanna Laitisen esittämiin kysymyksiin, jotta myös verkon yli osallistuneet saivat tunnelmia sieltä.

Kuvittajan piirros digitaitajaseminaarista ja pedagogisesta kahvilasta.

Digitaitaja – digiosaamista opintoihin -hankkeella rakennetut toimintatavat pysyviksi

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Digitaitaja-hankkeessa on kehitetty Careerian opiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien henkilöiden digitaalisten perustaitojen parantamisen toimintatavat ja -mallit pysyväksi osaksi hakeutumisprosessia ja opintoja.

Hankkeessa on kehitetty myös opiskelumateriaaleja selkokielisemmiksi ja saavutettavammiksi edistämään erityisesti muusta kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen mahdollisuuksia sekä tieto- ja viestintäalan opiskelijoiden tarjoamaa digitutor-toimintaa. Myös opettajakunnan digitaitojen kehittämiseen on kehitetty erilaisia foorumeita elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021–31.10.2023.

Hankkeen tiedot Careerian nettisivuilla: https://careeria.fi/hankkeet-ja-projektit/hankkeet-digitalisaatio/digitaitaja-digiosaamista-opintoihin/

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täältä.

Lisätietoa:
Careeria, projektipäällikkö Riitta Malmberg, riitta.malmberg@careeria.fi, puh. 040 637 7126