Etäaamukahvit toivat yhteen Careerian sosiaali- ja terveysalan koulutusten tarjoajat ja työelämän edustajat

26.9.2022

Kaksi kahvikuppia, joita pitää kaksi eri kättä.

Etänä nautitut aamukahvit 22.9. toivat yhteen Careerian sosiaali- ja terveysalan koulutusten tarjoajat ja työelämän edustajat. Tilaisuudessa avattiin alan uudistuksia, oppisopimusopiskelua ja kuultiin työelämän toiveita oppilaitosyhteistyölle:

– Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteet uudistuvat. Tulossa mm. yhtenäinen arviointikriteeristö ja uudelleen muotoillut osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset.
– Uudistustyössä kuullaan työelämää. Opetushallitus toivoo työelämän kommentointia: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinnon-perusteet
– Tulossa Opetushallituksen webinaari työelämän edustajille 1.11.2022.
– Hoiva-avustajakoulutus tarjoaa erinomaisen väylän työelämään kahdella tutkinnon osalla ja jatkomahdollisuuden koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamiseen.
– Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on monipuoliset suuntautumisvaihtoehdot: muistihoitaja, saattohoitaja, ikääntyneen henkilön palveluohjaaja, ikävalmentaja.
– Erikoisammattitutkinnot on mahdollista opiskella täysin verkossa: vanhustyön eat, mielenterveys- ja päihdetyön eat, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen eat.

Aamukahvien aikana käytiin hedelmällistä keskustelua työelämän toiveista sosiaali- ja terveysalan ammatillisten koulutusten ja tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeiden entistä parempaan kohtaamiseen. Työelämältä saatiin hyviä ehdotuksia täydennyskoulutuksen suunnitteluun.

Anna Laine, Eeva-Liisa Kaariniemi ja Eija Saarinko Careeriasta kiittävät työelämää hyvästä aamukahvitilaisuudesta. Yhteydenpito jatkuu.