Kumppanuustapaaminen Porvoossa – uskallan, arvostan, toteutan

2.5.2022

Seminaarin esitysdia

Torstaina 21.4. pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksen kotoutumisen kumppanuusohjelman järjestämä tilaisuus koulutus, kohtaanto ja työelämäyhteydet POMO-talossa. Tilaisuuden avasi Careerian toimitusjohtaja/rehtori Pasi Kankare, joka esitteli puheessaan Careerian toimintaa ja kertoi mm. Careerian monikulttuurisuudesta ja CareeriaPlussan pitkästä perinteestä maahanmuuttajien kotokoulutusten toteuttajana.

Kuva auditorion tilaisuudesta, jossa puhuja edessä ja takaapäin kuvattu yleisö laskeutuvassa tuolirivistössä.

Porvoon elinkeinopäällikkö Elina Durèault peräänkuulutti asenteiden ja toimintatapojen muutosta. Hänen mukaansa henkilöitä erilaisilta taustoilta tulisi olla organisaation joka portaassa, myös johtoryhmissä. Hän korosti, että erilaisuus on voimavara.

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin henkilöstöpäällikkö Paula Pajunen avasi organisaationsa rekrytointia ja kriteerejä henkilöiden palkkaamiseen. Myös hän korosti erilaisuuden olevan voimavara. Paula Pajunen nosti esille myös Porvoon malli -hankkeen, jossa he olivat mukana ja hankkeen hyvät tulokset alueelle työllistymisen näkökulmasta.

Tilaisuudessa paneuduttiin myös erilaisiin ELYn tukimahdollisuuksiin maahanmuuttajataustaustaisten henkilöiden palkkaamisessa. Näistä mahdollisuuksista kertoi Uudenmaan ELY-keskuksen erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen. Case-esimerkkinä rekrykoulutuskesta oli Liikelaitos Porvoon Tilapalvelujen Kattila, moppi vai molemmat rekrykoulutukset, joita Careeria on järjestänyt kymmenen vuoden aikana neljä.

Kirsi Piispanen esitteli ELY-keskusten uuden palvelun yrityksille, työpaikkasuomea. Tätä palvelua myös CareeriaPlus järjestää Uudenmaan ja Hämeen alueilla.

Tilaisuudessa kuultiin lisäksi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista rekrytoinnin tukena sekä matalan kynnyksen ohjaus ja neuvontapalveluista maahanmuuttajille (MOI- hanke) Porvoossa ja Itä-Uudellamaalla.

Omavalmentaja Jenny Broberg kertoi kuulijoille Porvoon kuntakokeilun koto- ja vieraskielisistä asiakkaista ja heidän poluistaan työllistymiseksi.

Tilaisuuteen osallistui noin 50 itä-uusmaalaista yritysten ja organisaatioiden edustajaa. Tilaisuus oli osallistujien mukaan onnistunut ja antoi paljon ajattelemisen aihetta maahanmuuttajien työllistymiseksi matalalla kynnyksellä eri tukipalveluja hyödyntäen.