Jo kolmas Careerian ryhmä valmistui kaikille saavutettavaan ja esteettömään yrittäjyyden ammattitutkintoon – onnea!

2.5.2024

Mustalla pohjalla teksti: Iiris Pimé Café ja sama värikkäillä laatoilla pistekirjoituksella.

Careeriasta valmistui 25.4.2024 järjestyksessä jo kolmas ryhmä saavutettavaan ja esteettömään yrittäjyyden ammattitutkintoon. Careerian – ja koko Suomen ensimmäinen ryhmä käynnistyi Yrittäjän päivänä 5.9.2019. Keväällä 2022 valmistui toinen ryhmä ja nyt 25.4.2024 saivat opintonsa päätökseen jo kolmannen ryhmän opiskelijat. Koulutuksen järjestäjänä toimii Careeria, ja se on suunniteltu yhteistyössä Näkövammaisten liiton ja Invalidiliiton asiantuntijoiden kanssa kaikille saavutettavaksi ja esteettömäksi. Yrittäjän päivänä 5.9.2024 starttaa jälleen uusi ryhmä, johon haku on parhaillaan auki.

Ihmisiä istumassa ryhmäpöydissä kuuntelemassa edessä luokkatilassa olevien pitämiä puheenvuoroja. Valkokankaalla kuva etäyhteydessä tilaisuuteen osallistuvaan mieheen.

Juhlallisuudet alkamassa. Lähimmässä pöydässä: Anne Mäkelä, Tuomo Buhrman, Niko Heinonen, Katja Heinonen ja Katjan opaskoira.

Ihmisiä luokkatilassa istumassa ryhmäpöydissä. Edessä nainen soittamassa huilua ja toinen soittamassa pianoa. Edessä seisomassa myös puheenvuoron pitämiseen valmistautunut nainen. Seinällä taustalla teksti: Iiris Pimé Café.

Aihetta juhlaan

Careerian ryhmä juhli saavutettavaan ja esteettömään yrittäjyyden ammattitutkintoon valmistumista Näkövammaisten liitto ry:n Iris-keskuksessa Helsingissä 25.4.2024. Juhlassa kuultiin Careerian koulutuspäällikkö Minna Pennasen, Careerian vastuukouluttaja Tarja Pursiaisen, mentori Tuomo Buhrmanin, Näkövammaisten keskusliiton asiantuntijan Ville Lammisen sekä Invalidiliiton Sinikka Winqvistin puheet valmistuneille. Mira-Maria Kuudanpaisteelta ja Marianne Näräseltä kuultiin musiikki- ja lausuntaesitykset. Ruusujen jakamisen ja puheiden lomassa valmistumista juhlistettiin kakkukahveilla.

Vaaleahiuksinen nutturapäinen nainen pitämässä puhetta luokkatilan etuosassa. Valkokankaalla näkyy tilaisuuteen etäyhteydellä osallistuva mies.

Careerian koulutuspäällikkö Minna Pennanen pitämässä puhetta. Taustalla tilaisuuteen etänä osallistunut ryhmän jäsen Markku Gratshew.

Nainen ojentaa ruusun toiselle naiselle, taustalla kolmas nainen ja kuvassa etualalla istumassa mies ja nainen.

Vastuukouluttaja Tarja Pursiainen ojentaa ruusun Hanna Tammiselle, taustalla Tuula Nieminen.

Mies pitää puhetta kädessään pistekirjoitusmuistiinpanot. Vieressä vaaleahiuksinen nainen, joka pitelee mikrofonia.

Tuomo Buhrman ja Anne Mäkelä.

Vaaleahiuksinen nainen ojentaa ruusua oranssipuseroiselle miehelle.

Tuula Nieminen ojentaa ruusun Ville Lammiselle.

Valkoisia punaisella reunuksella varustettuja lautasia pinossa ja lautasten vieressä neliön  muotoinen mansikkakakku.

