Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalat ovat täynnä mahdollisuuksia

10.11.2023

Nainen seisoo lavalla pitämässä puheenvuoroa, taustalla sinisävyinen taideteos.

Careeria ja Laurea-ammattikorkeakoulu järjestivät yhdessä sote- ja kasvatusalan ammattilaisille, opiskelijoille ja alasta kiinnostuneille 9.11.2023 Laurea-ammattikorkeakoulun Porvoon kampuksella tapahtuman, jossa kuultiin puheenvuoroja mm. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ajankohtaisista kuulumisisista, varhaiskasvatuksen merkityksellisyydestä, yrittäjyydestä sekä monikulttuurisuudesta.

Nainen seisoo lavalla, jonka taustalla sinisävyinen taideteos, yleisö kuuntelee luentoa.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalat ovat täynnä mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja alat uudistuvat jatkuvasti. 9.11.2023 järjestetyssä tapahtumassa osallistujat pääsivät tutustumaan alan koulutuksiin ja työnantajiin, jotka esittelivät toimintaansa ja avoimia työpaikkojaan. Laurea ja Careeria esittelevät myös uusia koulutusmenetelmiä, mm. VR- ja simulaatiopedagogiikan mahdollisuuksia, joiden avulla myös jo alalla työskentelevien on mahdollista syventää tai laajentaa osaamistaan.

Myös Laurean sosiaalialan opiskelijoita oli mukana järjestämässä tapahtumaa. Sosiaalialan työssä innostaa mielekäs ja ihmisläheinen työ, toteavat opiskelijat Sara Andersson ja Mikko Riekkinen. Lisäksi sosiaalialan opiskelun aikana on mielenkiintoista kohdata eri lähtökohdista tulevia opiskelijakollegoita ja ammentaa uusia näkökulmia heidän kokemuksistaan. Kolmas opiskelija Petra-Riina Haaranen on toiminut mm. perhehoitajana ja sijaisvanhempana. Petra-Riina on havainnut, että niissä työtehtävissä, jotka häntä eniten kiinnostavat tulevaisuudessa, tarvitaan sosionomin tutkinto.

Laureasta valmistunut, Hoivamme Oy:n palvelupäällikkö Jaana Isoaho, kertoi, että Hoivamme rakentaa ikääntyneiden hoivakoteja, joissa toimitaan yrittämäisellä asenteella ja me-hengellä. Yrityksen henkilöstölle tarjotaan kilpailukykyistä palkkaa sekä osakkuutta, mikä on täysin uutta hoiva-alalla. Hoivamme Oy avaa suurimman ikääntyneiden hoivakodin Sipooseen tammikuussa 2024 ja toivoo joukkoonsa alan opiskelijoita ja kehittämään tulevaisuuden töitä.

Lisätietoja: Innostava ja uudistuva sote- ja kasvatusala -tapahtuma