Saavutettavampaa lentomatkustamista – Careeria mukana saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistävässä Inclavi-hankkeessa

9.2.2024

Piirros, jossa lentokone muodostaa jäljellään pilven, vieressä teksti: Inclusive aviation. Because freedom belongs to everyone.

Careeria on mukana Haaga-Helian koordinoimassa kansainvälisessä Inclavi-hankkeessa (Inclusive Aviation), jonka tavoitteena on tehdä lentoliikenteestä edelläkävijä niin esteettömyyden kuin inklusiivisuuden kehittämisenkin osalta koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen avulla. Hankkeessa on mukana yhteensä viisi eurooppalaista oppilaitosta, korkeakoulua ja yliopistoa sekä asiantuntijaorganisaatioita. Careeria tuo hankkeeseen toisen asteen koulutuksen näkökulmaa ja vastaa osaltaan tulossa olevan koulutuksen kehittämisestä.

Helpompi ja saavutettavampi matkustuskokemus kaikille

Inclavi-hankkeen tavoitteena on ohjata lentoliikennealaa kohti parempaa inklusiivisuutta ajamalla muutosta lentoliikenteen saavutettavuuteen kunnioituksen, arvokkuuden ja osallisuuden kautta. Taustalla on tarve yksinkertaistaa ja helpottaa matkustuskokemusta kaikille matkustajille riippumatta heidän vammastaan tai erityistarpeestaan.

Ryhmäkuva Inclavi-hankkeen kansainvälisistä toimijoista, taustalla IATAn logo ja teksti: IATA Wings of Change.

Näiden tavoitteiden eteen tehdään yhteistyötä lentoalan keskeisten toimijoiden sekä koulutusalan osaajien, niin korkeakoulujen ja yliopistojen kuin toisen asteen koulutuksen yhteistyöllä. Hankkeessa ovat mukana Suomesta Careerian lisäksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Hollannista ammattikorkeakoulu Breda (BUAS), Turkista Yasarin ja Ozyegin yliopistot sekä ilmailualan asiantuntijaorganisaatioina Istanbulin lentoasemaa operoiva IGA, IATA (The International Air Transport Association) sekä ENAT (European Network for Accessible Tourism), Euroopan saavutettavan matkailun verkosto. Kumppaneina hankkeessa toimivat lisäksi Finavia, AirBaltic, IATA:n toimisto Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Suomen matkailualan liitto SMAL. Careeria on mukana ainoana toisen asteen oppilaitoksena tuomassa hankkeelle toisen asteen ja koulutuksen näkökulmaa. Careeria vastaa osaltaan tulevan koulutuksen kehittämisestä. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Verkkokoulutus saavutettavammasta lentomatkustamisesta lentoyhtiöiden ja ilmailualan henkilöstölle

INCLAVI-hankkeessa kehitetään verkko-oppimiskokonaisuus, joka on suunnattu lentoyhtiöiden ja ilmailualan henkilöstölle sekä alalle tuleville tulevaisuuden ammattilaisille.

Vuoden 2023 aikana tehtiin hankkeen toimesta tutkimus, jolla kerättiin tietoa lentomatkailun nykytilanteesta erityisryhmien matkustamisen osalta sekä erityisryhmien kohtaamiseen liittyvien koulutuksien osalta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat sidosryhmät sekä erityisryhmät ja menetelminä asiantuntijahaastattelut, oppilaitosten henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnatut verkkokyselyt sekä laaja kirjallisuuden tutkimus.

Tutkimustuloksista nousi esiin tarve käytännölliselle, osallistavalla ja säännöllisesti päivitettävälle koulutukselle, jossa hyödynnetään käytännön esimerkkejä ja otetaan mukaan myös kokemusasiantuntijoita parhaan oppimiskokemuksen varmistamiseksi. Koulutuksen avulla parannetaan henkilöstön kykyä kohdata ja ymmärtää erilaisten lentomatkailun erityisryhmien tarpeita (liikunta-, kuulo-, näkö- tai kognitiiviset rajoitteet ja/tai vammat).

Tutkimustulokset ovat keskeisessä osassa suunniteltaessa kaikille saavutettavan lentomatkustamisen koulutusta, sen rakennetta ja sisältöä. Tätä viedään hankkeessa eteenpäin vuoden 2024 aikana tavoitteena kaikille saavutettavan lentomatkustamisen koulutusmateriaali, jota lähdetään pilotoimaan työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa.

– Asiakaskokemuksen ja henkilökunnan osaamisen parantaminen ovat merkittäviä hankkeen tavoitteita. Saamme myös jo hankkeen aikana omille matkailualan opiskelijoillemme mahdollisuuden päästä kokeilemaan hankkeessa kehitettyä koulutusta. Upea mahdollisuus huomisen tekijöille, iloitsee Careeriasta hankkeessa mukana oleva opettaja Laura Viitanen.

Careeria tarjoaa matkailualan koulutusta Porvoossa ja pääkaupunkiseudulla seuraavasti: matkailualan perustutkinto yhteis- ja jatkuvana hakuna Porvoossa, verkkopainotteisena toteutuksena matkailualan perustutkinto ja matkailupalvelujen ammattitutkinto jatkuvana hakuna pääkaupunkiseudulla sekä paikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoa:

Inclavi-hanke Careerian verkkosivuilla: https://careeria.fi/hankkeet-ja-projektit/hankkeet-kansainvaliset-hankkeet/inclavi-inclusive-aviation/

Inclavi-hankkeen verkkosivut: www.inclavi.eu

Euroopan unionin logo ja teksti: Euroopan unionin rahoittama.
Inclavi-logo, jossa on tyylitelty lentokoneen lentoreitti ja teksti: Inclusive Aviation.