Tulevat lähihoitajat ja sairaanhoitajat harjoittelivat yhdessä simulaatioympäristössä Careeriassa

29.4.2022

Näyttöruutu, josta näkyy simulaatiotilanne hoitotyöstä.

Tulevat lähihoitajat ja sairaanhoitajat harjoittelivat yhdessä simulaatioympäristössä Careeriassa 19.–21.4.2022. Kevään ensimmäisessä yhteissimulaatiossa Careerian lähihoitaja- ja Laurean sairaanhoitajaopiskelijat saivat arvokasta oppia tulevaa työelämän yhdessä työskentelyä varten. Simulaatio-oppiminen on autenttinen tilanne, jossa opiskelijat voivat turvallisesti opiskella hoitotyötä ja siirtää osaamisensa sitten aitoon työelämään. Opettajina toimivat Careeriasta Anu Lassila ja Laureasta Seija Suokas. Simulaatioyhteistyö jatkuu taas syksyllä 2022.

Kaksi hoitoasuihin puheutunutta naista istuu näyttöruudun äärellä valmomassa simulaatiohoitotilannetta.
Seija Suokas, Laurea ja Anu Lassila Careeria.

Teoriaa ja käytäntöä moniammatillisessa työryhmässä kuten työelämässäkin

Careerian lähihoitajaopiskelijat ja Laurean sairaanhoitajaopiskelijat suorittivat yhdessä simulaatioympäristössä hoitoelvytys-opintokokonaisuuden. Valmistautumiseen kuului teoriaopintoja sekä osallistuminen Laurean hoitoelvytys-verkkokurssiin yhdessä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Simulaatioympäristössä 19.–21.4.2022 työskenneltiin erilaisissa asiakastilanteissa, joissa opiskelijat saivat harjoitella hoitoelvytystä SimAnne-nukkesimulaattorin avulla moniammatillisessa työryhmässä.

Ennen simulaatiota käytiin läpi oppimistavoitteet sekä työnjako lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kesken. Opiskelijat kuvasivat tilannetta hyvin aitoa tilannetta vastaavana. Hoitoelvytys on sopiva simulaatioon, koska sitä pääsee harvoin harjoittelemaan aidossa tilanteessa. Tilanne järjestettiin siten, että työskentely tapahtui moniammatillisessa työryhmässä, kuten oikeassa työelämässäkin. Simulaatiossa sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat elvyttivät SimAnne-nukkesimulaattoria, ja paikalle saapuvan lääkärin roolia esitti opettaja.

Lähihoitajaopiskelija hoitaa simulaationukkea. Ympärillä kaksi naista seuraa tilannetta.

Opiskelijat ja opettajat tyytyväisiä simulaatiokokemuksiin

Opiskelijat kokivat simulaation mukavana oppimismenetelmänä ja olivat tyytyväisiä simulaatioympäristössä työskentelyyn:

”Tämä on mielekäs tapa oppia hoitoelvytystä.”
”Opiskelu oli kivaa ja tilanne tuntui ihan aidolta.”

Opiskelijat kokivat myös, että simulaatioharjoituksen jälkeen on helpompi toimia aidossa hoitoelvytystilanteessa. Motivaatio opiskeluun näkyi myös selvästi, ja opiskelu oli mahdollista toteuttaa turvallisessa oppimisympäristössä.

Simulaatiossa mukana olleet opettajat Seija Suokas Laureasta ja Anu Lassila Careeriasta totesivat, että oppilaitosten välinen yhteistyö simulaatio-opetuksessa tuo sekä sairaanhoitaja- että lähihoitajaopiskelijoiden oppimiseen paljon tärkeitä ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja hoitoelvytyksestä ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Simulaatioyhteistyötä jatketaan taas syksyllä 2022.