Digitaitaja-hankkeella digituki opiskelijoiden ja opettajien käden ulottuville

7.9.2022

Kaksi opiskelijaa matkapuhelimen äärellä.

Careerian Vantaan toimipisteessä pilotoidaan parhaillaan osana Digitaitaja-hanketta opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattua digitukea, jonka hoitavat Careerian 2. ja 3. vuoden opiskelijat. Ryhmässä on kymmenisen opiskelijaa, jotka suorittavat opinnoissaan huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan. Näiden opintojensa osana opiskelijat antavat digitukea koko syksyn ajan.

Opiskelijoita luokkahuoneessa istumassa näyttöruutujen äärellä.

Digituki-hanke

Digituki-hankkeen on tarkoitus tuoda digituki sitä tarvitseville opiskelijoille ja opettajille käden ulottuville. Careerian Vantaan toimipisteessä on käynnissä yhtenä päivänä viikossa koko syyslukukauden digitukikurssi, jonka ohessa opiskelijat auttavat toisia opiskelijoita sekä Careerian henkilöstöä.

Opiskelijat ottavat itse vastaan toimeksiannon tukitarpeesta, ratkaisevat ongelman ja lopulta luovuttavat ratkaisun tai laitteen tuen tilaajalle. Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat ovat myös auttaneet aloittavia opiskelijoita saamaan työkoneet käyttökuntoon. Opiskelijat suorittavat digikurssin myötä ammatillisen valinnaisen 15 osaamispisteen tutkinnon osan huippuosaajana toimiminen.

Ihan huippua!

Huippuosaajana toimiminen tutkinnon osaa suorittavat opiskelijat kokevat opiskelun oikeiden tukitoimien parissa hyödyllisenä ja mukavana. Digitukea antavat opiskelijat ovat tähän mennessä:

– oppineet miten 3D skannaa huoneita ja yksittäisiä tavaroita
– kokeilleet VR- ja XR-laseja ja 4k-kameraa ja videon editointia
– käyttäneet ja perehtyneet Microsoft Power Automate -ohjelmistoon
– tutkineet kameraa ja langattomia vastaanottimia ja lähettimiä
– opetelleet Matterport-ohjelmiston käyttöä ja siihen liittyvää teknologiaa
– auttaneet ensimmäisen vuoden ICT-opiskelijoita