Opintosuorituksia ja messukokemusta – Remon opiskelijat valmistautuvat American Car Show’hun

31.3.2023

Rakenteilla oleva auto.

Careerialla on Porvoon Kevätkummussa pieni toimipiste, Remo. Remon (remotivation) toiminnan taustalla on ajatus opintojaksosta, jolla opiskelijat pääsevät mielekkäällä tavalla viemään yksilöllisesti opintojaan eteenpäin. Kevään 2023 aikana Remossa on edistetty opintoja ja rakennettu eri alojen opiskelijoiden yhteistyönä 1930-luvun mallin mukaista urheiluautoa ja kunnostettu 1960-luvun autoa. Autot ovat esillä American Car Show’ssa Helsingin messukeskuksessa 7.–9.4.2023.

Careerian Remo-toimipisteen sisäänkäynti, jonka yläpuolella Careeria-kyltti.
Remo, Merituulentie 26, Porvoo.

Remo-jaksolla suoritetaan YTO-opintoja ja suomalaisessa työelämässä toimiminen -tutkinnon osa

Remon ideointi ja valmistelu lähti liikkeelle keväällä 2022 tavoitteena pienentää opiskelijoiden negatiivisia keskeytyksiä. Varsinainen toiminta aloitettiin elokuussa 2022. Remo on hyvä esimerkki siitä, kuinka Careeriassa viedään opintoja eteenpäin yksilöllisesti monella eri tavalla tavoitteena opintosuoritukset ja tutkintoon valmistuminen. Kevätkummun toimipistettä vetää Careerian tekniikan ja sähköisten palvelujen opettaja Tomi Laavi. Lisäksi Laura Eskola opettaa Remossa yhtenä päivänä viikossa YTO-aineita. Remon suunnitteluvaiheessa mukana oli Careeriasta myös OLKA-hankkeen projektipäällikkö Janne Kuuritunturi. Kaksivuotinen projekti jatkuu elokuuhun 2024. Tavoitteena on vakiinnuttaa malli ja suunnitella jatko nyt saatavien kokemusten ja tulosten perusteella.

Eri toimialoilta tulevat opiskelijat ovat Remossa keskimäärin yhden lukukauden, jonka aikana he suorittavat YTO-opintoja ja suomalaisessa työelämässä toimiminen -tutkinnon osan. Remo-jaksolla etsitään opiskelijan vahvuuksia ja rakennetaan polku eteenpäin niiden avulla. Sisäisen motivaation löytyminen on tärkeintä, sillä sitä kautta syntyvät myös opintosuoritukset. Kun osaamispisteitä alkaa taas kertyä, opiskelijat palaavat alan opintojen pariin jatkamaan opiskelua.

Onnistumisen iloa

Remon sijainti keskellä teollisuusaluetta on erinomainen. Yhteistyö alueen yritysten kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle ja sitä kehitetään koko ajan. Opiskelijoita käy yrityksissä työelämässä oppimisjaksoilla. Lisäksi tehdään laiteyhteistyötä.

Mies pitää kädessään 3D-tulostimella tehtyjä esineitä, taustalla 3D-tulostin.
Tomi Laavi ja 3D-tulostin.

Toiminnasta saadut tulokset ja kokemukset ovat rohkaisevia. Remo-jaksolla moni opiskelija on löytänyt opiskelumotivaation ja osaamispisteet ovat lähteneet kasvuun. Keväällä 2023 Remossa juhlitaan kahden opiskelijan tutkintoon valmistumista. Remo on paikka, johon on mukava tulla. Ilmapiiri opiskelijoiden kesken on hyvä. Isosta oppilaitosympäristöstä erillään oleva paikka koetaan hyvänä. Opiskelijat oppivat pienessä ryhmässä hyvin toinen toistensa huomioimista ja kokevat kuuluvansa yhteisöön. Yhteisöllisyydestä kertoo myös opiskelijan Remoon tuoma kahvinkeitin, joka on päivittäin ahkerassa käytössä.

– Remossa pyritään löytämään opiskelijan motivaatio opintoihin käsillä tekemisen avulla. Siellä on tarkoitus toteuttaa metallitöitä projektien parissa, 3D-tulostusta, mahdollisia pieniä elektroniikkaharjoituksia yms. mielenkiintoisen tekemisen parissa. Remo ei ole suoraan keskittynyt vain yhteen alaan tai asiaan, vaan tekeminen saattaa vaihdella matkan varrella. Valitun tutkinnon osan myötä Remossa harjoitellaan työelämässä toimimista ja siellä tarvittavia avaintaitoja, kuten elämänhallintaa ja säännöllisiä aikatauluja, sekä työyhteisössä toimimista ja tietysti monia teknisillä aloilla tarvittavia kädentaitoja. Remon vetäjällä Tomilla on hienot verkostot alueen yrityksiin, jotka ovat osallistuneet Remon toimintaan tarjoamalla käyttöön laitteistoja, mahdollistamalla opiskelijoille työssäoppimispäiviä ja -jaksoja ja jopa kesätöitä sekä oppisopimusmahdollisuuksia. Remon lopullinen tarkoitus on löytää kadonnut opiskelumotivaatio ja sitä myötä mahdollistaa paluu oman ammatin opintoihin, tai löytää eri työtehtäviin tutustumisen kautta motivaatio jonkun toisen alan opintoihin. Olen mielenkiinnolla seurannut Remon edistymistä viime syksystä lähtien. Vaikka kyseessä on ensimmäinen talvi ja toiminta vielä hakee muotoaan, on tähänastiset tulokset todella lupaavia, summaa Careerian koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen.

American Car Show -projekti toteutetaan moniammatillisella yhteistyöllä

Messuille valmisteilla oleva auto.
American Car Show’hun valmisteilla oleva1930-luvun mallinen auto.

Remon opiskelijat osallistuvat opettajansa Tomi Laavin johdolla 7.–9.4.2023 American Car Show’hun. Messut ovat osa opintoja, joista tulee myös opintosuorituksia. Remon opiskelijat rakentavat messuille oman standin, johon tulee näytteille kaksi autoa. Toinen auto on Remossa 1930-luvun malliin alusta lähtien rakennettu urheiluauto, messuosaston vetonaula, jota saa koskea ja jonka sisällä saa kuvauttaa itsensä. Toinen on 1960-luvun mallin auto, johon on tehty muutoksia ja varaosia 3D-tekniikkaa hyödyntäen.

American Car Show -projekti toteutetaan opiskelijoiden moniammatillisena yhteistyönä. Media-ala ja kuvallinen ilmaisu hoitaa kuvat ja tarrat, sähkö- ja automaatioala sähkömekaaniset asennukset, kone- ja tuotantotekniikka levytyöt ja hitsaukset ja logistiikka autojen kuljetuksen messuille.

Tervetuloa American Car Show’hun katsomaan, mitä Remossa on kevään aikana saatu aikaan!

Tunnelmia messuilta valmisteluvaiheesta. Kuvat Romi Bjökrström, Careeria.

Messuille näytteille tulevaa autoa siirretään trukilla lavalle.
Messuauto saapumassa American Car Show’hun.
Valmisteilla oleva messuosasto, jolla yksi 1960-luvun ja yksi 1930-luvun mallinen auto.
Valmisteilla oleva Careerian messuosasto.

Lisätietoa:
American Car Show Facebookissa: https://www.facebook.com/americancarshow/
OLKA-hanke: https://careeria.fi/hankkeet-ja-projektit/oppiminen-ja-pedagogiikka/olka-hanke/
Mobilisti-lehti 2/2023 s. 54–55: 3D-tarinoita, sarjatulostusta