Onnea valmistuneille ja stipendin saajille! Stort grattis till alla utexaminerade och stipendiemottagare! Congratulations!

9.12.2022

Punainen ruusu tummalla taustalla.

Careerian valmistujaisjuhla / avslutningsfest / Graduation Ceremony 9.12.2022

Onnea valmistuneille ja stipendin saajille! Kiitos stipendien myöntäjille!
Stort grattis till alla utexaminerade och stipendiemottagare! Tack till alla stipendiegivare!
Congratulations!

Careeria onnittelee syyslukukauden 2022 aikana tutkintoon valmistuneita sekä stidendin saaneita ja kiittää stipendien myöntäjiä!

Tunnelmia Porvoon ja Vantaan valmistujaisjuhlista

– Luovuus ja uteliaisuus vievät eteenpäin ja avaavat uusia ovia. Osaaminen perustuu tietoihin, taitoihin, arvoihin, asenteisiin ja tahtoon. Ammatillisen koulutuksen tärkein tavoite on tuottaa sellaista osaamista, jolla työllistytään ja vahvistetaan omaa paikkaa työelämässä. Kannustan kaikkia nyt valmistuneita edelleen jatkuvaan oppimiseen. Ja tervetuloa taas Careeriaan oppimaan uutta ja täydentämään osaamista, summaa koulutusjohtaja Anja Leino puheessaan valmistuneille.
– Tekniikan, digitaalisuuden ja teollisuuden alalla työvoiman tarve jatkaa kasvamistaan. Viime aikoina vuoropuhelu työnantajien kanssa on muuttunut arkipäiväiseksi. Yhteistyössä pyrimme löytämään opiskelijoillemme mahdollisimman sujuvia, työvaltaisia polkuja työelämään sekä ratkaisemaan työnantajayritysten osaamistarpeita. Tämän ongelman ratkomiseksi on otettu kaikki konstit käyttöön, mikä osaltamme käsittää kokonaan uusien sukupolvien peruskoulutusta työelämään, jo työelämässä olevien jatkokoulutusta, työvoimakoulutusta ja yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Jokaisessa näistä ovat myös työnantajat isossa roolissa jo koulutuksen alkuvaiheista lähtien. Rooleja on mm. työssäoppimispaikan tarjoajana, osaamisen jakamisessa oppilaitosyhteistyössä ja oppisopimustyönantajana, muutamia mainitakseni. Kaikesta tästä voi todeta, että opiskelijan siirtymä valitusta koulutuksesta työelämään on ollut sujuvaa, ja koko ajan tiivistyvän yhteistyön kautta se muuttuu vieläkin sujuvammaksi, listaa koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen työelämän kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.
– Liiketoiminnan, hyvinvointi- ja palvelualojen työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Työvoimapula etenkin terveydenhuollossa on suuri, mikä näkyy siten, että opiskelijat työllistyvät alalle jo opiskeluaikana ja jatkavat opintonsa usein loppuun oppisopimuksella. Haemme aktiivisesti ratkaisuja työvoimapulaan yhteistyössä työelämän kanssa kehittämällä ja toteuttamalla uusia koulutusmalleja, joista esimerkkeinä lähihoitajien verkko- ja monimuotokoulutukset sekä eri alojen työvaltaiset koulutukset. Työelämän tarpeisiin olemme vastanneet myös koulutuksilla, joissa suoritetaan eri alojen tutkinnon osia työllistymisen edistämiseksi. Osatutkintoja suorittaneiden opiskelijoiden määrä onkin kasvanut huomattavasti, ja he ovat työllistyneet hyvin. Tuemme työelämää vahvasti kouluttamalla jo työelämässä olevia alojensa ammattilaisia tai ammatinvaihtajia runsaalla ammatti- ja erikoisammattitutkintotarjonnallamme. Tänä vuonna Careeriassa suoritetuista tutkinnoista ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on 55 %, summaa koulutusjohtaja Ulla Posti.

Neljä naista rinnakkain lausumassa lähihoitajalupausta, jonka sanat näkyvät taakse heijastetulla valkokankaalla.
Ammattiin valmistuneita yhdessä opettajiensa kanssa, taustalla Careerian logoseinä.
Valmistuneita opettajineen yhteiskuvassa, taustalla Careerian logoseinä.
Valmistuneita opiskelijoita, osalla kädessä ruusu ja taustalla Careerian logoseinä.
Valmistujaisjuhlien tarjoiluja: karjalanpiirakoita täytteellä ja punaista kakkua, jossa marjoja päällä.