Minna Pennanen korosti valmistuneille osoittamassaan puheenvuorossa koulutuksen jatkuvaa kehittämistä, jotta se mahdollistaa aina vain paremmin opiskelijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.
– Työelämän murros ja muuttuvat vaatimukset sekä niiden edellyttämät moninaiset taidot haastavat jatkuvaan uuden oppimiseen. Yhä harvempi jatkaa samassa ammatissa koko työuraansa, kuten olemme teidänkin kohdallanne todistaneet. Siksi on erityisen hienoa, että teillä kaikilla oli sitoutumista, ahkeruutta ja rohkeutta aloittaa, ja jatkaa, vaikka aina matka ei ehkä ollut aivan helppo. Teidän ryhmänne yksi vahvuus on ollut se, että ryhmässä on paljon erilaisia ja eri alojen yrittäjiä. Mitä moninaisempi ryhmä, sen enemmän oppimismahdollisuuksia, sen enemmän vinkkejä ja osaamisen jakamista. Muistakaa jatkossakin hyödyntää kaikki oppi, apu ja tieto mitä saatte, jatkossakin kehittää omaa osaamistanne, omaa työtänne ja omaa yritystänne. Muistakaa tämä verkosto. Yrittäjä, yksinyrittäjäkään ei pärjää yksin, Minna Pennanen kannusti valmistuneita puheenvuorossaan.

Jatko-opintoina tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Yrittäjyyden ammattitutkintoryhmä jakoi valmistujaisissa omia kuulumisiaan sekä tulevaisuuden suunnitelmiaan. Yhteinen opiskelutaival jatkuu monen osalta, kun he jo keväällä lähtevät suorittamaan Careeriassa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. Saavutettavaan ja esteettömään yrittäjyyden ammattitutkintoon valmistuneiden positiivisista kuulumisista ja juhlan lämminhenkisestä tunnelmasta onkin hyvä jatkaa eteenpäin.

Punajakkuinen nainen soittamassa huilua ja valkoiseen asuun sonnustautunut nainen säestämässä pianolla.

Mira-Maria Kuudanpaiste ja Marianne Näränen.

Kiitos kaikille valmistuneiden matkalla mukana olleille!

Minna Pennanen lausui puheenvuorossaan myös kiitokset kaikille yrittäjyyden ammattitutkintoon nyt valmistuneiden opiskelijoiden matkassa mukana olleille: Careeriasta vastuukouluttaja Tarja Pursiainen, erityisopettaja Birgitta Ylevä, koulutuskoordinaattori Tuula Nieminen, arvioijana toiminut tutkintovastaava Veera Wejberg ja oppisopimukset hoitanut Petri Simander ja Kenneth Rosenström, ryhmän mentorit sekä ohjausryhmässä alusta asti mukana ollut Näkövammaisten liiton asiantuntija Ville Lamminen, joka on lisäksi toiminut opiskelijoiden IT-tukena kaikissa toteutetuissa ryhmissä. Kiitosta saivat myös laaja tekijäjoukko Näkövammaisten liitossa ja Invalidiliitossa. Heidän asiantuntemuksensa on ollut suuressa roolissa siinä, että koulutusta on saatu ja saadaan kehitettyä yhä paremmaksi.

Kolme naista istuu pöydän äärellä.

Raisa Kuusela, Veera Wejberg ja Hanna Tamminen.

Kaksi hymyilevää naista seisoo ja katsoo kameraan, taustalla teksti: Iiris Pimé Café ja sama pistekirjoituksella.

Tuula Nieminen ja Veera Wejberg.

Tummahiuksinen nainen istuu ja puhuu mikrofoniin, naisen vieressä istuu lyhyttukkainen mies.

Sinikka Winqvist ja Kenneth Rosenström.

Tervetuloa opiskelemaan

Yrittäjän päivänä 5.9.2024 käynnistyy jälleen uusi kaikille saavutettava ja esteetön yrittäjyyden ammattitutkinnon ryhmä. Lisätietoja ja ohjeet koulutukseen hakeutumiseen löytyvät Careerian nettisivuilta: https://careeria.fi/koulutus/saavutettava-ja-esteeton-yrittajyyden-ammattitutkinto/

Kuvat: Birgitta Ylevä ja Minna Pennanen, Careeria.