Puhtausluokan tarvelähtöistä kehittämistä ammatillisen erityisopettajan opinnoissa

3.6.2024

Puhaus- ja kiinteistöpalvelujen opetustila.

Careerian opettaja (puhtaus, kiinteistö ja prosessi) Hanna Ojamo teki Hämeen ammattikorkeakoulussa suorittamiinsa ammatillisen erityisopettajan opintoihin liittyen kehittämistehtävän puhtausluokan tarvelähtöisestä kehittämisestä.

Kuva puhausalan opetustilasta.

Hanna Ojamo suunnitteli Careerian Helsingin toimipisteeseen puhtausalan opiskelijoiden tarpeisiin soveltuvan opetustilan, johon haluttiin mahdollisimman autenttinen ympäristö harjoitella toimitila- ja laitoshuollon monipuolisia tehtäviä. Careerian opetusryhmissä on monitasoisia opiskelijoita, ja opiskelijat hyötyvät erityisesti käytännön harjoittelusta. Kehittämistyön tavoitteena oli ympäristö, joka palvelisi aiempaa syvemmin opiskelijoiden tarvetta jatkuvasta käytännön harjoittelusta ja ympäristöstä, jossa opetusta voitaisiin havainnollistaa monipuolisesti käytännön tehtävissä.

Kehitysprojektin tavoitteena oli ottaa huomioon mahdollisimman laajasti erilaiset opiskelijat ja oppimistyylit. Havainnollistava luokkaympäristö auttaa jatkossa jokaista oppijaa sisäistämään opittavia asioita paremmin. Luokkatilan muutosten tavoitteena oli myös opettaa opiskelijoita toimimaan työelämän edellyttämällä tavalla työyhteisössä ja erilaisten työparien kanssa yhteistyössä.

Opetustilassa oleva sänkö ja pöytä.

Kehitysprojektin aikana puhtausalan luokkaan eli Puhto-luokkaan asennettiin potilaspaikkaympäristö, joka mahdollistaa harjoittelun ja valmistautumisen asiakkaan kohtaamiseen, vuodehuoltoon, ruokahuoltoon sekä moniin muihin tärkeisiin tehtäviin autenttisessa ympäristössä. Tilaan asennettiin uudet kaapistot, jotka mahdollistavat tarvikkeiden säilyttämisen luokassa ja lähellä vesipistettä. Lisäksi tilaan saatiin desinfioiva pesu- ja huuhtelukone laitoshuollon työvälineiden desinfiointia varten. Koneen asennus on mahdollistanut laitoshygieniaan liittyvän huoltohuoneessa toimimisen harjoittelun luokassa. Jo aiemmin luokkaan oli uusittu työvälineet, siivousvaunut ja siivouskonekanta.

Eri väreillä merkittyjä ph-arvoja.

Kehitysprojektin aikana heräsi myös ajatus rajata huomioteipillä jokaiselle siivouskoneelle oma parkkiruutu, jonka yläpuolella on koneen kuva ja huolto-ohjeet. Näin koneet löytävät aina käytön jälkeen huollettuina omille paikoilleen. Opiskelijoiden työpöytiin asennettiin myös laminoidut pH-taulukot auttamaan opiskelijoita. Lisäksi löytyy laminoituna siivousvälineiden kuvia ja siivousvälineiden nimiä, joilla opiskelijat voivat pelata muistipeliä vaikkapa taukojen aikana.

Luokkatilan muutosprosessi kokonaisuudessaan on tuottanut osallistavan ja monipuolisen sekä visuaalisesti havainnollistavan ympäristön, jossa kaiken keskiössä on erilaiset oppijat yksilöinä. Luokkatilan muutostyöt aloitettiin lokakuussa 2023 ja ne valmistuivat maaliskuussa 2024. Projektin aikaansaama muutos on saanut hyvää palautetta opiskelijoilta ja opettajakollegoilta.

Uudistetun luokkatilan kaapisto.